Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Slutförda FoU-projekt
 
 
Robusta förskolor, skolor, vård- och omsorgslokaler
En vägledning för att öka robustheten inom kommunal fastighetsverksamhet kopplat till skolor, förskolor, vård- och omsorgslokaler. Vägledningen har fokus på frågor som rör el och reservkraft, vatten och nödvattenförsörjning, försörjning av varor och material samt öka kunskapen om begreppet krigsorganisation.  
Under hösten planeras ett digitalt seminarium som tar avstamp i vägledningen, mer information om datum och innehåll publiceras här i Offentliga Fastigheters nyhetsbrev längre fram.
Robusta förskolor, skolor, vård- och omsorgslokaler (SKR)
 
Pågående FoU-projekt och samarbeten
 
 
Förteckning över samtliga aktuella FoU-projekt gällande kommunernas och regionernas fastigheter samt projekt initierade och finansierade av samarbetet Offentliga fastigheter.
 
Digitala seminarier, kurser och konferenser
 
 
Cirkulärt byggande och återbruk 
SKR bjuder in till ett seminarium om cirkulärt byggande med fokus på återbruk. Hur kan kommunen verka som facilitator? Hur ser marknaden ut idag? Vilka möjligheter och utmaningar finns? 
 
Ett antal regioner och kommuner delar med sig av sina erfarenheter av cirkulärt byggande och återbruk. Ni får ta del av de plattformar, verktyg och lösningar som erbjuds av Centrum för cirkulärt byggande, CCBuild. Byggföretagen berättar om hur Färdplan för fossilfri konkurrenskraft i bygg- och anläggningssektorn  driver på utvecklingen. 
 
Datum: 30 maj 2024
Tid: 09.00 – 12.00
Plats: Webbsänds
Sista anmälningsdag: 29 maj 2024
Mer information och anmälan
Kommunfondens digitala seminarier 
FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor, även kallad Kommunfonden, genomför varje år flera olika aktiviteter. Aktiviteterna är medlemsexklusiva för de kommuner inkl. kommunala bolag som är medlemmar. Nedan ser du inbjudningar till seminarier där anmälan är öppen.  
 
Kommunfondens seminarium: Säkerhet i skolor
Den 15 april välkomnas alla Kommunfondens medlemmar till det digitala seminarium Säkerhet i skolor.  
Under seminariet kommer du få höra erfarenheter från arbetet i Finland samt vilka regler de har inom området. Denna del kommer vara på engelska. Två svenska kommer sedan berätta om deras arbete, ena ur ett verksamhetsperspektiv och den andra ur ett fastighetsperspektiv. Moderator är SKR:s expert på brottsförebyggande arbete. 

Datum: 15 april 2024, klockan 13:00 – 15:00
Information och anmälan (SKR)
 
Erfarenhetsåterföringsträff: Fastighet och lokalförsörjning - Kommunfondens politikerutbildning
I Kommunfondens medlemskap ingår tillgång till e-utbildningen Fastighet och lokalförsörjning - Kommunfondens politikerutbildning.  
 
Den 24 maj genomförs en digital erfarenhetsåterföringsträff för alla som tagit del av utbildningen. Syftet med träffen är att skapa ett forum för erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna, d.v.s. möjliggöra lärande av varandra. Syftet är även att fånga upp återkoppling från er som genomfört utbildningen så att vi tillsammans kan hålla den uppdaterad. 
 
Datum: 24 maj 2024, klockan 09:00 – 10:00
Till anmälan (delegia.com) 
Kontakta gärna Saija Thacker, saija.thacker@skr.se för mer information om e-utbildningen och/eller erfarenhetsåterföringsträffen. 
 
Kommunfondens seminarium: Fondverksamheten och medskick till verksamhetsplanering 2025 
Den 28 augusti välkomnas alla Kommunfondens medlemmar till seminarium om fondverksamheten. Vid seminariet informeras om vad som händer och sker i Kommunfonden samt att fondstyrelsen vill ha alla medlemmars tankar och idéer inför verksamhetsplaneringen 2025. 
Seminariet är digitalt men de som vill och kan har möjlighet att följa seminariet tillsammans i ett konferensrum på SKR. Detta så att alla kan delta på lika villkor oavsett om du är med från hemmaplan eller på plats. Efter seminariet kommer de som är på plats ha möjlighet till eftersnack och mingel där flera från Kommunfondens styrelse och SKR:s kansli kommer vara med. 

Datum: 28 augusti 2024, klockan 15:00 – 16:00
Fastighetsföretagande i offentlig sektor 
SKR:s och KTH:s populära Högskolekurs (7,5 högskolepoäng) för dig som är yrkesverksam inom en offentlig fastighetsorganisation. Kursen vänder sig i första hand till kvalificerade befattningshavare i offentliga fastighets- och lokalförsörjningsorganisationer. Syftet med kursen är att du ska få grundläggande kunskap om centrala frågor som berör offentliga fastighetsorganisationers styrning på kort och lång sikt.   
 
