Internationella sektionen
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Bildkälla :EC - Audiovisual Service
Nyhetsbrev maj 2024 
 
 
Kära läsare, varmt välkomna till det femte nyhetsbrevet för 2024!

I detta brev kommer ni bland annat kunna ta del av följande:
 
  • Två gästkrönikor från Europaportalen
  • Information om ICLD:s evenemang i Almedalen
  • SKR:s medverkan på Europadagen

Trevlig läsning önskar EU- och internationella sektionen på SKR!
 
Bildkälla: SKR
"EU-valet är ett kommunval"
I en gästkrönika på Europaportalen skriver SKR:s ordförande Anders Henriksson om det stundande EU-valet, och varför detta är viktigt för Sveriges kommuner och regioner. Han berättar också om det ställningstagande som SKR har antagit inför valet, som går under titeln ”Självstyre, välfärd, medborgarnära”.

Läs hela krönikan här.
 
Bildkälla: SKR
"EU viktig för utvecklingen i våra regioner"
I en gästkrönika på Europaportalen skriver Anna Hed, ordförande för SKR:s beredning för tillväxt och regional utveckling, om hur viktig EU:s sammanhållningspolitik är för svenska kommuner och regioner och särskilt för regionernas utvecklingsarbete. Hed skriver också om det ställningstagande som SKR har tagit fram angående sammanhållningspolitiken. Syftet med ställningstagandet är att ”skapa debatt och bjuda in till en dialog med nationell och europeisk nivå för att säkerställa en stark sammanhållningspolitik och ett effektivt genomförande efter 2027.”

Läs ställningstagandet här
Läs krönikan här
 
Bildkälla:  SKR
SKR på Europadagen: Vad vill Sveriges unga politiker med EU?
Den 7 maj 2024 uppmärksammade SKR Europadagen. Tillsammans med en rad olika organisationer deltog vi i ett heldagsprogram på Europahuset i Stockholm.

SKR ansvarade för ett samtal mellan två lokalpolitiker, Isak Utsi (S), kommunstyrelsens ordförande i Arjeplog, och William Elofsson (M), kommunalråd i opposition i Gävle kommun. Utsi och Elofsson berättade om grunden till sitt politiska engagemang och vikten av att engagera sig lokalt och på EU-nivå.

Hela samtalet, och samtliga övriga seminarier, finns att se här på Europaparlamentets Youtube-kanal.
 
Bildkälla: Pixabay
ICLD i Almedalen
Under Almedalsveckan 2024 anordnar Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) två panelsamtal. Det kommer gå att lyssna både på plats och online.
 
Med demokrati som motståndskraft
Lyssna till representanter från Region Gotland, Höörs kommun och Umeå kommun berätta om de partnerskapssamarbeten som pågår mellan flera ukrainska och svenska kommuner.

Tid: 25 juni 10.00-10.45
 
Lokal demokrati och tillståndet i världen
Jan Eliasson, tidigare vice generalsekreterare i FN och svensk utrikesminister, samtalar tillsammans med Olivia Lindroth Steinwall, demokrati- och jämställdhetspolitisk talesperson för Centerpartiets Ungdomsförbund (CUF), om tillståndet för den globala demokratin, med särskilt fokus på den lokala nivån.

Tid: 25 juni 14.00-14.45

Läs mer om evenemangen här.
 
Bildkälla: Europaparlamentet
Kampanj från Europaparlamentet: ”Använd din röst. Annars bestämmer andra åt dig”
Europaparlamentet har lanserat en ny kampanj för att stimulera valdeltagandet i det kommande EU-valet. Kampanjen utgörs i huvudsak av en fyra minuter lång dokumentärfilm med äldre personer som under sin livstid bevittnat demokratins kraft. Vittnesmålen från personerna i filmen ger en bild av hur demokratiska val inte är något vi ska ta för givet och uppmanar tittaren att man ska använda sin röst.
 
Europaparlamentet önskar stöd från som många som möjligt med att sprida budskapet, sprid därför gärna detta vidare i era organisationer. Publicera även gärna dokumentären ”Använd din röst. Annars bestämmer andra åt dig” i de kanaler du/ni har.
 
