Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Slutförda FoU-projekt
 
 
Regionernas fastighetsnyckeltal avseende 2023  
Nu är årets insamling av regionernas fastighetsnyckeltal avseende 2023 här.  
Detta är det elfte årssammandraget som SKR publicerar regionernas fastighetsnyckeltal. Syftet är att ge information och kunskap om fastighetsbestånden både på en övergripande nivå för att se nationella trender och på lokal nivå för att se vilka skillnader som finns mellan regionerna. Nyckeltalen som redovisas har valts ut av en nyckeltalsgrupp bestående av representanter från regionernas fastighetsorganisationer.  
Rapporten Regionernas fastighetsnyckeltal avseende 2023 (Offentliga fastigheters) 
För fler och mer detaljerade nyckeltal kan du gå in på kolada.se. 
 
Examensarbete: Analys av ramavtal för förskolebyggnader från Adda med fokus på tids- och kostnadseffektivitet jämfört med skräddarsytt byggande 
KTH-studenterna Julia Axtelius och Maya Andersson har i en kandidatuppsats undersökt hur effektiva förskolebyggnader uppförda genom Addas ramavtal Förskolebyggnader 2018 är, i jämförelse med att bygga ”skräddarsytt”. Arbetet har skett i samarbete med Adda och SKR. Arbetet kommer också att presenteras vid ett webinarium i höst, arrangerat av Adda. Mer information om webinariet kommer i kommande nummer, så håll utkik! 
Ramavtal Förskolebyggnader 2018 (Adda)
Ta del av uppsatsen (KTH)
 
Pågående FoU-projekt och samarbeten
 
 
Förteckning över samtliga aktuella FoU-projekt gällande kommunernas och regionernas fastigheter samt projekt initierade och finansierade av samarbetet Offentliga fastigheter.
 
Digitala seminarier, kurser och konferenser
 
 
Kommunfonden – FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor 
 
Alla Kommunfondsmedlemmar välkomnas till Kommunfondens aktiviteter nedan.  
Ta redan på om din kommun är medlem alternativt ansök om medlemskap (SKR) 

Kommunfondens seminarium – Fondverksamheten och medskick till verksamhetsplanering 2025 
Den 28 augusti har du som Kommunfondsmedlem möjlighet att påverka fondens verksamhet! Då genomför vi ett seminarium där vi berättar om fondverksamheten och viktigast av allt så vill Kommunfondens styrelse ha dina medskick inför verksamhetsplaneringen 2025.   
Datum: 28 augusti 2024 
Tid: 15.00 – 16.00 
Plats: Webbsändning med möjlighet att följa sändningen på plats hos SKR, Hornsgatan 20, Stockholm.
Mer information och anmälan (SKR)
 
Förändring på riktigt! Kommunfondens studieresa till Göteborg 
Den 26 – 27 november välkomnas Kommunfondens medlemmar till en studieresa där Göteborgs stad är värd. Temat är Förändring på riktigt! Vi kommer fokusera på ekonomi i svåra tider samt få höra mer om och besöka ett projekt där Göteborgs stads miljö- och klimatprogram Hoppet implementerats. 
Datum: 26 november 2024 – 27 november 2024 
Tid: 12.00 – 13.00 
Plats: Göteborg
Mer information och anmälan (SKR)
Lanseringsseminarium för investeringsprogrammet ”Robust kommun” – investeringsstöd för kommunal beredskap och tryggare energiförsörjning 
Inom programmet Robust kommun kommer kommuner att kunna söka stöd för investeringar som bidrar till en tryggare energiförsörjning och totalförsvarets förmåga. Som ett led i att utforma programmet genomför Energimyndigheten ett pilotprogram under 2024. I pilotprogrammet deltar ett tiotal kommuner. 
 
Kommunerna som deltar i pilotprogrammet får stöd och vägledning från Energimyndigheten och andra deltagande kommuner. Kommunerna är också med i utvecklingen och påverka utformning av det kommande investeringsstödprogrammet. Energimyndigheten planerar att starta investeringsstödsprogrammet under 2025 och 1,7 miljarder är avsatta för hela programmet som beräknas pågå fram till 2030. 
 
Delta på seminariet om er kommun vill veta mer om investeringsprogrammet samt om ni vill ta del av goda exempel från pilotkommunerna på direkta satsningar och aktiviteter som investeringsstödet kan användas till. 
Datum: 24 oktober 2024 
Tid: 09.00 – 11.00 
 
Nytt från SKR
 
 
Skapa Innovationsveckan tillsammans med oss! 
Alla aktörer som bidrar till att offentlig sektor kan möta framtidens utmaningar är välkomna att arrangera aktiviteter under Innovationsveckan som pågår mellan den 30 september-4 oktober över hela Sverige. Du kan redan nu registrera aktiviteter.  
 
På gång i EU våren 2024  
I vårens upplaga om aktuella EU-frågor som påverkar svenska kommuner och regioner kan du läsa om SKR:s ställningstaganden i samband med EU-valet, färdigförhandlade direktiv på miljö- och klimatområdet, EU:s sammanhållningspolitik, EU:s läkemedelspaket och utbildningsfrågor.   
Information från Adda
 
Gå en utbildning i höst: Utbildningar från Adda – ett företag inom SKR 
Addas utbildningar utgår alltid ifrån välfärdens behov och är utformade för att stärka dig i din yrkesroll. Anmäl dig till en lärarledd utbildningar eller boka en webbutbildning till dig själv eller en större grupp kollegor. 
 
Nytt från omvärlden – ett axplock
 
 
Delredovisning om att motverka arbetslivkriminalitet inom offentlig upphandling
Upphandlingsmyndigheten har ett pågående regeringsuppdrag om att öka upphandlande organisationers kunskap om att motverka arbetslivskriminalitet inom offentlig upphandling. En delredovisning har nu publicerats där de redovisar en sammanfattande lägesbild av utmaningarna samt förslag på åtgärder på olika nivåer. 
Information från Boverket 
 

Praktisk guide för värdegrundsarbete i byggprojekt 
Boverket har publicerat en guide för den som vill utveckla en bra projektkultur i byggbranschen. Guiden ger konkreta förslag på hur ett värdegrundsarbete kan bedrivas för att skapa en god projektkultur i byggprojekt. 
Praktisk guide för värdegrundsarbete i byggprojekt (Boverket)
 
Konferens Gestaltad livsmiljö – hur ska vi räkna? Den 2 oktober anordnar Boverket tillsammans med Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd konferensen Gestaltad livsmiljö – hur ska vi räkna?  
Karta över klimat- och miljöarbete i Västra Götaland  
Länsstyrelsen Västra Götaland har lanserat en karta som visar kommunernas arbete inom miljö och klimat i länet. Kartan ska ge inspiration till andra kommuner.   
 
Chalmers Centrum för vårdens arkitektur – kommande webinarier 
Chalmers CVA planerar för flera spännande webinarier i höst. Bland annat kring evidensbaserad design, vårdlokaler i kris & krig, samt småsjukhusens roll. Håll koll på deras hemsida för mer information, där du även kan ta del av inspelningar från tidigare webinarier. 
Notiser från CVA (Chalmers)
 
Mer om offentliga fastigheter
 
 
SKR:s kalendarium - Kurser och konferenser

SKR:s nätverk - Nätverket för kommunernas lokalstrateger

Offentligafastigheter.se - Ett kunskapsnav för fastighetsfrågor

Frågor om nyhetsbrevet
 
Kontakt
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se