Vårens konstnärsträffar
 
 
Konst i Hallands konstnärsträffar ger dig som bild- och formkonstnär möjlighet att möta kollegor under trevliga former. Konstnärsträffarna innefattar också ett program av något slag, till exempel en gäst som presenterar något spännande och aktuellt inom konstvärlden, ett studiebesök eller en workshop.

Den 16 april är det dags för vårens första träff. Då finns möjlighet att träffa representanter från Konstnärernas Mamma Kollektiv (KMK) - en förening, ett kollektiv, ett nätverk och en plattform för konstnärer som identifierar sig som mammor. Syftet med verksamheten är att uppmuntra dessa mammor att fortsätta sitt konstnärskap. Och den 8 juni blir det workshop i indigofärgning med Sofia Stawåsen Brokvist.

Konstnärsträffarna är kostnadsfria. Endast föranmälan.

Läs mer om innehåll och anmälan
 
Konst i Hallands vistelsestipendiat 2024
 

Konst i Halland bjöd i januari 2024 in bild- och formkonstnärer med anknytning till Halland att ansöka om vistelsestipendium till SÍM Residency, Seljavegur Reykjavik, Island (2-30 september). Utifrån de inkomna ansökningarna har juryn beslutat att stipendiet tilldelas Oskar Gustafsson.

Läs mer
 
Vistelsestipendiet genomförs i samarbete mellan resurscentrum Konst i Halland och SÍM Residency. Under oktober kommer en konstnär från Island att gästundervisa på Hallands folkhögskolor. Värd för vistelsen är Hallands Konstmuseum och Konst i Halland.
 
Foto: Anders Andersson
Öppen remiss för Hallands kulturstrategi och kulturplan
 

Förslagen till ny kulturstrategi och kulturplan har tagits fram i samverkan med länets kommuner och efter samråd med yrkesverksamma kulturskapare, representanter från organisationer i det civila samhället, halländska ungdomar samt nationella myndigheter och organisationer.

Nu är alla är välkomna att lämna synpunkter på hela eller delar av förslagen. Till och med den 30 juni 2024 kan remissyttrande lämnas in.
 
 
Sonia Hedstrand leder kurs i att skriva om sin konstnärliga praktik.
Kurser på Kulturakademin
 
 
Region Halland finansierar genom Kulturakademin ett brett utbud av kurser. Detta för att öka möjligheterna till utbildning och kompetensutveckling för professionellt verksamma i Halland – inom scenkonst, musik, audiovisuella medier samt bild och form. I vår arrangeras några kurser som delvis är förlagda till Hallands Konstmuseum:

Att skriva om din konstnärliga praktik - hur berättar du om det du gör?
Vilka frågeställningar kämpar du med? I kursen Att skriva om din konstnärliga praktik med Sonia Hedstrand får du verktyg för att utveckla och förklara ditt konstnärliga arbete. Genom diskussion och med vägledning från kursledaren kommer du att utveckla dina texter för till exempel ansökningar, artist statements, portfolio, hemsida och liknande sammanhang. Målet med kursen är att ge dig verktyg för att formulera texter kring din arbetsprocess. Du ska vid avslutad kurs på ett enkelt och konkret sätt kunna  formulera ditt konstnärliga arbete för andra att förstå oberoende av mottagare. Kursstart den 6 maj. Sista ansökningsdag 21 april. Läs mer
 
Kommande seminarier, konferenser och träffar
 

DIGITAL FRUKOSTSEMINARIESERIE: GESTALTAD LIVSMILJÖ - FRÅN OFFENTLIG KONST TILL SAMHÄLLSPLANERING 
Är du nyfiken på hur arbetet med gestaltad livsmiljö kan gå till i praktiken? Möt tjänstepersoner, arkitekter, konstnärer, politiker och forskare och få en unik inblick i deras metoder och arbetssätt. Webbinarierna ger insikter i hur olika aspekter av gestaltad livsmiljö påverkar och kan bidra till att lösa samhällets utmaningar. Läs mer om vårens program

Webbinarieserien arrangeras i samarbete mellan Region Halland, Region Uppsala, Region Blekinge, Region Jämtland Härjedalen, Region Västmanland.

