SKR Demokratidagen
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Välkommen till SKR:s Demokratidag 2024 som arrangeras på Clarion Sign i Stockholm. Demokratidagen innehåller samtal och reflektioner om lokal demokrati samt föredrag och ny forskning på demokratiområdet. Här möter du SKR:s ordförande, civilministern och andra förtroendevalda, tjänstepersoner, forskare och intressanta personer verksamma inom demokratiområdet.
 
Utöver gemensamt program kommer du under konferensen kunna välja att delta vid seminarier på inom områden som demokratiutveckling, medborgardialog, politiskt ledarskap och styrning, revision samt mänskliga rättigheter.
 
Varmt välkomna!
 
UTDRAG UR PROGRAMMET
 
Hur påverkas demokratin av vår digitala samtid?
Hur påverkas vår demokrati och vårt samhälle av den digitala strukturomvandlingen? Vilka effekter har det för vår tilltro till demokratin och vilka möjligheter kan det ge oss? 
 
På Demokratidagen lyfts dessa frågeställningar vid olika programpunkter. Vid ett seminarium avhandlas hur AI och digitalisering påverkar demokratin och de politiska processerna. Carl Heath, som är senior forskare och fokusledare på Research Institute of Sweden (RISE) ger konkreta och praktiska exempel på hur AI fungerar och hur AI påverkar oss och våra organisationer.

Under seminariet presenteras tips och råd på vad man behöver vara observant på, hur man kan förhålla sig till AI samt vad man särskilt behöver tänka på inför användning av AI. Vilka möjligheter ger AI och hur kan teknologin kan användas för att förstärka demokratiska processer och medborgarnas deltagande?
 
Carl Heath medverkar också i ett panelsamtal i plenum där frågor om AI och desinformation fördjupas ytterligare. Under de senaste åren har en ny verklighet för vår demokrati utvecklats med olika desinformationskampanjer som påverkar tilltron till vår demokrati och Sverigebilden, både internationellt och nationellt. I samtalet deltar även Sofia Bard, enhetschef på Svenska Institutet, som studerar mäter och följer uppfattningen om Sverige globalt.
 
Vi har utöver dessa utmaningar odemokratiska rörelser, som verkar för att underminera demokratins grundläggande principer och värden, vilket kan hota de demokratiska institutionerna på olika sätt. Detta kan vara aktörer och händelser som är svåra att hantera och råda över. Hur påverkar det vår demokrati? Säkerhetspolisens Fredrik Hallström, som är operativ chef, delar med sig av sitt perspektiv.
 
Supervalåret 2024
Under 2024 kommer många rekordmånga val genomföras över hela världen och människor har chansen att gå och rösta. Till exempel hålls det parlamentsval i världens folkrikaste land Indien och presidentval i USA. Vad står demokratierna i dessa länder inför och vilka frågor är aktuella i de olika valen?

Hur kan Sverige komma att påverkas av valen i vår omvärld? Vad kan svenska väljare vänta sig den 6-9 juni då runt 400 miljoner EU-medborgare går till valurnorna för att välja sina representanter i Europaparlamentet för de kommande fem åren? Dessutom väljer ett flertal europeiska länder nationella parlament och presidenter under 2024.

Supervalåret spelar en betydelsefull roll för vår demokrati och blir också en värdemätare på demokratins tillstånd i vår omvärld. Lyssna till ett samtal där Malin Mendel, utrikeskorrespondent SVT, Cecilia Khavar, journalist och f.d. USA-korrespondent Sveriges Radio och Göran von Sydow, direktör Sieps reflekterar kring demokrati och valen i vår omvärld.
 
Praktisk information
 
Tid och plats:
Kl. 10.00-16.00 den 9 april  2024.
Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm

Kostnad:
2 900 kronor inklusive dokumentation. Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. Faktura skickas ca 14 dagar efter konferensens genomförande.

Målgrupp:
Förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och regioner.

Anmälan:
Anmäl dig senast den 2 april på anmälningslänken nedan eller via skr.se

ANMÄLAN
 
Programpunkter 
 
Gemensamt program 10.00-11.30
 
  • Demokratidagen öppnas av Anders Henriksson, ordförande SKR
  • Inledningsanförande av Erik Slottner, civilminister
  • Långsiktiga planeringsförutsättningar med utgångspunkt i det kommunala självstyret med Gissur Erlingsson, professor vid Linköpings universitet, och Annika Wallenskog, chefsekonom SKR
  • Demokratins tillstånd och utveckling i vår omvärld med Martin Lundstedt, Varieties of Democracy (V-Dem)
Valbara parallella seminarier 11.45-12.30
 
1a. Förtroendevaldas viktiga roll i välfärdens omställning

1b. Skapa motståndskraft mot hot och hat som riktas mot förtroendevalda

1c. Samråd med civilsamhället och de nationella minoriteterna
 
1d. Har du som förtroendevald koll resultat och nuläget i din kommun/region?

1e. Förtroendet för den kommunala revisionen
 
1f. Ett systematiskt arbete för delaktighet och inflytande – Medborgardialog i styrningen
 
Lunch

Valbara parallella seminarier 13.30-14.30

2a. AI och digitalisering påverkar demokratin och det politiska livet

2b. När medarbetare utsätts för trakasserier eller våld – vad gör man då?

2c. Komplexa utmaningar för politiska ledare – erfarenheter och stöd

2d. Hur säkras den politiska styrningen i kommunsamverkan?

2e. Vad är rättsstatens principer och varför är det viktigt?/ När upphör en stat att vara en rättsstat?

2f. Unga som aktiva samhällsmedborgare
 
Gemensamt program 15.00-16.00
 
  • Hur påverkas demokratin av bilden av Sverige? Ett samtal om hur AI desinformation och odemokratiska rörelser påverkar vår demokrati med Fredrik Hallström, operativ chef Säkerhetspolisen, Carl Heath, senior researcher Research Institutes of Sweden (RISE), Sofia Bard, enhetschef Svenska Institutet och Lena Langlet, chef SKR:s sektion för demokrati och styrning.
  • Supervalåret 2024 med Malin Mendel, utrikeskorrespondent Sveriges Television, Cecilia Khavar, journalist och f.d. utrikeskorrespondent Sveriges Radio, och Göran von Sydow, direktör Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps).
 
Information:
För praktisk information kring anmälan etc. kontakta:
SKR Konferens, tfn 08-452 70 00, konferens@skr.se.

För frågor kring konferensens innehåll kontakta:
Martin Lidhamn, tfn 08-452 76 66, martin.lidhamn@skr.se
 
Redaktör
Martin Lidhamn
martin.lidhamn@skr.se
08-452 76 66
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se