Ett hemligt språk lyfts fram
 
.
Ordbok över svensk romani: Resandefolkets språk och sånger av Lenny Lindell och Kenth Thorbjörnsson-Djerf är en dokumentation av ett språk som hållits hemligt för utomstående och överlevt i 500 år, mot alla odds.

Svensk romani är ett rikt och varierat språk men utan officiella regler för stavning och grammatik. Den nya ordboken rymmer 1800 uppslagsord på svensk romani, med utförliga exempelmeningar, och 1600 på svenska. Ett avsnitt om resandefolkets vistradition samt flera exempel på visor ingår också.

Bokens huvudförfattare Lenny Lindell (f. 1981) och Kenth Thorbjörnsson-Djerf (1949-2005) talar själva svensk romani. Fil. dr Gerd Carling är vetenskaplig medarbetare i boken. Materialet i boken är eftertraktat, både av språkforskare och av resandefolket själva.
.

Lenny Lindell, foto: Lenny
Lindell

Omslag: Charlotte Hansson
Design

.
Välkomna på bokpresentation och mingel måndag 24 november, från kl. 17.

Möt två av bokens författare, Lenny Lindell och Gerd Carling, i samtal med Språkrådets chef Olle Josephson. Hur går man tillväga för att dokumentera ett utdöende språk?

Tid: måndag den 24 november kl. 17-19 (samtal ca 17.30).
Plats: Författarcentrums och Podiums lokaler, Stenbocksgatan 3 i Stockholm (karta).
O.S.A. vänligen senast fredag den 21 november till Jenny Lindblad: info@podium.nu

Läs ett utdrag ur Ordbok över svensk romani

Läs mer på Podiums hemsida

Ordbok över svensk romani ges ut av Podium med stöd av Språkrådet och Statens kulturråd.