KONSTNÄR I KULTURELLA KREATIVA BRANSCHER
Konstkonsulenterna i Sverige bjuder in till digitala frukostsamtal där olika frågor och perspektiv lyfts på kulturella kreativa branscher med fokus på bild- och formområdet. Läs mer

MOMS INOM KONSTOMRÅDET
Den 22 april arrangerar Konstnärernas Riksorganisation ett digitalt seminarium om moms inom konstområdet. Seminariet vänder sig till bild- och formkonstnärer. Läs mer
 
Kurs i linoleumtryck och collage
 

Den 20 och 21 april arrangeras en kurs i linoleumtryck och collage under ledning av Ana Carolina Fleming på KKV i Varberg. Från idé till färdigt tryck. 

Läs mer
 
Konstutbildningar i Halland - dags att söka inför hösten
 

Hallands Konstskola ligger i Halmstad och är en del av Katrinebergs Folkhögskola. På utbildningen får du lära dig grunderna inom samtida konst. En möjlighet att utveckla ditt seende för det konstnärliga språket och främja den egna förmågan att ifrågasätta och vidga perspektiv vad gäller konst, samhälle och omvärld. Sista ansökningsdag 26 maj. 
Läs mer

Under hösten erbjuder Katrinebergs folkhögskola kursen Fotografi – Visuell Gestaltning. Kursen är i huvudsak distansbaserad med några fysiska träffar på Katrineberg. Sista ansökningsdag 21 april. Läs mer
På Katrinebergs folkhögskola finns också en filmlinje som ger möjlighet att på heltid under ett eller två år, fördjupa sig inom alla områden av filmskapande. Sista ansökningsdag 21 april. Läs mer

Löftadalens folkhögskola erbjuder bland annat utbildningar inom bild och konst, textil och keramik. Sista ansökningsdag 1 maj. Läs mer

ÖPPET HUS
Är du nyfiken på de olika utbildningarna? Under våren arrangeras Öppet Hus på skolorna.

Katrinebergs folkhögskola
Lördagen den 20 april kl. 10-14 är det dags för det årliga Katrinebergskalaset. På hela skolans område och i alla skolans lokaler är det fullt med aktiviteter av olika slag. Få information om kurser, träffa lärare och nuvarande deltagare och titta runt i lokalerna och på skolans internat. Läs mer

Löftadalens folkhögskola
Besök Löftadalens folkhögskola lördag 20 april kl 11-15. Utforska lokalerna, delta i olika aktiviteter och hör nuvarande deltagare berätta om sin utbildning och livet på skolan. Läs mer
 
SOMMARKURSER
På Katrinebergs folkhögskola och Löftadalens folkhögskola erbjuds också flera sommarkurser.

Sommarkurser på Katrinebergs folkhögskola
Sommarkurser på Löftadalens folkhögskola
 
Tips!
 
 
LEDIGA TJÄNSTER PÅ BONADSMUSEUM UNNARYD
Bonadsmuseum Unnaryd söker en verksamhetsledare och en kreativ producent. Sök senast 15 april.
Läs mer (verksamhetsledare)
Läs mer (kreativ producent)

KONSTRUNDAN I HALLAND
Den 9-12 maj är det återigen dags för Konstrundan i Halland. Besök öppna ateljéer och samlingsutställningar. Läs mer

KONSTNÄRSGUIDEN

Konstnärsguiden vänder sig till dig som är yrkesverksam konstnär och ofta frilansar. Här får du svar på frågor om till exempel skatte- och trygghetssystem, företag och deklaration. Konstnärsnämnden ger också ut handböcker för konstnärligt yrkesverksamma med olika teman. Läs mer

NYTT KONSTNÄRLIGT SKISSUPPDRAG FÖR CORSON, LINKÖPINGS UNIVERSITET
Nu öppnar Statens konstråd en ny möjlighet för konstnärer att lämna skissförslag. Det gäller ett permanent konstverk för Corson – det gång- och cykelstråk som löper genom Campus Valla, Linköpings universitet. Ett samarbete mellan Statens konstråd och Akademiska Hus. Intresseanmälan ska göras senast den 14 april. Läs mer

KONSTMÄSSOR I VÅR
Supermarket Art Fair, Stockholm 25-28 april. Läs mer
Market Art Fair, Stockholm 17-19 maj. Läs mer
 
