Konstrundan i Halland
 

Den 9-12 maj är det dags för årets konstrunda i Halland. Under fyra dagar kan du ta del av samlingsutställningar och öppna ateljéer hos konstnärer och konsthantverkare från Kungsbacka i norr till Laholm i söder. Läs mer

Vill du vara med i Konstliv 2025
Konstrundan i Halland arrangeras av och bjuder in till besök hos konstnärer i föreningen Konstliv. Vill du också bli medlem, ansökningsperioden öppnar den 15 maj. Läs mer
 
Årets pedagogiska pris till Halland och Västerbotten
 

Det konstpedagogiska projektet Snöstjärnor och tångruskor som genomfördes hösten 2023, har nu tilldelats utmärkelsen Årets pedagogiska pris.

Projektet som skett i samarbete mellan Konst i Halland/Hallands Konstmuseum och  Ricklundgården/EMMAS konstpedagogiska verkstad var en del i ett utbytesprogram mellan Halland och Västerbotten, där mellanstadieelever i Saxnäs samarbetat med elever från Halmstad och Laholm. Genom konst, slöjd, berättelser och omgivningen har de utforskat hur vår identitet påverkas av natur och kultur, likheter och olikheter. Priset delades ut av FUISM (Föreningen för pedagogisk utveckling i svenska museer) i samband med Sveriges museers vårmöte i april med följande motivering:

Med retrokänsla väcker Snöstjärnor och tångruskor liv i en analog kommunikation – en brevväxling mellan norr och söder. I utbyte av naturmaterial, brev och platsburna berättelser har unga delat likheter och olikheter. Ett tvärvetenskapligt grepp har gett kunskap om hur olika geografiska områden präglat språk och kultur. Med slöjd och konst som förenar har samtal om kulturer väckts.
Läs mer om Snöstjärnor och tångruskor

Projektet tog avstamp i ett konstnärligt residensutbyte mellan Halland och Västerbotten.
Läs mer om residensutbytet
 
Kultur o.s.v. – mötesplats 27 maj för kulturskapare i Halland
 

Kultur o.s.v. är en mötesplats för konstnärer, kulturskapare, kulturorganisationer och arrangörer som arbetar med konst och kultur i Halland. I maj lyfts tematiken kultur för barn och unga - om att jobba med barn och unga som målgrupp.
 
Den 27 maj kl 16.30-20 bjuds det på ett stjärnspäckat program med mingel, fika och konsert på Kulturhuset Najaden i Halmstad. Lär dig mer om trenderna bland dagens barn och unga och hur kulturutövare kan nå målgruppen. Få en inblick i hur fältet ser ut i Halland och hur det fungerar i kommunerna. Mingla med kulturaktörer, kultursamordnare och regionala utvecklare. Bli orienterad i remissversionen för Hallands kulturplan och kulturstrategi. Mötesplatsen avrundas med ett smakprov ur en fullmatad inspirationskonsert. Kostnadsfritt. 

Läs mer om program och anmälan

Arr. Kultur i Halland och Mötesplats barnkultur i samarbete med Samrådet för kulturskapare i Halland. 
 
Foto: Anders Andersson
Öppen remiss för Hallands kulturstrategi och kulturplan
 

Förslagen till ny kulturstrategi och kulturplan har tagits fram i samverkan med länets kommuner och efter samråd med yrkesverksamma kulturskapare, representanter från organisationer i det civila samhället, halländska ungdomar samt nationella myndigheter och organisationer.

Nu är alla är välkomna att lämna synpunkter på hela eller delar av förslagen. Till och med den 30 juni 2024 kan remissyttrande lämnas in.
 
 
Tips!
 
 
SÖKES - KONSTPEDAGOG, INTENDENT OCH KONSTKONSERVATOR
Hallands Konstmuseum söker flera nya medarbetare; en konstpedagog, en intendent till konstsamlingen och en konstkonservator. Intendent- och konservatorstjänsten är tidsbegränsade projektanställningar med sista ansökningsdag 26 maj. Och sista ansökningsdag för tjänsten som konstpedagog är den 9 juni.
Läs mer om tjänsten konstpedagog
Läs mer om tjänsten intendent konstsamlingen (utvecklingsprojekt)
Läs mer om tjänsten konstkonservator (utvecklingsprojekt)


SÖKES - UTSTÄLLNINGSVÄRDAR OCH GUIDER

Halmstads kommun söker 
timpersonal - utställningsvärdar och guider - för tjänstgöring vardag och helger i Halmstads konsthall samt på Mjellby konstmuseum. Läs mer

SÖKES - PROJEKTLEDARE WALLSTREET
Varbergs kommun söker en projektledare för konstfestivalen Wallstreet. Sista ansökningsdag 12 maj. 