Dokumentären finns tillgänglig på webbplatsen för EU-valet,YouTube och på Facebook.
 
Om ni behöver ytterligare information, tveka inte att kontakta Europaparlamentets kontor i Stockholm: epstockholm@ep.europa.eu
 
Bildkälla: Lukasz Kobus © European Union, 2024
EU:s hälsounion firar fyra år 
Den europeiska hälsounionen lanserades under pandemin som ett svar på behovet av att stärka EU:s motståndskraft på hälsoområdet, men också för att främja EU:s geopolitiska säkerhet. Visionen presenterades i november 2020, och syftar till att göra medlemsländerna bättre rustade för framtida hälsokriser och stötta utvecklingen av en innovativ och modern hälsopolitik. 

EU-kommissionen har nu presenterat ett meddelande där man beskriver de åtgärder som har vidtagits under de senaste fyra åren för att utveckla och stärka EU:s hälsopolitik och skydda människors hälsa. 

Hälsounionen har än så länge medfört ökad lagstiftning kring samarbete på området för hälsosäkerhet, inrättandet av EU:s myndighet för beredskap och insatser vid hälsokriser (Hera), en förstärkning av EU:s läkemedelsmyndighet EMA och smittskyddsmyndigheten ECDC, en föreslagen revidering av EU:s läkemedelslagstiftning, en strategi för psykisk hälsa och förslaget om EU:s hälsodataområde.
 
SKR är positivt inställda till europeiskt och globalt samarbete för att bekämpa allvarliga hälsohot, exempelvis pandemier. SKR vill samtidigt betona vikten av att subsidiaritetsprincipen beaktas och att medlemsländerna fortsatt har huvudansvaret för hälso- och sjukvård, socialtjänst och folkhälsoarbete.
 
Läs mer om SKRs åsikter om EU:s hälsoarbete i skriften På gång inom EU våren 2024 och i våra ställningstaganden som tagits fram i samband med EU-valet. 

Här kan du läsa mer om vad hälsounionen har åstadkommit. 
 
 
Bildkälla: Pixabay
Future Now Forum - Internationell konferens i Linköping
2023 utsågs Linköping, som första svenska stad, till Europas mest innovativa i EU-kommissionens iCapital Award, i kategorin European Rising Innovative City.

Med bakgrund av det arrangeras Future Now Forum i Linköping den 16-17 september. Det är en internationell konferens som adresserar några av vår tids stora samhälls- och hållbarhetsutmaningar såsom klimatomställning, segregation och en åldrande befolkning.

Under två dagar ges möjlighet att ta del av inspirerande talare, panelsamtal och breakout sessions som visar hur innovation, utveckling och samverkan kan vara ett praktiskt verktyg för att möta utmaningarna.

Ta chansen att nätverka och samla på dig insikter att ta med hem till din plats eller organisation!

Konferensen vänder sig till tjänstepersoner inom kommun och region, aktörer inom innovations-ekosystemet och relevanta myndigheter och akademi.

För mer information och för att säkra din plats, besök futurenowforum.eventreg.se/ 
 
Bildkälla: European Union 2024 - Source : EP,  Philippe STIRNWEISS
Bli ambassadörsskola för Europaparlamentet

Ta chansen och bli ambassadörsskola för Europaparlamentet!

Redan nu deltar 80 skolor i Sverige och 1500 skolor i EU:s 27 medlemsländer.

Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram är ett utbildningsprogram som riktar sig till elever och lärare på högstadiet och gymnasiet. Syftet med programmet är att öka elevers kunskap om EU. Det är gratis att delta.

Ansökan för läsåret 2024/2025 är öppen fram till den 23 augusti 2024.

Läs mer här.  
 
Bildkälla: Pixabay
Redaktör
Gustaf Lundgren
gustaf.lundgren@skr.se
+46 73 862 38 05
Redaktör
Vera Kjessler
vera.kjessler@skr.se 
+46 72 998 11 74