Illustration av Jonatan Knut
Vem tycker du borde få Region Hallands kulturpris?
 

Region Halland delar årligen ut ett kulturpris till personer som gjort framstående insatser inom kulturlivet. Genom priset vill Region Halland uppmärksamma betydelsen av konstnärlig kvalitet och kulturpristagarens arbete för konst- och kulturområdet i Halland. Ta chansen och nominera någon du tycker borde få årets kulturpris. Förslag lämnas senast den 15 augusti.

Läs mer
 
Workshop: Att skriva om sin konst - formulera en ansökan eller ett artist statement
 

Workshopen äger rum i september och är ett tillfälle för dig att utveckla din förmåga att skriva om det egna konstnärskapet. Den vänder sig till dig som är yrkesverksam inom bild- och formområdet i Sydsverige, och som är intresserad av att söka arbets- och projektpengar eller som vill få hjälp att skriva ett artist statement eller en utställningsansökan. Workshopledare: Ida Rödén. Sista anmälningsdag 11 augusti.

Läs mer

Arr. Regionsamverkan Sydsverige, bild och form
 
Kommande konferenser och träffar
 
 
KONFERENS GESTALTAD LIVSMILJÖ 2024 
Den 2 oktober är det dags för den årliga konferensen om Gestaltad livsmiljö på ArkDes i Stockholm samt direktsänt via streaming. En kostnadsfri heldagskonferens, som sedan 2020 arrangeras  av Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd. Konferensen riktar sig till dig som arbetar på kommunal, regional och statlig nivå inom akademi eller som privat aktör. Årets tema: Hur ska vi räkna?
Vad kostar kvalitet? Behöver och kan vi tänka och räkna på nya sätt? På konferensen möts fastighetsägare, byggaktörer, kommuner och myndigheter för att gemensamt lyssna till inspirerande exempel och diskutera hur vi skapar och säkerställer attraktiva livsmiljöer och förvaltar befintliga värden – för dagens invånare och för framtida generationer. Läs mer om innehåll och anmälan

PENGAR - TVÅ DAGAR OM KULTURSTÖD FÖR FRIA UTÖVARE
I november är det dags igen för det återkommande arrangemanget Pengar – två dagar om kulturstöd för fria utövare. I år sker dagarna digitalt 20–21 november och arrangeras i samverkan mellan Västra Götalandsregionen, Region Värmland, Region Örebro och Region Halland och vänder sig till kulturlivet i Västra Götaland, Värmland, Örebro och Halland. En rad nationella och nordiska stödgivare samt kommuner som stödjer det fria kulturlivet medverkar. Varje organisation gör en kort presentation av sin verksamhet och presenterar aktuella stöd. Sedan följer en intervju modererad av en av dagarnas två insatta och kunniga samtalsledare. Det kommer finnas tid för att ställa frågor. Även aktörer inom det fria kulturlivet medverkar för att dela med sig av sina tips och erfarenheter. Dagen vänder sig till fria utövare som vill veta mer om:

- Stöd till konst- och kulturprojekt
- Stöd och stipendier till enskilda konstnärer
- Ansökningsförfaranden och urvalsprocesser
- Mål, kriterier och prioriteringar

Anmälan senast 18 november. Läs mer
 
Foto: Anders Andersson
Öppen remiss för Hallands kulturstrategi och kulturplan
 

Alla är välkomna att lämna synpunkter på hela eller delar av förslagen till ny kulturstrategi och kulturplan. Skicka in ditt remissyttrande senast den 30 juni.

Förslagen till ny kulturstrategi och kulturplan har tagits fram i samverkan med länets kommuner och efter samråd med yrkesverksamma kulturskapare, representanter från organisationer i det civila samhället, halländska ungdomar samt nationella myndigheter och organisationer.

Läs förslagen och om hur du lämnar synpunkter
 
Tips!
 

