Veckobrevet från SKR, tisdag 16 april 2024
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Välfärden behöver en långsiktig finansiering 
 
Regeringen har presenterat vårändringsbudgeten för 2024. De 6 miljarder kronorna till hälso- och sjukvården är välkomna tillskott, men kommuner och regioner behöver fortsätta med hårda prioriteringar och det finns stora behov av investeringar framöver.
 
 
Tillit bygger en välfärd att lita på
 
Statens detaljerade styrning av välfärden bidrar till ökad administration, sämre arbetsmiljö och minskad utvecklingskraft.
SKR vill se:
  • En storstädning bland de riktade statsbidragen.
  • Att detaljregleringen av välfärden upphör.
  • Att nationella tillsynsmyndigheter får i uppdrag att minimera byråkratin.
Våra förslag för en välfärd utan krångel
 
Avtalsrörelsen fortsätter
 
Kommunal har varslat om stridsåtgärder som träder i kraft den 18 april och Vårdförbundet har varslat om konfliktåtgärder från den 25 april, förutsatt att parterna inte kommit överens innan dess. SKR och Sobona förhandlar också fortsatt med Sveriges Lärare.
 
 
Mer från SKR
 
 
Tio punkter för en effektiv digital infrastruktur
SKR ser med oro på delar av statens initiativ om vårdens digitala infrastruktur. Utvecklingen behöver utgå ifrån det som redan finns och fokusera på det som gör mest nytta för invånarna. Samtliga 21 regioner har enats om tio punkter som beskriver de områden och insatser som behöver genomföras för att skapa en effektiv nationell digital infrastruktur för svensk hälso- och sjukvård.
Vårdens digitalisering måste utgå från behov
 
Full finansiering behövs för bemannade skolbibliotek
Snart beslutar riksdagen om att alla skolbibliotek ska bemannas. Ett förslag SKR ser positivt på. Men den efterföljande kostnadskalkylen håller inte – och riskerar att urholka tilltron till politiska reformer. Det skriver Anders Henriksson, SKR:s ordförande, och Madelaine Jakobsson, ordförande i SKR:s utbildningsberedning, i en debattartikel i Altinget. 
"Inga elever kan läsa böcker i luftslott"
 
Vi står inför en ny digital verklighet
EU har blivit den motor som driver på Sveriges digitalisering. Med nya tjänster, möjligheter och bättre säkerhet byggs just nu det digitala Europa. Det ligger i allas intresse att Sverige får till en lyckosam implementering. Det skriver Lars Holmin, ordförande i SKR:s beredning för digitalisering, i en gästkrönika på Europaportalen. 
En lyckad digitalisering bygger framtiden
 
SKR erbjuder stöd för införandet av digitala nationella prov
I höst kommer gymnasieskolan att genomföra digitala nationella prov (DNP) i svenska och engelska. Från nästa vår kommer det att införas i både grundskola och gymnasium. För att alla huvudmän ska vara redo inför införandet har SKR därför tagit fram ett stöd för införandet av de digitala nationella proven.
Erbjudande om stöd kopplat till digitala nationella prov
 
SKR på Vitalis 2024
Den 13-16 maj befinner sig SKR på Vitalis. Du kan träffa SKR på utställningen och delta vid våra seminarier varav flera går att följa online. SKR:s handläggare och experter inom e-hälsofrågor finns på plats i montern ”Mötesplats e-hälsa” tillsammans med Inera, Socialstyrelsen, E-hälsomyndigheten och Läkemedelsverket.
Träffa SKR på Vitalis
 
Nytt från omvärlden
 
 
Ökade möjligheter till kamerabevakning
En särskilt utredare har lämnat förslag till regeringen på åtgärder som kan underlätta kamerabevakning för bland andra kommuner och regioner.
Betänkande av 2023 års kamerabevakningsutredning
 
Redaktör
 
Lisa Blidnert
Ansvarig utgivare:
Mats Lindskog

Nästa nummer kommer 23 april.
Sveriges Kommuner och Regioner
 
www.skr.se
08-452 70 00