Aktuell information inom plan- och byggfrågor
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Kommande konferenser och seminarier
 
 
Seminarium 2 kring drönare: Luftrummet som tillgång för kommuner och regioner, 14 maj
Det behövs en ökad förståelse för flyget och vad person- och godstransporter med drönare kommer innebära för förändringar när luftrummet inkluderar fler flygande farkoster. Under detta digitala seminarium kommer vi bland annat höra från Polisen, Storstockholms räddningstjänstförbund och Östersunds kommun om deras drönarverksamheter. Luftfartsverket kommer beskriva regelverket för drönare kopplat mot det vanliga flyget och varför det är viktigt att veta mer. 
Mer information och anmälan publiceras inom kort på  SKR:s kalendarium.
För frågor kan du kontakta Ulrika Nordenfjäll
 
Cirkulärt byggande och återbruk, digitalt seminarium 30 maj  
SKR bjuder in till ett seminarium om cirkulärt byggande med fokus på återbruk. Ett antal regioner och kommuner delar med sig av sina erfarenheter och du får information om den verksamhet som bedrivs av Centrum för cirkulärt byggande, CCBuild. Byggföretagen berättar även om hur Färdplan för fossilfri konkurrenskraft i bygg- och anläggningssektorn driver på utvecklingen. 
Mer information och anmälan
 
Bygglovchefskonferens den 31 maj
Sveriges kommuner och regioner (SKR) bjuder in dig som arbetar som bygglovschef, eller som har motsvarande roll med ansvar för bygglovsfrågor, till årets bygglovchefskonferens som denna gång hålls i slutet av våren. Konferensen webbsänds från SKR-huset i Stockholm. Under dagen kommer vi att få ta del av en mängd olika aktuella och intressanta ämnen och goda exempel med ett litet extra fokus på kvalitet och hållbarhet i bygglovsprövningen. Som vanligt bjuds det också på aktuella rättsfall och lagändringar, liksom det senaste från oss på SKR. Konferensdeltagarna har möjlighet att ställa frågor via chattfunktion.
Mer information och anmälan
 
På SKR:s webbsida Hitta evenemang kan du söka efter fler kommande konferenser och seminarier.
 
 
Nyheter i korthet
 
 
Rekordresultat inom bygglov i öppna jämförelser företagsklimat
Företagare är fortsatt nöjda med kommuners service och effektivitet vad gäller myndighetsutövning. I årets mätning hamnar snittresultatet oförändrat på NKI 75 för samtliga myndighetsområden. Det visar Öppna jämförelser företagsklimat 2023. Inom bygglov ökar NKI med en enhet till 68 sedan föregående år. Området bygglov hade låga betyg i mätningen i början av 2010-talet, men har sedan år 2016 ökat sitt NKI med hela åtta enheter. Arboga kommun toppar rankingen med ett NKI på 95, vilket är det högsta NKI-betyg som uppnåtts inom bygglov. Spridningen av resultat inom myndighetsområdet är dock stor – från NKI 42 till 95.
Öppna jämförelser: Företagsklimat 2023
 
Stöd till kommuner för ökat småhusbyggande och omvandlingsåtgärder
Kommuner kan nu genom Boverkets e-tjänst söka stöd för detaljplaner som gör det möjligt att bygga småhus och omvandla lokaler till bostäder.

Stödet gäller detaljplaner som gör det möjligt att
  • bygga småhus, och som för det ändamålet omfattar minst 5 000 kvadratmeters kvartersmark eller,
  • omvandla lokalarea till boarea eller,
  • både bygga småhus (och som för det ändamålet omfattar minst 5 000 kvadratmeter kvartersmark) och omvandla lokalarea till boarea.
Stödet kan sökas fram till den 1 oktober 2026.
Läs mer om stödet på Boverkets hemsida
 
Lättnader på byggkraven för studentbostäder
Boverket har haft i uppgift av regeringen att utreda möjligheten att minska kraven på byggandet av studentbostäder. Nu är uppdraget slutfört och rapporten publicerad.
Du kan ladda ned rapporten på Boverkets hemsida
 
 
Tips från SKR
 
 
Kunskapsbanken Sund konkurrens
Byggföretagen har tagit fram en stor mängd tips, exempel och konkreta verktyg till dig som vill arbeta mot fusk och svartarbete i bygg- och anläggningssektorn. Kunskapsbanken innehåller även delar direkt riktade till dig som offentlig beställare.
Här kan du ta del av kunskapsbanken
 
Missa inte chansen att anmäla intresse för att delta i Europan 18
Europan är en europeisk arkitektur- och stadsbyggnadstävling för team under 40 år, som genomförs vartannat år. Europan syftar till att låta tomtägare och unga framstående arkitekter komma i kontakt med varandra för att ge nya influenser och lösningar på konkreta frågeställningar, samt att bedriva en internationell diskussion om europeisk arkitektur och stadsutveckling. Att ställa upp med en tävlingstomt ger tillgång till många innovativa förslag och är ett bra sätt att belysa olika möjligheter för utveckling och gestaltning av ett område.

Temat för Europan 18 är Re-sourcing. Temat lyfter begreppet resurser utifrån både tillgångar, material och människa. Målet är att hitta regenerativa metoder där samhällsutvecklingen kan bidra till naturens balans. 

Är ni intresserade av att höra mer om Europan, varmt välkomna att kontakta oss - Europan
 
Cities Forum 2025
Nu är ansökningen öppen för att vara med och organisera Cities forum 2025.
Evenemanget som ska hållas i 2-3 dagar i juni nästa år är tänkt att välkomna ca 800 besökare och fokusera på samtal och aktiviteter kopplade till grön urban utveckling. Alla städer med kapacitet att vara värd för större evenemang kan ansöka.
Läs mer om evenemanget och gör ansökan här
 
Ansvarig utgivare 
Ann-Sofie Eriksson
ann-sofie.eriksson@skr.se 
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se