Läs mer

MARKET ART FAIR
Stockholm 17-19 maj. Läs mer 


OPEN CALL 2024: BOKEN OM STATENS KONSTRÅD
Under 2024 fortsätter processen att hitta perspektiv för att beskriva Statens konstråds historia, samtid och framtid och hur myndigheten har utvecklat och stöttat offentlig konst sedan 1937. Följ med på resan och delta i historieskrivningen! Ansökan är öppen till 2 juni. Läs mer

GUNILLA  AXÉN – MODE, MÖNSTER OCH ENTREPRENÖRSKAP
SPOK Halland bjuder in till föredrag med Gunilla Axén. I mer än 60 år har hon varit verksam som bland annat illustratör, textilformgivare, kläddesigner och entreprenör. Hör henne berätta om sina erfarenheter från ett rikt yrkesliv. Torsdagen den 22 augusti kl 17-19 på Rian designmuseum i Falkenberg. Begränsat antal platser, endast föranmälan senast 15 augusti. Anmäl dig här

Föredraget arrangeras av SPOK Halland som drivs av Region Halland i samarbete med Falkenbergs kommun genom Rian designmuseum.
 
Kurser på Kulturakademin
 

Region Halland finansierar genom Kulturakademin ett brett utbud av kurser. Detta för att öka möjligheterna till utbildning och kompetensutveckling för professionellt verksamma i Halland – inom scenkonst, musik, audiovisuella medier samt bild och form. Exempel på aktuellt kursutbud:

Visualisering vid offentlig gestaltning – lär dig att kommunicera dina idéer mot beställare
Hur förmedlar du dina idéer på ett tydligt och lättförståeligt sätt? Hur kan du möjliggöra för beställaren att ta ett adekvat beslut kring ditt förslag? Den här kursen riktar sig till dig som är yrkesverksam bild- & formkonstnär och vill utveckla din förmåga att visualisera dina idéer gentemot en beställare. Kursen utgår ifrån skissen som presentationsmaterial. Du får en introduktion till förhållningssätt kring vilka tillverkningsmöjligheter och materialval som passar i offentlig miljö, och undersöker vad den fria konsten och konsthantverket kan lära sig ifrån andra närliggande branscher. Kursstart den 11 juni. Sista ansökningsdag 28 maj. Läs mer
 
Kommande seminarier, konferenser och träffar
 

DIGITAL FRUKOSTSEMINARIESERIE: GESTALTAD LIVSMILJÖ - FRÅN OFFENTLIG KONST TILL SAMHÄLLSPLANERING
Är du nyfiken på hur arbetet med gestaltad livsmiljö kan gå till i praktiken? Möt tjänstepersoner, arkitekter, konstnärer, politiker och forskare och få en unik inblick i deras metoder och arbetssätt. Webbinarierna ger insikter i hur olika aspekter av gestaltad livsmiljö påverkar och kan bidra till att lösa samhällets utmaningar. Den 16 maj avslutas vårens serie med ett samtal om förorenade platser som kulturarv utifrån två konstnärliga projekt – Kulturarvet Sågverkstomten (Rydöbruk, Halland) av Eric Andersson och Naturkulturreservatet Marhult (Uppvidinge, Småland) av Timo Menke. Läs mer

Webbinarieserien arrangeras i samarbete mellan Region Halland, Region Uppsala, Region Blekinge, Region Jämtland Härjedalen, Region Västmanland.
 
DEN BARNKONVENTIONELLA LEKPLATSEN - SEMINARIUM OM LEKMILJÖER PÅ BARNS VILLKOR 
Leken, konsten och barnkonventionen har varit utgångspunkten för Den barnkonventionella lekplatsen – ett projekt där barn med hjälp av konstnärer utvecklat fem nya lekmiljöer i Örebro och Kumla. Den 15 maj avrundas det treåriga projektet med ett slutseminarium i Örebro som lyfter projektets olika delar och bjuder in till diskussion om vidare arbete kring frågor om barns inflytande. Läs mer

Den barnkonventionella lekplatsen är ett samarbete mellan Konstfrämjandet Bergslagen, parkavdelningarna på Örebro och Kumla kommun, samt Örebrobostäder.

