Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Slutförda FoU-projekt
 
 
Stödmaterial till exempelvis gymnasie- och högskolemässor
Har ni påbörjat planeringen inför kommande gymnasie- och/eller högskolemässor? Ni vet väl samarbetet Offentliga fastigheter för en tid sedan tog fram filmer som alla medlemmar kan använda? Filmerna kan användas i monter, presentationer, sociala medier, i VR-headset m.m.
Sveriges viktigaste byggnader behöver dig (Offentliga fastigheter)

Kontaktperson: Saija Thacker, saija.thacker@skr.se, vid ev. frågor.
 
Pågående FoU-projekt och samarbeten
 
 
Förteckning över samtliga aktuella FoU-projekt gällande kommunernas och regionernas fastigheter samt projekt initierade och finansierade av samarbetet Offentliga fastigheter.
 
Digitala seminarier, kurser och konferenser
 
 
SKR:s Ekonomirapport ur ett fastighetsperspektiv – exklusivt för Kommunfondens medlemmar
Den 17 maj har alla Kommunfondens medlemmar möjlighet att delta på digitalt seminarium rörande SKR:s Ekonomirapport. SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog kommer berätta om innehållet och det finns möjlighet att ställa frågor direkt till henne.
 
Datum: 17 maj 2024
Tid: 13.00 – 14.30
Plats: Webbsändning
Sista anmälningsdag: 16 maj 2024
Mer information och anmälan
Erfarenhetsåterföringsträff: Fastighet och lokalförsörjning – Kommunfondens politikerutbildning
Medlemmar i Kommunfonden har tillgång till e-utbildningen Fastighet och lokalförsörjning – Kommunfondens politikerutbildning som lanserades i slutet av förra året.
Kontakta SKR:s kansliansvarige Saija Thacker om du är osäker på hur du kommer åt utbildningen.

Digital erfarenhetsåterföringsträff kopplat till utbildningen
Den 24 maj genomförs en digital erfarenhetsåterföringsträff kopplat till utbildningen. Syftet med träffen är att skapa ett forum för erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna, d.v.s. möjliggöra lärande av varandra. Syftet är även att fånga upp återkoppling från er som genomfört utbildningen så att vi tillsammans kan hålla den uppdaterad.
 
Datum: 24 maj 2024
Tid: 09.00 – 10.00
Plats: Digitalt (teams)
Anmälan till Erfarenhetsåterföringsträff:  Fastighet och lokalförsörjning  – Kommunfondens politikerutbildning (delegia.com)

Kontaktperson: Saija Thacker, saija.thacker@skr.se
 
Nytt från SKR 
 
 
Locum vinnare av Stora Inneklimatpriset
Vi gratulerar Locum som vunnit Stora Inneklimatpriset 2024!
Locum vinner priset för utvecklingen av Census Eye - Digitaliserad OVK.
Grattis Mikael Nutsos – vinnare av Stora Inneklimatpriset 2024! (Locum)

Stora Inneklimatpriset (Slussen Building Services)
Information från Adda
 
Adda söker kommuner och kommunala bolag som vill delta vid upphandling av städtjänster
Adda Inköpscentral söker tre kommuner eller kommunala bolag i olika storlekar och med geografisk spridning över landet som är intresserade av att delta i ett samarbetsprojekt. Målet med projektet är att kunna erbjuda städtjänster med bra kvalitet som också främjar sund konkurrens.
Städtjänster 2025 (Adda)
 
Nytt från omvärlden – ett axplock
 
 
Så kan Sveriges grundvatten förändras – ny klimatmodell med fokus på framtiden 
Sveriges geologiska undersökning (SGU) har gjort en klimatmodellering för 2011 – 2100 avseende grundvatten. Resultatet visar på mer grundvatten i norra Sverige och mindre i söder vilket kan resultera i både fler översvämningar och ökad grundvattentorka i olika delar av landet. 
 
Seminarium om beredskap och cybersäkerhet 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bjuder in till digitalt seminarium med temat Informations- och cybersäkerhet som en del i beredskapsarbetet. 
Information från Boverket
 
Stöd till kommuner för att skapa fler bostäder 
Kommuner kan söka stöd för detaljplaner som gör det möjligt att bygga småhus och omvandla lokaler till bostäder. Ansökan görs via Boverkets e-tjänst.  
Extra remiss om luftflöden 
Som del av Boverkets arbete med att ta fram nya byggregler remitteras nu justering av luftflöden i förslaget till föreskrift om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö. Remisstiden är kort med svarstid senast den 17 maj 2024.  
Hur kan vi minska energibehovet och klimatpåverkan från byggnation? 
Den 29 maj genomför Lågans fördjupningsområde Byggprocesser och resurseffektiv byggarbetsplats ett digitalt seminarium med en efterföljande workshop. Syftet är att diskutera hur det går att minska energibehovet och klimatpåverkan från byggnation. 
 
Lämna synpunkter på ställningstagande om kraven på ändrings- och optionsklausuler i förhållande till ÄTA-bestämmelserna i AB 04 
Konkurrensverket har tagit fram ett förslag till ställningstagande om kraven på ändrings- och optionsklausuler i LOU i förhållande till ÄTA-bestämmelserna i AB 04 vid byggentreprenader. Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på utkastet till ställningstagande. Synpunkter kan lämnas t o m 31 maj. 
Lämna synpunkter på förslag till ställningstagande (Konkurrensverket)
 
Mer om offentliga fastigheter
 
 
SKR:s kalendarium - Kurser och konferenser

SKR:s nätverk - Nätverket för kommunernas lokalstrateger

Offentligafastigheter.se - Ett kunskapsnav för fastighetsfrågor

Frågor om nyhetsbrevet
 
Kontakt
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se