Veckobrevet från SKR, tisdag 28 maj 2024
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Strejk med svåra konsekvenser för vården
 
Vårdförbundets strejkvarsel slår direkt mot stora grupper av patienter, som sjuka barn, cancerpatienter och personer med akuta tillstånd. Det visar SKR:s konsekvensanalys till Medlingsinstitutet.
Så påverkar strejken hälso- och sjukvården
Utökat strejkvarsel slår mot vården
 
Ytterligare 1 900 anställda i Region Värmland och Region Västmanland samt fler medarbetare på Danderyds sjukhus och Södersjukhuset tas ut i strejk den 11 juni, om parterna inte nått fram till ett nytt avtal. Vårdförbundet utökade strejkvarsel kommer att slå direkt och snabbt mot stora grupper av patienter.
Vårdförbundet utökar sitt strejkvarsel
Arbetstidsförkortning i stor skala är omöjlig
 
Vårdförbundet har meddelat i en debattartikel på Aftonbladet debatt att de säger nej till medling i avtalsförhandlingarna. Det är mycket bekymmersamt. I en replik skriver Ulf Olsson, ordförande i SKR:s förhandlingsdelegation, och Sten Nordin, vice ordförande i SKR:s förhandlingsdelegationen, om varför det inte är möjligt att genomföra en storskalig arbetstidsförkortning. 
Debattartikel från SKR i Aftonbladet 23 maj
 
En av sex tonårsflickor i kontakt med BUP
 
Kapaciteten inom psykiatrin ökar, men efterfrågan ökar ännu snabbare. Psykiatrin i siffror, 2023 års statistik från barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), vuxenpsykiatrin och rättspsykiatrin, visar på en fortsatt ökad efterfrågan av psykiatrisk vård inom alla vårdformer. Tydligast är ökningen inom BUP, bland flickor i tonårsåldern. 
– Den här utvecklingen kräver bredare lösningar än vad BUP kan erbjuda, säger Kerstin Evelius, SKR.
Psykiatrin i siffror 2023
 
Mer från SKR
 
 
Portal ska skapa överblick över riktade statsbidrag
Nu kommer förslag från Statskontoret om en ny portal som ska innehålla information till kommuner och regioner om alla riktade statsbidrag.
Bra förslag, men det löser inte huvudproblemet
 
Många har bra upplevelse av vården under cancerutredning
De flesta patienter som utretts för cancer inom ett standardiserat vårdförlopp hade en positiv upplevelse av vården, och upplevde väntetiden som rimlig. Det visar SKR:s senaste patientenkät.
Nationell patientenkät 2023, standardiserade vårdförlopp cancer
 
Fortsatt process vid införandet av nya vaccinationer
Folkhälsomyndighetens underlag om nya vaccinationer mot bältros och vattkoppor är ett viktigt steg. Nu tar nästa steg i processen vid inför eventuella införanden.
Nytt underlag om vaccinationer mot vattkoppor och bältros
 
Välkommet med tydligare regelverk för vattenfrågor
Utredningen om vattenfrågor vid planläggning och byggande har överlämnat sitt betänkande till regeringen. SKR välkomnar ambitionen att förenkla och förtydliga regelverket.
Bra ambition att förenkla
 
Så förbereder sig Skånes kommuner på avvecklingen av 2G- och 3G-näten
Avvecklingen av 2G- och 3G-näten påverkar alla kommuner och regioner i Sverige. Kommunförbundet Skåne, en av aktörerna som jobbar med förberedelser inför tekniksskiftet, delar med sig av sitt arbete och ger tips till andra.
Tips på förberedelser inför avveckling av 2G- och 3G-näten
 
Bloggar från SKR
 
 
Ingen är vinnare i en strejk
Ingen tjänar på en strejk inom hälso- och sjukvården. Allra minst patienter och äldre, men inte heller medarbetare och chefer. Låt oss därför prata om lösningarna, i stället för att trappa upp konflikten. Det skriver Johan Kaarme, SKR.
Vårdbloggen
 
Nytt från omvärlden
 
 
Folkhälsomyndighetens vägledning vid värmeböljor
Höga temperaturer kan vara påfrestande för hälsan och ge negativa effekter. Äldre, kroniskt sjuka, små barn och personer med funktionsnedsättning ingår i riskgruppen för de som är särskilt sårbara. Folkhälsomyndigheten har tagit fram vägledning och information som stöd i samhällets beredskap för värmeböljor. 
Folkhälsomyndighetens råd vid värmeböljor
 
Stöd för att hålla koll på brandrisk i skog och mark
För att hålla koll på rådande brandrisk erbjuder SMHI informationssystemet Brandrisk skog och mark till aktörer inom kommunala verksamheter. Systemet kan vara till hjälp inför beslut om insatser, eldningsförbud och som underlag för information om brandrisker i terräng.  
Brandrisk skog och mark, SMHI
 
Nya krav på arbetsmiljöarbete i byggprojekt
Den 1 januari 2025 införs skärpta krav på arbetsmiljöarbete vid byggprojekt. De nya reglerna kan bland annat påverka ansvariga för byggprojekt i kommuner och regioner. Arbetsmiljöverket har tagit fram stödjande material som riktar sig till byggherar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare.
Stöd för nya arbetsmiljöregler vid byggprojekt, Arbetsmiljöverket
 
Redaktör:
Lisa Blidnert
Ansvarig utgivare:
Mats Lindskog

Nästa nummer kommer 4 juni.
Sveriges Kommuner och Regioner
 
www.skr.se
08-452 70 00