Veckobrevet från SKR, tisdag 11 juni 2024
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Strejken i vården utökas
 
Idag tog Vårdförbundet ut ytterligare 1 300 anställda i strejk. Sammanlagt omfattas 71 000 anställda i hälso- och sjukvården av Vårdförbundets konfliktåtgärder. Lokala förhandlingar i förra veckan mellan de berörda regionerna och Vårdförbundet innebar att akut samhällsfara kunde undvikas. Samtidigt vittnar regionerna om att en utökad strejk innebär inställda operationer, längre vårdköer och vårdtider.
− En utökad strejk innebär ett mycket ansträngt läge i vården. Regionerna gör nu allt för att erbjuda en så patientsäker vård som möjligt. Samtidigt är sommaren nära och vissa planerade semestrar kommer att behöva dras in, vilket är olyckligt då dessa medarbetare missar välbehövlig återhämtning. Det är dags att parterna tar ett gemensamt ansvar för att teckna ett nytt avtal och få ett slut på strejken, säger Ulf Olsson, ordförande för SKR:s förhandlingsdelegation och Sobonas föreningsstyrelse. 
Strejken i vården utökas
 
Mobilnäten behöver fungera även vid kriser
 
Vid en extraordinär händelse – till exempel ett terrorattentat, en naturkatastrof, en omfattande brand eller en cyberattack mot banker och myndigheter – behöver allmänheten, sjukvården, socialtjänsten och många andra kunna kommunicera över de mobilnät som fyra operatörer driver i Sverige. För att säkra möjligheterna att använda mobilnäten även vid större kriser behöver vi införa möjligheten till nationell roaming för extraordinära händelser. 
Sverige är på väg att försumma möjligheten att öppna upp alla mobilnät vid en extraordinär händelse. Beslut väntas fattas av Post- och telestyrelsen innan sommaren. Nu måste regeringen agera, skriver SKR:s ordförande Anders Henriksson. 
Debattartikel publicerad i Göteborgs-Posten den 8 juni 2024
 
Mer från SKR
 
 
Ny plan för hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning
Nationella vårdkompetensrådet har i uppdrag av regeringen att ta fram förslag till en nationell plan för att förbättra hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning. Rådet föreslår bland annat att regioner och kommuner ska arbeta för att främja en god arbetsmiljö, samverka med universitet och högskolor kring kompetensutveckling och karriärvägar, och se till att medarbetarna arbetar med uppgifter som stämmer överens med deras kompetens.
− Många av förslagen från det Nationella vårdkompetensrådet ligger väl i linje med det arbete som redan pågår centralt och lokalt tillsammans med de fackliga organisationerna inom vården. SKR vill fortsätta och fördjupa arbetet med exempelvis karriärutveckling, förebyggande arbetsmiljöarbete och friskfaktorer tillsammans med facken, med våra kollektivavtal som grund, säger SKR:s förhandlingschef Jeanette Hedberg.
Viktiga förslag från vårdkompetensråd
 
Regeringen bör inkludera skolan i AI-arbetet
Regeringen har tillsatt en AI-kommission för att säkra Sveriges konkurrenskraft inom AI, och bestämt att den inte får komma med förslag som rör skolan. Skolan är en central del av vår framtid och vi måste rusta våra unga med den digitala kompetens som krävs för att möta morgondagens utmaningar. Regeringen behöver ompröva sitt beslut nu, skriver SKR-ordförandena i en debattartikel. 
Debattartikel publicerad i Altinget debatt den 4 juni 2024
 
Bloggar från SKR
 
 
Tänka här och nu, och framåt
Å ena sidan måste politikerna få möjligheten att fundera över: Hur mycket kommer vi att behöva låna och hur stor skuld är det rimligt att kommunen eller regionen drar på sig? Å andra sidan måste kommunen eller regionen sköta underhållet som kan vara eftersatt, skriver SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog i Ekonomibloggen
 
Nytt från omvärlden
 
 
Lärdomar från Ukraina för det svenska civila försvaret
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB har tagit fram en rapport som redovisar hur erfarenheter från Ukraina kan ge lärdomar för det svenska civila försvaret. Erfarenheterna rör allt från omfattande spontanevakueringar i inledningen av kriget och utmaningar i strategisk kommunikation under olika skeden, till hur
Ukrainas beredskapslager och kritiska infrastruktur har förstärkts med fysiskt skydd eller hur Ukraina framgångsrikt har satsat på innovativa lösningar, inte minst genom att använda kommersiell teknik och befintliga tjänster på ett nytt sätt.
MSB: Erfarenheter från Ukraina – lärdomar för det civila försvaret
 
Allt färre personer får ekonomiskt bistånd
Idag publicerades Socialstyrelsens årliga rapport om ekonomiskt bistånd. För åttonde året i rad minskar antalet personer som får ekonomiskt bistånd. Den vanligaste åldersgruppen bland biståndstagare var i åldrarna 30 till 39 år. Av det totala antalet vuxna biståndsmottagare var omkring 60 procent utrikes födda. 
Statistik om ekonomiskt bistånd 2023
 
Redaktör:
Stina Garefelt
Ansvarig utgivare:
Mats Lindskog

Nästa nummer kommer 18 juni.
Sveriges Kommuner och Regioner
 
www.skr.se
08-452 70 00