Årets andra nyhetsbrev för överförmyndare är en överblick kring olika rättsfall och aktuell information med mera, till Er med intresse för överförmyndarfrågor.
 
I sommarens upplaga av nyhetsbrevet kan vi läsa om att det verkar som att tingsrätterna har meddelat ett antal avgöranden som hovrätterna har behövt ”rätta upp” under våren 2024. Mer information ges bland följande rättsfall och domar.
 
Rättsfall och domar
 
 • Endast del av förmyndarnas ansökan om uttag medgavs
 • Långvarigt förvaltarskap övergick till godmanskap
 • Interimiskt förvaltarskap när räkningar, bolån med mera inte hanterades
 • Framtidsfullmaktshavare ska höras innan anordnande av godmanskap
 • Begränsat förvaltarskap och godmanskap i övriga delar
 • Godmanskap trots hjälp från närstående
 • Förvaltarskap behövligt vid bristande samarbete och skuldsättning
 • Framtidsfullmakt istället för godmanskap trots tveksamheter om kognitiv förmåga vid upprättande
 • Överförmyndaren kan inte förpliktas att utge ersättning för rättegångskostnader
 • Broder till huvudman är behörig att överklaga tingsrättens beslut att anordna godmanskap
 • Rätten till arvode styrs inte av ett avtalsförhållande
 • God man saknade behörighet att inskränka den enskildes färdtjänsttillstånd
 • Rättegångsfel att inte höra den enskilde i hovrätten vid anordnande av förvaltarskap
 • Godmanskap upphörde då genuint och långvarigt samtycke saknades
 • Lagändring: Uppgiftsskyldighet att gälla från 1 juli
 • Kommande kurser och webbsändningar i juridiska avdelningens regi.
Nyhetsbrev för överförmyndare - sommaren 2024 (PDF)
 
Frågor till SKR:s juridiska rådgivning mejlas till info@skr.se så att rätt handläggare är medlemmarna behjälpliga med svar.
 
 
Redaktör
Kalle Larsson 
kalle.larsson@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se