Veckobrevet från SKR, tisdag 4 juni 2024
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Strejk i hälso- och sjukvården
 
Idag tisdag tog Vårdförbundet ut 2 000 anställda på sju av landets största sjukhus i strejk. SKR och Sobona vill snarast möjligt teckna ett nytt avtal och stoppa konflikten.
− Konfliktåtgärderna riskerar att få allvarliga konsekvenser som ytterst drabbar patienter och invånare. Det är därför ytterst angeläget att vi och Vårdförbundet snarast möjligt träffar ett nytt kollektivavtal. Nu inväntar vi ett nytt bud från medlarna som parterna kan ta ställning till, säger Ulf Olsson, ordförande i SKR:s förhandlingsdelegation. 
Strejk med stora konsekvenser bryter ut idag
 
SKR inleder Ukrainaprojekt för 250 miljoner kronor
 
Efter tio års arbete i Ukraina och partnerskap med närmare 700 ukrainska kommuner fortsätter SKR, i samarbete med Sida, med ett nytt projekt som ska pågå juni 2024–maj 2028. Projektet innebär en satsning på totalt 250 miljoner kronor, vilket är en stor ökning mot föregående period. Syftet är att utveckla den offentliga förvaltningen och kommunernas service och tjänster till invånarna.
– Det är med stort engagemang som SKR i dag inleder ett nytt utvecklingsprogram med Ukraina. Parallellt med att besegra Ryssland på slagfältet behöver Ukraina fortsätta sina reformer för demokrati och en kommunal förvaltning i medborgarnas tjänst med sikte på medlemskap i EU, säger SKR:s ordförande Anders Henriksson.
SKR inleder Ukrainaprojekt för 250 miljoner kronor
 
SKR efterlyser statligt stöd för flyktingar från Ukraina  
 
SKR välkomnar regeringens förslag att ukrainare med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet ska folkbokföras efter 1 november. Men regeringen anser inte att personerna ska ha rätt till bosättningsbaserade socialförsäkringsförmåner och LSS-insatser, och SKR ser att behovet av ekonomiskt bistånd från socialtjänsten kommer att öka. I en skrivelse till regeringen föreslår SKR att kommunernas utökade försörjningsansvar för den här målgruppen kompenseras.
Behov av besked om stödet till ukrainska flyktingar
 
Mer från SKR
 
 
Statliga vårdplatsmål riskerar att hämma utveckling
Socialstyrelsen har tagit fram rekommendationer om antal vårdplatser i slutenvården per region. SKR ser risker med att staten normerar antalet vårdplatser på sjukhus, i stället för att se till hur hela sjukvårdssystemet fungerar och behöver utvecklas.
– Det ska alltid finnas tillgång till en vårdplats för de patienter som behöver. Men när staten lägger ett allt för stort fokus på vårdplatser på sjukhus riskerar utvecklingen mot nära vård att hämmas, säger Ameli Norling, SKR. 
Statliga vårdplatsmål riskerar hämma utveckling
 
En av fyra vårdkontakter sker på distans 
Under 2023 hade befolkningen i Sverige 90,2 miljoner vårdkontakter. Av dessa var 66,8 miljoner fysiska besök, medan övriga kontakter skedde på distans. Med distanskontakt avses kontakt via telefon, video eller annat, som ersatt ett fysiskt besök och som gällt kvalificerad sjukvård som journalförts. Det framgår av regionernas verksamhetsstatistik som SKR samlar in varje år. Nu finns 2023 års data tillgängliga, både i Excel och visualiserad i Power BI. 
Ekonomi- och verksamhetsstatistik inom hälso- och sjukvården
 
Kommek 14-15 augusti 
SKR finns på plats under årets Kommek i Malmö – mötesplats för dig som arbetar med ekonomi och styrning i kommuner och regioner. SKR arrangerar seminarier om bland annat välfärdsbrottslighet, demografins påverkan på ekonomin och data som verktyg för verksamhetsutveckling. Du kan delta fysiskt eller digitalt.
Ta del Kommeks program och anmäl dig
 
Skapa Innovationsveckan tillsammans med oss!
Alla aktörer som bidrar till att offentlig sektor kan möta framtidens utmaningar är välkomna att arrangera aktiviteter under Innovationsveckan som pågår mellan den 30 september-4 oktober över hela Sverige. Du kan redan nu registrera aktiviteter. 
Anmälan är öppen
 
Delta i Modellkoncept för jämställdhet
Jämställd välfärd och likvärdig service för olika grupper av kvinnor och män. Det är syftet med Modellkoncept jämställdhet. Hittills har 45 kommuner och 10 regioner deltagit och fått SKR:s stöd att förverkliga CEMR-deklarationen och Agenda 2030. Vi välkomnar nu nya deltagare inför nästa omgång som startar våren 2025.
Anmäl intresse att delta i Modellkonceptet
 
Krönika: EU viktig för utvecklingen i våra regioner
När det gäller framtida utveckling i våra kommuner och regioner är EU med sina fonder och sin sammanhållningspolitik en viktig spelare.
Valet den 9 juni sker i oroliga tider. Mer än någonsin behövs en gemensam vision, och en vision om att vi tillsammans kan möta framtidens utmaningar, skriver Anna Hed, ordförande för SKR:s beredning för tillväxt och regional utveckling.
Gästkrönika publicerad på Europaportalen den 24 maj 2024
 
Bloggar från SKR
 
 
Detaljstyrning ökar den administrativa bördan
Många pratar om att administrationen behöver minska, och mer tid frigöras för patienter, elever, brukare, kommuninvånare. Men det blir inte mer än prat om vi inte på allvar tittar på vad som ligger bakom den växande administrativa bördan. Läs SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog på Ekonomibloggen.
 
Nytt från omvärlden
 
 
Val till Europaparlamentet den 9 juni 
Den 9 juni är det val till Europaparlamentet i Sverige. EU påverkar nästan alla verksamhetsområden inom kommun- och regionsektorn, både direkt och indirekt.
EU-valet 2024
 
Stora skillnader i vilken välfärdsteknik kommunerna erbjuder
Hur kommunerna arbetar med välfärdsteknik skiljer sig åt beroende på var i landet man bor, hur man bor och vilken insats man får. Det visar en uppföljning som Socialstyrelsen har gjort.
E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2024
 
Redaktör:
Stina Garefelt
Ansvarig utgivare:
Mats Lindskog

Nästa nummer kommer 11 juni.
Sveriges Kommuner och Regioner
 
www.skr.se
08-452 70 00