SÅ SKYDDAR DU DINA IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
Den 17 maj arrangerar Konstnärernas Riksorganisation ett digitalt seminarium om immateriella tillgångar inom bild- och formområdet. Seminariet vänder sig till formgivare och konstnärer. Läs mer

KRAFTSAMLING INFÖR SAMTIDSKONSTDAGARNA 2024
Statens konstråd bjuder in dig som arbetar med samtidskonst och vill engagera dig i processen inför Samtidskonstdagarna. Denna process börjar med en så kallad Kraftsamling den 23 maj för att tillsammans utforska olika ämnen inför årets samtidskonstdagar i Jönköping 14–16 oktober. Fokus är möjliga framtider för konstaktörer i ett hållbart samhälle och nordiska samarbeten. Läs mer
 
Påminnelse! Sök till Hallands Konstskola
 

Hallands Konstskola ligger i Halmstad och är en del av Katrinebergs Folkhögskola. På utbildningen får du lära dig grunderna inom samtida konst. En möjlighet att utveckla ditt seende för det konstnärliga språket och främja den egna förmågan att ifrågasätta och vidga perspektiv vad gäller konst, samhälle och omvärld. Sista ansökningsdag 26 maj. 

Läs mer
 
SOMMARKURSER
På Katrinebergs folkhögskola och Löftadalens folkhögskola erbjuds flera sommarkurser:

Sommarkurser på Katrinebergs folkhögskola
Sommarkurser på Löftadalens folkhögskola
 
Sök medel!
 

STÖD FRÅN REGION HALLAND 
Expresstöd kan sökas löpande fram till den 31 maj om det finns behov av ett snabbt beslut och om projektet ska genomföras inom 6 månader. Syftet är att stödja konstnärer, kulturskapare och arrangörer som är bosatta i Halland och därigenom främja utveckling och återväxt inom kultursektorn. Stöd kan ges till nya idéer och projekt som inte tidigare beviljats kulturstöd från Region Halland, samt för förstudier, internationellt utbyte, resebidrag för medverkan i utställning, festival eller kulturarrangemang. 
Läs mer

SÖK MEDEL FRÅN KONSTNÄRSNÄMNDEN
Konstnärsnämnden fördelar årligen en rad olika stöd. Ansökningsperioder för stipendier och bidrag 2024 finns på Konstnärsnämndens hemsida. Inom bild- och formområdet finns nu möjlighet att söka residens i New York samt internationellt utbyte och resebidrag. I början av juni öppnar ansökan för assistentstipendium och projektbidrag. Läs mer 

SÖK STÖD FRÅN KREATIVA EUROPA
Kreativa Europa är EU:s program för de kulturella och kreativa sektorerna. 
Culture Moves Europe. Det här stödet syftar till att underlätta resor och utbyte för enskilda kulturskapare och kulturprofessionella. Culture Moves Europe är uppdelat i två stödformer; ett för konstnärliga residens och ett för individer.
Culture Moves Europe – residens. Sista ansökningsdag 15 maj. Läs mer
Culture Moves Europe – individer. Sista ansökningsdag 31 maj. Läs mer

SÖK MEDEL FRÅN NORDISK KULTURFOND
Här finns möjlighet att söka Opstart stöd. Sista ansökningsdag 24 maj. Läs mer
Fram till den 17 maj finns också möjlighet att söka Globus Opstart+ som stödjer etableringen av nordiska-globala samarbeten med långsiktiga ambitioner. Läs mer

SÖK MEDEL FRÅN KULTURFONDEN FÖR SVERIGE OCH FINLAND
Fonden beviljar bidrag och stipendier till projekt och aktiviteter med ett bilateralt syfte. Det innebär projekt som ökar kännedomen om Sverige och/eller Finland. Det kan till exempel vara aktiviteter inom olika kulturområden, som konst, musik, hantverk, teater, film, litteratur, språk eller media, även samhällsrelaterade projekt, forskning och utbildning. Läs mer

SVENSKA KYRKANS KULTURSTIPENDIER
Svenska kyrkans kulturstipendium vänder sig till konstnärligt verksamma inom alla konstformer
Sista ansökningsdag 15 maj. Läs mer

KONSTNÄRERNAS RIKSORGANISATIONS LÅNESTIFTELSES STIPENDIUM
Ur Konstnärernas Riksorganisations Lånestiftelse kan stipendier beviljas för färdigställande av enskilda konstnärers mycket kostnadskrävande arbeten. Sista ansökningsdag 20 augusti. Läs mer 
 
Hallands Konstskola - del av Katrinebergs folkhögskola - bjuder in till elevutställning
 

Hallands Konstskolas årliga elevutställning visas i skolans lokaler på Tollsgatan 7 i Halmstad.
Vernissage onsdagen den 22 maj kl 15-18. Övriga öppettider 23-26 maj kl 12-17.

