Senaste nytt om trafik och infrastruktur från SKR
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Kurser, konferenser och seminarier
 
 
Kollektivtrafikens betydelse för det civila försvaret 
Seminariet bjuder på en insyn i kollektivtrafikens roll som samhällsviktig verksamhet och vad som är viktigt för att skapa en god förmåga för att möta olika typer av händelser. Syftet är att belysa kollektivtrafikens uppgift och att ge exempel på framgångsfaktorer och utmaningar. 
Datum: 2024-06-19 
Tid: 13.00 – 14.30
Plats: Digitalt
Kontaktperson: Selda Taner, selda.taner@skr.se och Sara Rhudin, sara.rhudin@skr.se
 
Reviderad förordning för TEN-T – introduktion och översikt för kommuner och regioner
Förordningen för det transeuropeiska transportnätverk (TEN-T) har under ett antal år varit föremål för en revidering som kommer att fullbordas under sommaren. I Sverige har vi bland annat gått från 3 till 18 urbana knutpunkter. Vad innebär detta och andra delar av förordningen för kommuner och regioner? Hur har kommuner och regioner planerat så här långt inför det kommande arbetet? Vid seminariet får du ta del av exempel från och samtal om detta med ett antal av SKR:s medlemmar. 
Datum: 2024-09-05 
Tid: 13.00 – 15.30
Plats: Webbsändning  
Kontaktperson: Christoffer von Bothmer, christoffer.von.bothmer@skr.se 
 
Cykelkonferensen i Örebro 11-12 september - gör din anmälan innan semestern 
Den Nationella Cykelkonferensen är Sveriges stora mötesplats för cykelfrågor som arrangeras av SKR och Trafikverket tillsammans med Örebro kommun. I år är det extra fokus på cykelns roll för att skapa hållbara livsmiljöer och utblickar i våra nordiska grannländer med goda exempel på framgångsrika insatser för ökad andel cykling. Programmet är som vanligt fyllt med fördjupande pass inom tematiska områden och alla deltagare är välkomna att delta på gemensamma cykelturer i Örebro.
Datum och tid: Konferensen startar onsdag 11 september klockan 9.30 och avslutas torsdag 12 september klockan 14.00 
Plats: Conventum i Örebro
Kontaktperson: Ida Nelson, ida.nelson@skr.se
 
Konferensprogrammet är släppt! 
Nu kan du planera och skräddarsy dina dagar under Persontrafik den 5-7 november på Svenska Mässan i Göteborg – kollektivtrafikens branschgemensamma event.   
Några av höjdpunkterna i det gedigna konferensprogrammet handlar bland annat om AI, framtidens drivmedel, diskussioner om framtidens avtal, den nationella infrastrukturplanen, mobilitet och omställning samt trygghets- och säkerhetsarbetet. Nytt för i år är att vi även kommer att ha flera workshops. Det kommer finnas särskilda programspår för skolskjuts och färdtjänst och denna gång även för spårtrafik. 
Datum: 2024-11-05 – 07 
Plats: Göteborg  
Mer information och anmälan (Persontrafik)

Kontaktperson: Sara Rhudin sara.rhudin@skr.se
 
SKR:s kalendarium
SKR:s kurser och konferenser finner du i kalendariet på SKR:s webbplats.
 
Nytt från SKR
 
 
Kritik på teknik - låt invånarna sätta betyg på kommunaltekniken 
Under våren 2025 kommer SKR att erbjuda kommuner att delta i enkäten Kritik på teknik. Enkäten låter kommuninvånare betygsätta hur den kommunala tekniken: gata, park, VA respektive hanteringen av hushållsavfall – fungerar. Enkäten har genomförts vart tredje år sedan 1992. 
Syftet med enkätundersökningen är att bilda sig en uppfattning om medborgarnas önskemål och prioriteringar samt att ta reda på om kommunen lever upp till de krav på god service som medborgarna ställer, eller om det finns brister i verksamheten som behöver åtgärdas. I många av de medverkande kommunerna används resultaten från undersökningen som ett stöd i prioriteringen av resurser och i verksamhetsutvecklingssyfte, men också som komplement för politikerna i sin styrning av verksamheten.  
Mer information om anmälan kommer under hösten 2024.  
Kontaktperson: Alexander Karbassi, alexander.karbassi@skr.se 
Nytt från omvärlden
 
 
Nytt modellavtal underlättar upphandling serviceresor 
Nu finns det ett branschgemensamt modellavtal för serviceresor. Grundstrukturen liknar det modellavtal som redan finns för buss, men utifrån serviceresors specifika behov. Syftet är att göra det enklare både för beställare och de trafikföretag som lägger anbud. Serviceresor är det samlade namnet för anropsstyrda trafikformer som betalas av det offentliga, till exempel sjukresor, färdtjänst, anropsstyrd trafik och skolskjuts med taxi. Dokumentet har tagits fram inom ramen för Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. 
Kontaktperson: Sara Rhudin, sara.rhudin@skr.se 
 
Skydd mot terrorattentat i kollektivtrafiken-seminarium 
Region Stockholm har på uppdrag av MSB och Trafikverket sedan 2021 lett projekt Säkerhet i Offentlig Miljö -Kollektivtrafik (SOM-K). Projektet har genomförts som ett samarbetsprojekt mellan myndigheter, kollektivtrafikens aktörer och branschföreträdare. Under seminariet ges en introduktion av webbutbildning ”Skydd mot terrorattentat i kollektivtrafiken”. 
Datum: 13 juni 2024
Tid: 10.30 – 12.00  
PlatsFabriken, Textilgatan 33 120 30 Stockholm samt digitalt 
Kontaktperson: Selda Taner selda.taner@skr.se  
 
 
Kontakt
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se