Stiljtje av Anita Johansson är ett av de verk som förra året köptes in till Region Hallands konstsamling.
© Anita Johansson / Bildupphovsrätt 2024. 
Ta del av Region Hallands konstsamling
 

Varje år köper Region Halland in konstverk som placeras i regionens olika verksamheter. Konstsamlingen har successivt byggts upp under en lång tid och består av många halländska konstverk men även nationella och internationella verk. För att göra konsten tillgänglig för fler har Region Halland inlett ett arbete med att digitalt synliggöra valda delar av konstsamlingen. Fram till den 30 maj visas 2023-års inköp på webben.

Se konstverken

Region Hallands två utvecklare för offentlig konst ansvarar för hanteringen av den regionala konstsamlingen och sköter inköp och upphandling, utlån till verksamheterna och även hängningar av konst i Region Hallands lokaler. Vill du veta mer om konsten i regionen kan du ta del av två nyproducerade filmer om arbetet med konst i vårdmiljö och i gestaltningsuppdrag.

Se filmerna
 
Sök medel!
 

STÖD FRÅN REGION HALLAND 
Expresstöd kan sökas löpande fram till den 31 maj om det finns behov av ett snabbt beslut och om projektet ska genomföras inom 6 månader. Syftet är att stödja konstnärer, kulturskapare och arrangörer som är bosatta i Halland och därigenom främja utveckling och återväxt inom kultursektorn. Stöd kan ges till nya idéer och projekt som inte tidigare beviljats kulturstöd från Region Halland, samt för förstudier, internationellt utbyte, resebidrag för medverkan i utställning, festival eller kulturarrangemang. Läs mer

SÖK MEDEL FRÅN KONSTNÄRSNÄMNDEN
Konstnärsnämnden fördelar årligen en rad olika stöd. Ansökningsperioder för stipendier och bidrag 2024 finns på Konstnärsnämndens hemsida. Inom bild- och formområdet finns nu möjlighet att söka residens i Tokyo och New York samt internationellt utbyte och resebidrag. Läs mer 

SÖK BIDRAG FRÅN KULTURRÅDET
Projektbidrag till fristadsprogrammet. Det här bidraget finns till för att fristadsfrågor ska få uppmärksamhet och fristadskonstnärer få möjlighet att delta i offentliga och konstnärliga sammanhang. Sista ansökningsdag 16 april. Läs mer

SÖK STÖD FRÅN KREATIVA EUROPA
Kreativa Europa är EU:s program för de kulturella och kreativa sektorerna. 
Creative Innovation Lab. Detta stöd kan sökas för samverkansprojekt mellan kultursektorn och den audiovisuella sektorn med syfte att utveckla innovativa och digitala lösningar.
Sista ansökningsdag 25 april 2024. Läs mer
Culture Moves Europe. Det här stödet syftar till att underlätta resor och utbyte för enskilda kulturskapare och kulturprofessionella. Culture Moves Europe är uppdelat i två stödformer; ett för konstnärliga residens och ett för individer. 
Culture Moves Europe – residens. Sista ansökningsdag 15 maj. Läs mer
Culture Moves Europe – individer. Sista ansökningsdag 31 maj. Läs mer

SÖK MEDEL FRÅN NORDISK KULTURFOND
Här finns möjlighet att söka Opstart stöd. Sista ansökningsdag 24 maj. Läs mer
Fram till den 17 maj finns också möjlighet att söka Globus Opstart+ som stödjer etableringen av nordiska-globala samarbeten med långsiktiga ambitioner. Läs mer

SÖK MEDEL FRÅN KULTURFONDEN FÖR SVERIGE OCH FINLAND
Fonden beviljar bidrag och stipendier till projekt och aktiviteter med ett bilateralt syfte. Det innebär projekt som ökar kännedomen om Sverige och/eller Finland. Det kan till exempel vara aktiviteter inom olika kulturområden, som konst, musik, hantverk, teater, film, litteratur, språk eller media, även samhällsrelaterade projekt, forskning och utbildning. Läs mer

SÖK MEDEL FRÅN NORDISK KULTURKONTAKT
Norden 0–30 stöder nordiska samarbetsprojekt som är inriktade mot barn och ungdom i åldern 0-30. Projekt kan handla om kultur, sociala frågor och/eller politik. Sista ansökningsdag 26 april. Läs mer 

SVENSKA KYRKANS KULTURSTIPENDIER
Svenska kyrkans kulturstipendium vänder sig till konstnärligt verksamma inom alla konstformer
Sista ansökningsdag 15 maj. Läs mer
 
Elever från Hallands Konstskola ställer ut
 

Under våren visar elever som går andra årskursen på Hallands Konstskola sina slututställningar i skolans lokaler på Tollsgatan 7 i Halmstad.
 
