Veckobrevet från SKR, tisdag 30 april 2024
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Omfattande konflikt i hälso- och sjukvården
 
Vårdförbundet har tagit ut 63 000 medlemmar i konflikt. 
Stridsåtgärder riktas mot alla 21 regioner och fyra stora vårdbolag och handlar både om att hindra övertidsarbete, merarbete och nyanställningar. Det kommer att få negativa konsekvenser för hälso- och sjukvården och SKR och Sobona vill omgående återuppta förhandlingarna.
 
Försvarsberedningens förslag om civilt försvar en bra start
 
Försvarsberedningens förslag att öka medlen till civilt försvar till minst 15 miljarder per år från 2028 är ett steg i rätt riktning.
Det är dock viktigt att merparten av pengarna går direkt till kommuner och regioner, där den stora delen av arbetet med civilt försvar sker. Stora satsningar behövs för att säkerställa bland annat el, värme och vatten i landets 290 kommuner och 21 regioner i händelse av höjd beredskap.
Lovande från Försvarsberedningen om civilt försvar
 
Fortsatt gott betyg åt kommuners arbete med företagsklimat
 
Företagare är fortsatt nöjda med kommuners service och effektivitet vad gäller myndighetsutövning. Det visar SKR:s Öppna jämförelser företagsklimat 2023. I årets mätning får 37 kommuner ett NKI (nöjd-kund-index) på 80 eller högre, jämfört med 33 kommuner föregående år. 
– Hög service och effektivitet skapar förtroende för kommunen och utgör en grund för ett gott lokalt företagsklimat, säger Patrik Jakobsson, SKR.
Stora förbättringar över tid i kommuners service till företagare
 
Mer från SKR
 
 
"Statistiken ljuger om sjukvårdens kostnader"
Bilden av att svensk hälso- och sjukvård skulle vara ineffektiv med skenande kostnader är missvisande. Genom att ta hänsyn till kvalitetsutvecklingen blir bilden en annan. Det skriver Annika Wallenskog och Johan Kaarme på DN debatt.
Allt mer och bättre vård för pengarna
 
Kommuner tar notan för besöksnäringens utveckling
Landets kommuner lägger stora resurser på turism och besöksnäring. Det innebär både möjligheter och ekonomiska risker. Ett ökat statligt engagemang för den lokala utvecklingen är önskvärt.
Ett statligt engangemang på besöksnäring efterfrågas
 
Drygt 73 000 sommarjobb i kommuner och regioner
Under sommaren 2023 erbjöds nära 73 300 ungdomar ett feriejobb i kommuner och regioner. Det visar en ny undersökning från SKR.
Ny rapport om feriejobb för ungdomar – sommaren 2023
 
Bra förslag om tydligare styrning av datadelning
Ge Digg tydliga verktyg och förutsättningar för att få Sverige att samspela digitalt. SKR ser en möjlighet till ett första spadtag för en mer samordnad offentlighet.
SKR:s yttrande till En reform för datadelning
 
Sverige måste våga vara nytänkande
Sverige behöver en ny nationell innovationsstrategi. Det föreslår SKR:s politiska ledning i en debattartikel publicerad i Altinget.
Fem hörnstenar för en ny nationell innovationsstrategi
 
EU-frågor som påverkar kommuner och regioner 
I vårens upplaga av "På gång inom EU" lyfter SKR:s experter EU-frågor som påverkar kommuner och regioner just nu. Det handlar bland annat om direktiv på miljö- och klimatområdet, EU:s sammanhållningspolitik, EU:s läkemedelspaket och utbildningsfrågor. 
På gång inom EU våren 2024
 
Bloggar från SKR
 
 
Arbetstidsförkortning för alla är inte ett alterntiv
Regionerna bedömer att Vårdförbundets stridsåtgärder kommer att få negativa konsekvenser för sjukvården. SKR och Sobona vill omgående återuppta förhandlingarna med Vårdförbundet. Det ligger i båda parters intresse att träffa ett nytt avtal och stoppa konflikten, skriver SKR:s förhandlingschef Jeanette Hedberg.
Arbetsgivarbloggen
 
Nya prognoser ger nya förutsättningar
Konflikt i vården, sjunkande inflationssiffror och en ny befolkningsprognos. Det händer mycket nu som påverkar kommuner och regioners ekonomi på olika sätt, skriver SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog.
 
Nytt från omvärlden
 
 
Nationell kampanj om familjehem pågår till 26 maj
Socialstyrelsen lanserade i förra veckan kampanjen "Gör en insats" för att uppmärksamma den nattionella bristen på familjehem. Kampanjen syftar till att öka kunskapen hos allmänheten om vad det innebär att ha uppdrag som familjehem, och att hjälpa kommunernas rekrytering. 
Gör en insats – nationell informationsinsats om familjehem
 
Ökad bygglovsfrihet föreslås göra Sverige mer produktivt
Produktivitetskommissionen har i ett delbetänkande till regeringen lämnat en stor mängd förslag om hur tillväxten och produktiviteten i svensk ekonomi kan öka. Inom området bostäder och byggande föreslår kommissionen till exempel att viss byggnation ska bli bygglovsfri och att det kommunala planmonopolet ska utredas. 
Produktivitetskommissionens delbetänkande
 
SKR uppmärksammar Europadagen 2024
SKR är en av samarbetsparterna bakom Europadagen, som i år uppmärksammar det stundande EU-valet. Var med och fira genom att ta del av två webbsändningar via Europaparlamentets YouTube-kanal den 7 maj. 
Ta del av sändningar på Europadagen 7 maj
 
Redaktör:
Lisa Blidnert
Ansvarig utgivare:
Mats Lindskog

Nästa nummer kommer 7 maj.
Sveriges Kommuner och Regioner
 
www.skr.se
08-452 70 00