Konstnärernas Riksorganisations aktiviteter under Almedalsveckan 2024.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Konstnärernas Riksorganisation i Almedalen 2024
 
Företrädare för Konstnärernas Riksorganisation åker som vanligt till politikerveckan i Visby för att arrangera och delta i samtal som tar upp politiska frågor som är viktiga för våra medlemmar som är bildkonstnärer, konsthantverkare och formgivare. Vi är i Visby den 25-28 juni och om du vill träffa oss på plats, eller vill ha med våra företrädare i ett panelsamtal, så kontaktar du Jon Brunberg på jon.brunberg@kro.se eller 070-275 59 29.
 
Vi deltar i följande panelsamtal under almedalsveckan. Alla samtal är gratis och öppna för alla i mån av plats.
 
Rosa bild fr. ovan: Sara Edström, Gunnar Ardelius och Carl Forsberg
Blå bild fr. ovan: Mika Romanus, Jon Brunberg och Lawen Redar. Foto: Jennie Lind, Jann Lipka, Jean-Baptiste Béranger, Matilda Häger, Sveriges Riksdag, Ola Kjelbye.

 
Konstnärspolitiken och pengarna!
 
Vi i Konstnärernas Riksorganisation arrangerar ett panelsamtal på Kultur i Almedalen, Länsteatern Gotland den 25/6 kl 16:00-16:45, där vi sätter vi ljus på aktuella utmaningar för konstnärspolitiken och diskuterar konstlivets finansiering.

Medverkande: Lawen Redar, riksdagsledamot för Socialdemokraterna, Mika Romanus, direktör, Konstnärsnämnden, Carl Forsberg, förste vice ordförande i kulturnämnden i Västra Götalandsregionen för Miljöpartiet, Sara Edström, ordförande, Konstnärernas Riksorganisation och Gunnar Ardelius, generalsekreterare, Riksförbundet Sveriges Museer. Samtalet modereras av Jon Brunberg, kulturpolitisk strateg, Konstnärernas Riksorganisation. Fler namn tillkommer.
Varför är kulturen så missnöjd? I en lågkonjuktur måste väl alla spara?
 
Koalition för kulturdebatt är ett nätverk där Konstnärernas Riksorganisation ingår tillsammans med flera av kultursektorns fackförbund och intresseorganisationer. Koalitionen kommer i höst med antologin ”Kulturpolitiken och verkligheten” som presenteras på detta seminarium i Almedalen.

Medverkande: Ola Bo Larsson, kulturansvarig, Arena Idé, Calle Nathanson, ordförande, Ideell kulturallians och Sara Edström, ordförande, Konstnärernas Riksorganisation. Tid och plats: 25/6 kl 12:00-12:45, Vårdklockans Kyrka.

Läs mer.
 
Lansering av Kommittén för demokratins röstbärare
 
Den 25/6 kl 12:00 på TCO-landets Stora Scen lanseras Kommittén för demokratins röstbärare. Kommittén är ett partipolitiskt och religiöst obundet forum som verkar utifrån FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter och UNESCO:s mandat, konventioner och rekommendationer och består av organisationer som företräder forskare, journalister och kulturskapare.
 
Medverkande: Cilla Benkö, vd Sveriges Radio, Ulrika Hyllert, ordförande, Journalistförbundet, Tora Holmberg, vicerektor, Uppsala universitet, Katarina Renman Claesson, jurist, Konstnärernas Riksorganisation, Karin Stenson, tf generalsekreterare, Svenska Unescorådet. Moderator: Max Låke, verksamhetsledare, Unga tankar om musik.
 
I ljuset av AI – hur påverkas konstnärlig frihet, kvalitet och kulturell mångfald?
 
De verktyg för generativ AI som idag används har många gånger tränats på konstnärliga och litterära verk och prestationer utan tillstånd från upphovspersoner och utövare. Hur ska vi förhålla oss till det och vilka konsekvenser får en ökad användning av AI för upphovsrätten och kulturens ekosystem? Detta seminarium arrangeras av KLYS onsdagen 26/6 kl 15:45 – 16:30 på Kultur i Almedalens scen på Länsteatern Gotland.
 
Medverkande: Simon Norrthon, Fackförbundet Scen & Film (moderator), Susin Lindblom, förbundsdirektör, Dramatikerförbundet, Martin Jonsson Tibblin, ordförande, Föreningen Svenska Tonsättare, Sara Edström, ordförande Konstnärernas Riksorganisation och Thorbjörn Öström, upphovsrättskonsult, KLYS.

Läs mer.
 
 
Vårt aktuella politiska arbete i korthet
 
Du hittar alla nyheter om vårt politiska arbete på vår webbplats.
 
Remissvar
 
Debattartiklar och press
 
Artiklar och notiser