UTSTÄLLNINGSINTENDENT OCH KONSTNÄRLIG LEDARE SÖKES TILL
MJELLBY KONSTMUSEUM

Sisa ansökningsdag 30 juni. Läs mer

KULTURAKTÖRER KAN ANMÄLA INTRESSE INFÖR LÄSÅRET 2025-2026
Är du professionell kulturaktör som erbjuder ett program för barn eller unga? Vill du vara med och uppfylla de halländska barnens rätt till ett rikt kulturliv med möjligheter till upplevelser och eget skapande? Se till att ditt program finns med när Kultur i Halland gör urvalet inför nästa säsongs utbud av kulturprogram! Läs mer och anmäl ditt intresse att ingå i webbkatalogen till kulturprogram

ANSÖK OM MEDLEMSSKAP I FÖRENINGEN KONSTLIV HALLAND
Vill du bli medlem i Konstliv Halland och delta i konstrundan 2025? Ansökan om medlemskap kan göras till och med den 30 september. Läs mer

ANSÖK TILL UNG SVENSK FORM 2025
Ansök till Sveriges nationellt största designtävling för unga formgivare! Alla områden inom design och formgivning välkomnas, till exempel grafisk design, produktdesign, arkitektur, möbler, konsthantverk, glas, keramik, textil, mode, speldesign och industridesign. Sista ansökningsdag är den 15 september.
Läs mer
 
 
Påminelse! Sök till Hallands Konstskola
 
 
Hallands Konstskola ligger i Halmstad och är en del av Katrinebergs Folkhögskola. På utbildningen får du lära dig grunderna inom samtida konst. En möjlighet att utveckla ditt seende för det konstnärliga språket och främja den egna förmågan att ifrågasätta och vidga perspektiv vad gäller konst, samhälle och omvärld. Ansökan är öppen fram till den 5 augusti.

Läs mer
 
ODLA - workshop i land art
 

Kom och utforska land art – konst utomhus i samklang med platsen.

Hökagården 17 juni
Naturum Fjärås Bräcka 6-7 juli
Hökagården 25 augusti


ODLA är initierat av Konstnärscentrum Väst och sker i samarbete med kommunerna.
 
BZZZ International Sound Art Festival 2024
 

Den 13 juli firar BZZZ International Sound Art Festival på Harp Art Lab elvaårsjubileum. Bland de medverkande återfinns bland annat Gelbart (Berlin) och Psychiceyeclix (London). Multiinstrumentailsten Adi Gelbart avslöjar ett surrealistiskt spegeluniversum av ljud och bilder som syftar till att kombinera det tillgängliga med det komplexa medan Psychiceyeclix (Damian Lintell-Smith) använder sig av en mängd DIY-instrument, hackade circuit bent-enheter tillverkade av gamla retrospel-konsoler. Båda kombinerar allt detta med video som visar på en bisarr men helt konsekvent egen värld.

Läs mer
 
Sök medel!
 

STÖD FRÅN REGION HALLAND
Expresstöd kan sökas om det finns behov av ett snabbt beslut och om projektet ska genomföras inom sex månader. Syftet är att stödja konstnärer, kulturskapare och arrangörer som är bosatta i Halland och därigenom främja utveckling och återväxt inom kultursektorn. Stöd kan ges till nya idéer och projekt som inte tidigare beviljats kulturstöd från Region Halland, samt för förstudier, internationellt utbyte, resebidrag för medverkan i utställning, festival eller kulturarrangemang. 
Kommande ansökningsperiod öppnar den 15 augusti 2024. Läs mer 

Aktiv och meningsfull fritid för barn och unga. Sök ekonomiskt stöd för insatser som ska leda till att fler barn och unga i Halland får en fritid värd att längta till. Ansök är öppen till 31 augusti 2024. Läs mer

SÖK MEDEL FRÅN KONSTNÄRSNÄMNDEN
Konstnärsnämnden fördelar årligen en rad olika stöd. Inom bild- och formområdet finns nu möjlighet att söka assistentstipendium, projektbidrag samt internationellt utbyte och resebidrag. Läs mer 
 