Kursen omfattar 6 heldagar i Stockholm, uppdelat på två kurstillfällen i september och november.
Kursen har varit fulltecknad de senaste åren, så vänta inte för länge med att anmäla dig om du tänker delta!

Datum: 16 – 18 september 2024 och 18 – 20 november 2024
Plats: Långholmens konferens, Stockholm
Sista anmälningsdag: 20 juni 2024
Mer information och anmälan
 
Inspiration från medlem
 
 
Gavlefastigheter vinnare i Årets bygge – kategori Samhällsfastigheter 
Vi gratulerar Gavlefastigheter som vunnit kategorin Samhällsfastigheter i Årets Bygge 2024 – samhällsbyggnadspriset!  
Priset Årets bygge uppmärksammar och premierar svenskt byggande i absolut världsklass. 
Hemlingborg vinnare av kategorin Samhällsfastigheter i Årets Bygge 2024 (Gavlefastigheter) 
 
Locum vinner Håll Nollans Arbetsmiljöpris 2024 
Vi gratulerar Locum som vunnit Håll nollans arbetsmiljöpris!  
Håll Nollans arbetsmiljöpris uppmärksammar team som gjort skillnad gällande de absolut viktigaste frågorna för bygg- och anläggningsbranschen – att alla på arbetsplatsen kommer hem oskadda efter varje arbetsdag. 
 
Nytt från SKR
 
 
Nytt stöd i arbetet mot välfärdsbrottslighet 
För att komma åt välfärdsbrottsligheten krävs ett strukturerat arbete och tydliga prioriteringar. För att bistå kommuner och regioner i arbetet har SKR tagit fram en ny checklista och vägledning.  
– Det finns kommuner och regioner som har erfarenheter att dela med sig av, och det finns de som behöver hjälp att komma igång med arbetet. Därför har vi tagit fram det här stödmaterialet som på ett konkret sätt ska hjälpa till i arbetet mot välfärdsbrottslighet, säger Christina Kiernan, SKR. 
 
Förbättringar i välfärdens informationssäkerhetsarbete 
I två nya rapporter undersöker SKR läget i kommuners och regioners informationssäkerhetsarbetet. SKR ser förbättringar hos både kommunerna och regionerna. 
– Välfärden måste digitaliseras för att kunna leva upp till de förväntningar vi ställer på den i framtiden. Ett effektivt systematiskt arbete med informationssäkerhet är helt centralt i detta skifte, säger Jonas Nilsson, SKR. 
Information från Adda
 
Nya villkor för hållbara leveranskedjor har lanserats 
Adda har i nära samarbete med Regionernas kansli för hållbar upphandling tagit fram nya villkor för hållbara leveranskedjor. Villkoren är i linje med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet för ansvarsfullt företagande.     
I samband med att de nya villkoren släpptes lanserades även ett webbaserat stöd för att underlätta för upphandlande organisationer och leverantörer att motverka riskerna i leveranskedjorna. 
 
Nytt från omvärlden – ett axplock
 
 
Det innebär medlemskap i Nato för kommuner och regioner 
Den 7 mars 2024 blev Sverige medlem i Nato. Med medlemskapet kommer frågor om kommuners och regioners ansvar, roller och finansiering vilka behöver analyseras och tydliggöras ytterligare.
Flera myndigheter har samlat information om vad Natomedlemskapet innebär för Sverige och hur det kan beröra kommuners och regioners arbete. 
 
Webbinarieserie Informationssäkerhet i fokus 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tagit fram en serie webbinarier som ger vägledning för informationssäkerhetsarbete.  
 
Kommuninvest: Samhällsfastigheter – Vem hyr vad ifrån vem? 
Kommuninvest har publicerat rapporten ”Samhällsfastigheter – Vem hyr vad ifrån vem?”. Rapporten visar att drygt en fjärdedel av alla samhällsfastigheter ägs av privata fastighetsföretag. Rapporten visar också att det finns stora skillnader mellan olika grupper av hyresgäster när det gäller hur mycket som hyrs ut och vilken typ av fastigheter det är som hyrs in.  
Samhällsfastigheter – vem hyr vad ifrån vem? (Kommuninvest)
 
Mer om offentliga fastigheter
 
 
SKR:s kalendarium - Kurser och konferenser

SKR:s nätverk - Nätverket för kommunernas lokalstrateger

Offentligafastigheter.se - Ett kunskapsnav för fastighetsfrågor

Frågor om nyhetsbrevet
 
Kontakt
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se