Utställningen visar konstverk som gjorts under läsåret, där elevernas egna projekt och studier blandas med tolkningar av läsårets tema vandra/vandring. Konstelever finns på plats för att svara på frågor om verken.
 
Elevarbete inför utställningen vid Äskhults by
Elever från Löftadalens folkhögskola ställer ut vid Äskhults by
 

Den 18 maj öppnar utställningen Väsen och vardag vid sjön intill Äskhults by. I utställningen har keramik- och bildelever på Löftadalens folkhögskola tolkat Äskhult på sina unika sätt, inspirerade av hur våra förfäder tänkte och levde under 1800-talet. Från vardagliga sysslor till sägner och folktro. 

Läs mer
 
Foto: Johan Blixt
Fotoelever ställer ut på Hallands Konstskola
 

Terminen lider mot sitt slut för deltagarna i Fotografi - Visuell gestaltning på Katrinebergs folkhögskola. Under titeln Pixlar visar de sina verk den 1 juni på Hallands Konstskola, Tollsgatan 7, Halmstad. Utställningen är öppen kl 10-16, med visning kl 13.
 
För tips och information efterhand - följ Konst i Halland på Instagram och Facebook
 
 
Aktuella utställningar i Halland
 
Kungsbacka konsthall
öppnar 25 maj
Erik Viklund - En stad utan spöken är en död stad
 
Martin Jacobson, Nervous Wonderer II
Varbergs Konsthall
öppnar 25 maj
Martin Jacobson -En dröm om rosor och fjärilar
 
© Sara Granér / Bildupphovsrätt 2024
Galleri Hamnmagasinet
9-12 maj
Konstliv, lokal samlingsutställning

16-19 maj
PS Estet, elevutställning

öppnar 1 juni
Sara Granér - Vi drömde inatt att vi hade en katt
 
Drömmar på månen, Henrik Teleman. Foto: Ward Alarej
Hallands kulturhistoriska museum, Varberg
tillsvidare
Konstnärskolonin Varbergsskolan

till och med 8 september
Drömmar på månen
 
Bonni Renqvist i ateljén på Törngrens krukmakeri 1954
Rian, Falkenberg
öppnar 25 maj
Törngrens krukmakeri 

Gunilla Axén – mode, mönster och vattenslangar

Reform Design Lab
 
Olika verk ur utställningen Samlingen av perfekta Föremål, av Maria Johansson. Foto: Sara Danielsson
Halmstads konsthall
till och med 21 maj
Samlingen av perfekta Föremål - Maria Johansson
 
Foto: Theo Ågren
Hallands Konstmuseum, Halmstad
öppnar 25 maj
Birger E. Nilsson – Krukmakare, konstnär och poet

till och med 26 maj
Från Bærtling till Multikonst

till och med 15 september
Halmstadgruppen – på rätt plats, vid rätt tid

tillsvidare
Ur samlingen
 
Teckningsmuseet i Laholm
till och med 26 maj
Linda Holmer – Arches

till och med 26 maj
Olivier Herdies – Levande sitt eget liv
 
Stadshusgalleriet i Laholm
öppnar 15 juni
Helga Holmen
 
Konsthallen Hishult
till och med 16 juni
Spegellandet - självporträtt
 
Föreningsarrangerade utställningar
 
Mats Lundahl
Halmstad Konstnärsklubb
Galleri Passagen, Drottning Kristina passagen
till och med 12 maj (öppet 11-12 maj 11-16)
Mats Lundahl - Målningar

öppnar 24 maj (öppet tor-fre kl 12–18, lör kl 11–16, 6 juni kl 12–16)
Dreamland Welcomes You - medlemmar i Halmstad Konstnärsklubb

Konstnärernas Kollektivverkstad, Halmstad
Galleri Najaden
öppnar 9 maj
Samlingsutställning - medlemmar i KKV Halmstad

Varbergs konstklubb
Folkets Hus, Varberg
till och med 25 maj
Papper och textil - Barbara Häggdahl och Mia Olsson