Hanna Rosenquists – Mellan rum
19-21 april kl 13-16.
 
Louise Harmsund – Essence of shape
3-5 maj kl 13-16.
 
Utställningar av elever som går Hallands Konstskolas påbyggnadsår visar sina utställningar på Slottsmöllan 12D i Halmstad.
 
Emma Hansen – Nothingness

Ylva Lindén – Övergångar
 
Ulrika Steijner Olsson – Fragment


Vernissage fredag 12 april kl 12-18.
13-28 april kl 12-17 (ons-tors) kl 12-16 (fre-sön)
 
För tips och information efterhand - följ Konst i Halland på Instagram och Facebook
 
 
Aktuella utställningar i Halland
 
Kungsbacka konsthall
öppnar 25 maj (stängt fram till dess p g a golvbyte)
Erik Viklund - En stad utan spöken är en död stad
 
Berit Lindfeldt, Vanitas, 2009. Foto: Mattias Lindbäck. © Berit Lindfeldt / Bildupphovsrätt 2024
Varbergs Konsthall
till och med 28 april
Berit Lindfeldt - Nära jorden
 
Galleri Hamnmagasinet
till och med 28 april
Krystallia Sakellariou
Mörka rum – avlägsna stjärnor
 
Illustration: Joanna Rubin Dranger
Hallands kulturhistoriska museum, Varberg
tillsvidare
Konstnärskolonin Varbergsskolan

till och med 28 april
Familjen som försvann
 
Skickar några vitsippor av Josefine Neumann visas i utställningen With(out) You. Verken är en del av hennes exemansarbete i modedesign från Textilhögskolan i Borås, 2023.
Rian, Falkenberg
till och med 28 april
Sopor är bra 2.0

The Future is Local

With(out) You
 
Olika verk ur utställningen Samlingen av perfekta Föremål, av Maria Johansson. Foto: Sara Danielsson.
Halmstads konsthall
till och med 21 maj
Samlingen av perfekta Föremål - Maria Johansson
 
Från den 17 april visas flera nya verk i sektionen Visuellt märkvärdigt, en del av utställningen Ur samlingen.
Hallands Konstmuseum, Halmstad
till och med 5 maj
Hallands Konstförenings jurybedömda Vårsalong

till och med 26 maj
Från Bærtling till Multikonst

till och med 15 september
Halmstadgruppen – på rätt plats, vid rätt tid

tillsvidare
Ur samlingen
 
Teckningsmuseet i Laholm
till och med 26 maj
Linda Holmer – Arches

till och med 26 maj
Olivier Herdies – Levande sitt eget liv
 
Stadshusgalleriet i Laholm
till och med 4 maj
AnnLis Krüger – Kvinnligt manligt mänskligt
 
Konsthallen Hishult
till och med 21 april
August Nilsson - Rotvälta, måleri och teckning

till och med 21 april
Pelle Bergström – K Å L, foto
 
Föreningsarrangerade utställningar
 
Ur utställningen BONINGAR som just nu visas på Galleri Najaden i Halmstad.
Halmstad Konstnärsklubb
Drottnings Kristina passagen
till och med 13 april (tors-fre 12-18, lör 11-16)
PÅSKSALONG
Medlemmar i Halmstad Konstnärsklubb


öppnar 17 april (vernissage 17.30-20, ons-sön 12-17)
Magnus Sjöbleke - Ruth All around the world

Konstnärernas Kollektivverkstad, Halmstad
Galleri Najaden
till och med 14 april
BONINGAR

Varbergs konstklubb
Folkets Hus, Varberg
till och med 27 april
Siv Persson - Skepnader…Gestalter…Männsikor