SÖK BIDRAG FRÅN KULTURRÅDET
Konstnärliga produktionsplatser. Det här bidraget finns till för att främja konstnärlig utveckling och förnyelse och för att minska konstnärers omkostnader för framställning av konstverk. Öppnar för ansökan den 15 augusti. Läs mer
Verksamhetsbidrag till aktörer inom bildkonst, form och konsthantverk. Det här bidraget finns till för att alla i hela landet ska kunna ta del av professionell bildkonst, form och konsthantverk. Öppnar för ansökan den 15 augusti.  Läs mer

SÖK MEDEL FRÅN NORDISK KULTURFOND
Globus FORWARD stödjer vidareutvecklingen av konstnärliga och kulturella samarbeten som verkar i en bred transnationell miljö. Målet är att stärka den långsiktiga kapaciteten i samarbetsformat. Kommande ansökningsperiod 14 juni-15 september. Läs mer
Den 12 augusti öppnar nästa ansökningsperiod för Opstart stöd och Globus Opstart+.
Opstart stöd
- stöttar gemensam utveckling av nya och lovande projektidéer, så att projektens nordiska ambitioner kan förstärkas. Läs mer
Globus Opstart+ stödjer etableringen av nordiska-globala samarbeten med långsiktiga ambitioner.
Läs mer
 
SÖK MEDEL FRÅN KULTURFONDEN FÖR SVERIGE OCH FINLAND
Fonden beviljar bidrag och stipendier till projekt och aktiviteter med ett bilateralt syfte. Det innebär projekt som ökar kännedomen om Sverige och/eller Finland. Det kan till exempel vara aktiviteter inom olika kulturområden, som konst, musik, hantverk, teater, film, litteratur, språk eller media, även samhällsrelaterade projekt, forskning och utbildning. Läs mer

KONSTNÄRERNAS RIKSORGANISATIONS LÅNESTIFTELSES STIPENDIUM 
Ur Konstnärernas Riksorganisations Lånestiftelse kan stipendier beviljas för färdigställande av enskilda konstnärers mycket kostnadskrävande arbeten. Sista ansökningsdag 20 augusti. Läs mer  
 
SÖK MEDEL FRÅN NORDISK KULTURKONTAKT
Kultur- och konstprogrammet stödjer nordiskt samarbete inom konst och kultur. Stöd kan sökas till ett projekt med konstnärlig och/eller kulturell kvalitet som främjar ett mångsidigt och hållbart Norden. Kommande ansökningsperiod öppnar 12 augusti. Läs mer

Demos nätverk stöder olika typer av projekt för civilsamhällesorganisationer för att bilda nätverk, möjliggöra möten och samverkan. Kommande ansökningsperiod öppnar 13 augusti. Läs mer 
 
Det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet fokuserar på att öka utbytet av kunskap och kontakter samt närvaron och intresset för nordisk och baltisk konst och kultur. Det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet består av tre former av stöd: mobilitetsstöd, nätverksstöd och residensstöd.
Mobilitetsstöd är ett resestöd för enskilda professionella konst- och kulturutövare i Norden och Baltikum. Nästa ansökningsperiod öppnar den 20 augusti. Läs mer 
Kortvarigt nätverksstöd kan sökas för att utforska nya lösningar och skapa nätverk för samarbeten mellan konstnärer och kulturutövare i Norden och Baltikum. Nästa ansökningsperiod öppnar 26 augusti. Läs mer
 
PLAY filmdagar
 

Har du gjort en kortfilm som du vill visa för publik – eller vill du göra en? Anmäl din film till kortfilmstävlingen PLAY senast den 26 augusti. PLAY filmdagar arrangeras i år den 21-22 september och är en mötesplats för filmare och filmintresserade från hela Halland. Tävla med din kortfilm eller kom och ta del av filmvisningar och workshoppar, helt gratis! Filmdagarna äger rum i Halmstad, på Nolltrefem och i Figarosalen på Halmstads Teater.

Läs mer
 
Årstads Mycket Tillfälliga Konsthall
 

Den 13-28 juli visas samtidskonst både inne och ute vid Årstads Mycket Tillfälliga Konsthall, strax utanför Falkenberg. Den här sommaren letar sig verksamheten också ut en bit från Årstad. I ett samarbete med Rian kommer keramiker Joel Stuart-Beck bygga en hyllning till den lokala krukmakeritraditionen vid Doktorspromenaden längs Ätran, och i augusti tar de sig tillsammans med konstnärsduon MASU till Sjönevads marknad. 

