Veckobrevet från SKR, tisdag 14 maj 2024
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Fortsatt tufft ekonomiskt läge
 
SKR har presenterat vårens upplaga av Ekonomirapporten. Prognosen för 2024 visar på ett fortsatt svårt ekonomiskt läge. Det kommer fortsatt att krävas åtgärder både från kommuner och regioner, samt från staten, för att säkra välfärden. 
Ta del av presentationer av Ekonomirapporten
 
SKR:s ordförande Anders Henriksson och chefsekonom Annika Wallenskog presenterar Ekonomirapportens viktigaste resultat i en kort webbsändning. SKR:s ekonomer djupdyker också i rapportens olika delar i ett fördjupningsseminarium. Presentationerna finns tillgängliga via SKR:s webbplats, tillsammans med material, diagram, tabeller och rapporten i sin helhet.
 
Mer från SKR
 
 
Ungdomskriminalitetsnämnder kan försvaga socialtjänsten
En utredning har presenterat förslag om att införa statliga ungdomskriminalitetsnämnder. SKR befarar att förslagen kan leda till att socialtjänstens roll i att förebygga brott bland barn undermineras.
Stora risker med att införa statliga ungdomskriminalitetsnämnder
 
Demokratiresan om relationen mellan tillit och kontroll
I ett nytt avsnitt av SKR:s podcast Demokratiresan berättar Stina Hansson, forskare vid Göteborgs Universitet, om tillit, hur forskningen ser på tillit och hur en kommun eller region kan öka tilliten baserat på ett forskningsprojekt i stadsdelen Angered. Avsnittet tar också upp relationen mellan tillit och kontroll samt medborgardialogens roll för att skapa tillit.
Demokratiresan avsnitt #128 - Tillit är relationellt
 
Bloggar från SKR
 
 
Arbetsmiljöarbetet måste prioriteras i vården
Forskning visar att när vissa organisatoriska förutsättningar, så kallade friskfaktorer, finns på plats och fungerar väl så påverkas arbetsmiljön positivt. Medarbetare mår bra, utvecklas och kan prestera bra. Attraktiviteten för yrket ökar. Det skriver Caroline Olsson, SKR.
Arbetsgivarbloggen
 
Mindre tid på sjukhus – mer patientnytta
En ny rapport visar på en glädjande utveckling vad gäller hur länge patienter som är färdigbehandlade behöver vara på sjukhus, ”i onödan”, trots att de är klara att lämna sjukhuset. Det skriver Ameli Norling, SKR.
Vårdbloggen
 
Nytt från omvärlden
 
 
Färre fall av psykisk ohälsa bland unga vuxna 
Socialstyrelsen har publicerat en ny rapport om psykisk ohälsa bland barn och unga. Rapporten visar att antalet nya fall av psykisk ohälsa bland unga vuxna i åldern 18-24 år minskade förra året.
Förekomst av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna
 
Utbildningsdag med tema vårdens digitalisering
Den 26 september anordnar Equalis, ett bolag inom SKR-koncernen, en utbildningsdag om terminologi och e-hälsa med fokus på vårdens digitalisering. Ameli Norling från SKR inledningstalar och under utbildningsdagen presenteras bland annat digitaliseringens status inom hälso- och sjukvård från olika perspektiv – kommunalt, regionalt, nationellt och internationellt.
Terminologi och E-hälsa, Equalis utbildningsdag 26 september
 
Redaktör:
Lisa Blidnert
Ansvarig utgivare:
Mats Lindskog

Nästa nummer kommer 21 maj.
Sveriges Kommuner och Regioner
 
www.skr.se
08-452 70 00