Veckobrevet från SKR, tisdag 7 maj 2024
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Vårdförbundet trappar upp konflikten
 
Vårdförbundet varslar om ytterligare stridsåtgärder riktat mot 29 kommuner. Stridsåtgärderna omfattar omkring 5 000 anställda inom kommunal hälso- och sjukvård och träder i kraft den 20 maj.
SKR och Sobona vill återuppta förhandlingarna.
− Vårdförbundets stridsåtgärder riktas mot 29 av de största kommunerna i landet. Om varslet träder i kraft kommer det att innebära negativa konsekvenser för patienter, brukare och anhöriga som har behov av hemsjukvård och vård på särskilda boenden, säger Sten Nordin, vice ordförande för SKR:s förhandlingsdelegation.
 
Fler patienter kan lämna sjukhusen tidigare
 
2018 infördes Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Syftet var att personer med fortsatt behov av vård och omsorg efter utskrivning från sjukhus skulle få en trygg och smidig resa genom vården. En ny uppföljning från SKR visar att antalet vårddagar för utskrivningsklara patienter har minskat kraftigt i hela landet. Tack vare bättre samverkan mellan kommuner och regioner har 700 vårdplatser kunnat frigöras sedan 2017.
Rapport om utskrivningsklara patienter
 
Mer från SKR
 
 
Nytt avtal för beredskapsbrandmän
SKR och Sobona har undertecknat ett nytt ettårigt avtal med Brandmännens Riksförbund, Kommunal och Vision för omkring 10 500 beredskapsbrandmän.
Nytt avtal för räddningstjänstpersonal i beredskap
 
"EU-valet är ett kommunval"
SKR har uppdraget att vara en samlande röst för svenska kommuner och regioner gentemot EU-institutionerna. I en gästkrönika på Europaportalen lyfter SKR:s ordförande Anders Henriksson nio viktiga områden som SKR anser att EU behöver veta om och beakta på den lokala och regionala nivån.
 
Sex prioriterade initiativ för kommunernas digitalisering
Kommunerna har pekat ut vilka områden de anser mest angelägna i den gemensamma strategiska agenda som går under namnet "Handslag för digitalisering", som leds av SKR, Adda och Inera. Den 12 juni kommer SKR att skicka ut sex prioriterade initiativ som paketerade erbjudanden till alla kommuner och den 19 juni hålls ett seminarium där möjlighet ges att ställa frågor om de initiativ och erbjudanden som skickats ut.
Läs mer och anmäl dig till SKR:s seminarium
 
Nästa ekonomirapport släpps den 14 maj
Hur ser det ekonomiska läget i kommuner och regioner ut nu och åren framöver? Hur påverkas arbetsmarknaden och skatteunderlaget? Och hur påverkas kommuner och regioner av befolkningsutvecklingen? Det är frågor Ekonomirapporten svarar på. Dessutom innehåller vårens rapport en fördjupning om produktivitet och effektivitet med fokus på sjukvården.
Webbsänd presentation av Ekonomirapporten den 14 maj kl. 10.00
 
Träffa SKR på e-hälsokonferensen Vitalis i Göteborg 
Ska du på Vitalis den 13-16 maj? SKR har flera seminarier som rör digitalisering av välfärden – bland annat om AI, välfärdsteknik, nationell digital infrastruktur och gemensam handlingsplan för digitalisering. Du kan även träffa SKR i monter B06:12.
SKR på Vitalis 2024
 
Arbetsgivarforum 2024 i Uppsala den 17-18 september
SKR och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation hälsar välkomna till Arbetsgivarforum 2024. Under två dagar vill vi engagera och inspirera er som arbetsgivare att underlätta kompetensutmaningen trots försämrat ekonomiskt läge, en orolig omvärld, knappa resurser och personalbrist.
Arbetsgivarforum 2024: Starkare arbetsgivare tillsammans
 
Bloggar från SKR
 
 
Skolans demokratiska uppdrag viktigare än någonsin
Med en månad kvar till EU-valet vill jag lyfta skolans demokratiska uppdrag. Lika aktuellt som alltid. Lika svårt. Lika viktigt. Det skriver Monica Sonde på Skolbloggen.
 
Produktivitet på allas läppar
SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog reflekterar över tre av förslagen från Produktivitetskommissionen som rör kommuner och regioner.
Ekonomibloggen 3 maj

Nya prognoser ger nya förutsättningar
Ekonomibloggen 26 april
 
Nytt från omvärlden
 
 
Neddragningar i vård och skola hade kunnat undvikas
Finanspolitiska rådet har till uppgift att göra en oberoende granskning av regeringens finanspolitik. I årets rapport skriver rådet att tillfälliga underskott i kommuner och regioner kunde ha motiverats för att undvika neddragningar av verksamheten som inte är långsiktigt motiverade. 
Rapporten Svensk finanspolitik 2024
 
Redaktör:
Stina Garefelt
Ansvarig utgivare:
Mats Lindskog

Nästa nummer kommer 14 maj.
Sveriges Kommuner och Regioner
 
www.skr.se
08-452 70 00