Läs mer
 
Elever från Löftadalens folkhögskola ställer ut vid Äskhults by
 

Under sommaren visas utställningen Väsen och vardag vid sjön intill Äskhults by. I utställningen har keramik- och bildelever på Löftadalens folkhögskola tolkat Äskhult på sina unika sätt, inspirerade av hur våra förfäder tänkte och levde under 1800-talet. Från vardagliga sysslor till sägner och folktro.

Läs mer 
 
För tips och information efterhand - följ Konst i Halland på Instagram och Facebook
 
 
Aktuella utställningar i Halland
 
Kungsbacka konsthall
till och med 17 augusti
Erik Viklund - En stad utan spöken är en död stad
 
Ann Eringstam, Mellan tidens skikt, 2024. © Ann Eringstam / Bildupphovsrätt 2024
Tjolöholms slott
öppnar 16 juni
Glömda världar - Tilda Lovell, Karin Drake, Jesper Thour, Kayo Mpoyi, Ann Eringstam
Arr. Art Inside Out
Martin Jacobson, Nervous Wonderer II
Varbergs Konsthall
till och med 25 augusti
Martin Jacobson - En dröm om rosor och fjärilar
 
© Sara Granér / Bildupphovsrätt 2024
Galleri Hamnmagasinet
till och med 18 augusti
Sara Granér - Vi drömde inatt att vi hade en katt
 
Drömmar på månen, Henrik Teleman. Foto: Ward Alarej
Hallands kulturhistoriska museum, Varberg
tillsvidare
Konstnärskolonin Varbergsskolan

till och med 8 september
Drömmar på månen
 
Unnaryds Bonadsmuseum
till och med 31 augusti
Berättande bilder - Naturväsen och folktro
 
Bonni Renqvist i ateljén på Törngrens krukmakeri 1954
Rian, Falkenberg
till och med 24 november
Törngrens krukmakeri 

till och med 25 augusti
Gunila Axén – mode, mönster och vattenslangar

till och med 25 augusti
Reform Design Lab
 
Astrid Göransson, Mörkrummet, 2023, film still. © Astrid Göransson / Bildupphovsrätt 2024
Halmstads konsthall
till och med 15 oktober
TYST NU OCH HÖR PÅ – Astrid Göransson möter Augusta Strömberg
 
Christian Andersson, Dreamcatcher, 2015. © Christian Andersson / Bildupphovsrätt 2024
Hallands Konstmuseum, Halmstad
öppnar 15 juni
Christian Andersson - No vestige of a beginning

till och med 27 oktober
Birger E. Nilsson - Krukmakare, konstnär och poet

till och med 15 september
Halmstadgruppen – på rätt plats, vid rätt tid

till och med 16 juni
Bonadsmåleri i modern tappning
Sista veckan!

tillsvidare
Ur samlingen
 
Teckningsmuseet i Laholm
öppnar 15 juni
Tecknandets historia - lusten att berätta
 
© Helga Holmén / Bildupphovsrätt 2024
Stadshusgalleriet i Laholm
öppnar 15 juni
Utsikt från en sommar - Helga Holmén, måleri
 
Konsthallen Hishult
till och med 16 juni
Spegellandet - självporträtt
Sista veckan!

öppnar 29 juni
Samlingsutställning - Konsthallen 30 år
 
Föreningsarrangerade utställningar
 
Halmstad Konstnärsklubb
Galleri Passagen, Drottning Kristina passagen
till och med 15 juni (öppet tor-fre kl 12–18, lör kl 11–16)
Dreamland Welcomes You - medlemmar i Halmstad Konstnärsklubb
Sista veckan!
 
Mellersta Hallands Konstförening
Falkenbergs Sparbank
till och med 4 juli
Tarik Hardaga
 
 
Glad sommar önskar vi på Konst i Halland!