Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Slutförda FoU-projekt
 
 
Återbruk 
Du har väl inte missat Offentliga fastigheters tidigare framtagna stödmaterial rörande Återbruk?

För att lyckas med återbruk behövs en kostnadseffektiv hantering i hela kedjan, från demontering av produkter och material till lagerhållning och sedan återanvändning. Det är utifrån detta som stödmaterialet togs fram.
Återbruk (Offentliga fastigheter)
 
Pågående FoU-projekt och samarbeten
 
 
Förteckning över samtliga aktuella FoU-projekt gällande kommunernas och regionernas fastigheter samt projekt initierade och finansierade av samarbetet Offentliga fastigheter.
 
Digitala seminarier, kurser och konferenser
 
 
SKR:s Ekonomirapport ur ett fastighetsperspektiv – exklusivt för Kommunfondens medlemmar
Den 17 maj kl. 13.00 – 14.30 har alla Kommunfondens medlemmar möjlighet att delta på digitalt seminarium rörande SKR:s Ekonomirapport. SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog kommer berätta om innehållet och det finns möjlighet att ställa frågor direkt till henne.

Mer information publiceras inom kort på SKR:s kalendarium
Workshop om energistatistik kopplat till uppföljning av nya krav på offentliga organ i direktivet om energieffektivitet
Energimyndigheten välkomnar den 25 april  representanter från samtliga kommuner och regioner att delta på en digital workshop på temat energistatistik.
Workshopens fokus är på energistatistik för att kunna följa upp nya krav som ställs på offentliga organ i det omarbetade direktivet om energieffektivitet (EED) inför genomförande i Sverige.

Syftet med workshopen är att:
  • ge  Energimyndigheten en förståelse för hur och till vilken utsträckning som kommuner och regioner samlar in/tar fram data på sin verksamhets energianvändning och sina byggnaders energiprestanda,
  • ge kommuner och regioner möjlighet att spela in synpunkter på tillvägagångssätt för en årlig uppföljning av energianvändning och energibesparingar.
Datum: 25 april 2024
Tid: 10.00 – 12.00
Plats: Digitalt
Anmälan workshop (Forms)
 
Krigsplacering i kommuner och regioner - en introduktion
Den 3 maj genomför SKR ett seminarium med råd och vägledning i krigsplaceringens principer och rättsliga grunder. Seminariet är designat för att erbjuda en översiktlig vägledning och praktiska råd om krigsplaceringens viktiga principer och den rättsliga grunden som styr denna process inom kommuner och regioner.

Datum: 3 maj 2024
Tid: 09.00 – 11.00
Plats: Webbsänds
Sista anmälningsdag: 2 maj 2024
Mer information och anmälan
 
Cirkulärt byggande och återbruk
SKR bjuder in till ett seminarium om cirkulärt byggande med fokus på återbruk. Hur kan kommunen verka som facilitator? Hur ser marknaden ut idag? Vilka möjligheter och utmaningar finns?
 
Ett antal regioner och kommuner delar med sig av sina erfarenheter av cirkulärt byggande och återbruk. Ni får ta del av de plattformar, verktyg och lösningar som erbjuds av Centrum för cirkulärt byggande, CCBuild. Byggföretagen berättar om hur Färdplan för fossilfri konkurrenskraft i bygg- och anläggningssektorn  driver på utvecklingen.
 
Datum: 30 maj 2024
Tid: 09.00 – 12.00
Plats: Webbsändning
Sista anmälningsdag: 29 maj 2024
Mer information och anmälan 
 
Fastighetsföretagande i offentlig sektor 
SKR:s och KTH:s populära Högskolekurs (7,5 högskolepoäng) för dig som är yrkesverksam inom en offentlig fastighetsorganisation. Kursen vänder sig i första hand till kvalificerade befattningshavare i offentliga fastighets- och lokalförsörjningsorganisationer. Syftet med kursen är att du ska få grundläggande kunskap om centrala frågor som berör offentliga fastighetsorganisationers styrning på kort och lång sikt.   
 
Kursen omfattar 6 heldagar i Stockholm, uppdelat på två kurstillfällen i september och november.
Kursen har varit fulltecknad de senaste åren, så vänta inte för länge med att anmäla dig om du tänker delta!

Datum: 16 – 18 september 2024 och 18 – 20 november 2024
Plats: Långholmens konferens, Stockholm
Sista anmälningsdag: 20 juni 2024
Mer information och anmälan
 
Nytt från omvärlden – ett axplock
 
 
Nya regler för byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare
Den 1 januari 2025 träder nya regler om projektering och byggarbetsmiljösamordning i kraft. Reglerna gäller för byggherrar, projektörer (arkitekter, konstruktörer och andra som medverkar), byggarbetsmiljösamordnare, samt tillverkare av monteringsfärdiga byggnader eller anläggningar.
Nya regler för byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare (Arbetsmiljöverket)
 
Tema Fastigheter på Klimatanpassning.se
Klimatanpassning.se har publicerat stöd som vänder sig till fastighetsägare. Klimatanpassning.se drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, i samverkan med Myndighetsnätverket för klimatanpassning.
Fastigheter (Klimatanpssning.se)

Ta även gärna del av det material som tagits fram inom området av Offentliga fastigheter:
 
Forum Vårdbyggnads vårkonferens
Årets vårkonferens äger rum i Göteborg och blir ett endagsevent med temat närsjukvård där det under eftermiddagen erbjuds studiebesök på Högsbo Närsjukhus.
Vårkonferensen 2024 den 16 maj i Göteborg (Forum vårdbyggnad)
 
Boverket: Kunskapsöversikt om den byggda formens betydelse
Boverket har tagit initiativ till ett samarbete med några av landets forskare inom stadsbyggnad för att ta fram en kunskapsöversikt om den byggda formens betydelse. Forskningsrådet Formas har varit med och finansierat. 
 
Mer om offentliga fastigheter
 
 
SKR:s kalendarium - Kurser och konferenser

SKR:s nätverk - Nätverket för kommunernas lokalstrateger

Offentligafastigheter.se - Ett kunskapsnav för fastighetsfrågor

Frågor om nyhetsbrevet
 
Kontakt
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se