Senaste nytt om trafik och infrastruktur från SKR
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Kurser och konferenser
 
SKR:s kalendarium
SKR:s kurser och konferenser finner du i kalendariet på SKR:s webbplats.
 
Transportberedskap för ett stärkt civilt försvar
Vi kommer att diskutera viktiga aspekter av krisberedskap och civilt försvar inom transportsektorn utifrån den nya beredskapsstrukturen samt om roller och ansvar för kommuner, regioner, myndigheter och övriga aktörer.

Datum: 2024-04-23
Tid: 13.00 – 16.00
Plats: Digitalt
Mer information och anmälan

Kontaktperson: Selda Taner, selda.taner@skr.se
 
Seminarieserie kring drönare under 2024
Under 2024 kommer SKR tillsammans med berörda myndigheter som Luftfartsverket, Transportstyrelsen, Trafikverket och Boverket att genomföra en seminarieserie kring drönare/eVTOL. Vid dessa tillfällen kommer vi lyfta olika typer av frågor kring drönare allt från vad en drönare är till vilka områden de kan vara användbara och vilka utmaningar som kommuner och regioner kan ställas inför i den fysiska planering och infrastrukturplanering.
Seminarieserien är helt digital.
 
Seminarie 1Drönare ger nya möjligheter och utmaningar för kommuner och regioner - Grunden till att förstå vad drönare är och vad framtiden kommer innebära
Datum: 12 april 2024, klockan 09:00 – 12:00
Mer information och anmälan
 
Seminarie 2: Luftrummets planering för drönare och vilken påverkan det kan ha på markens planering
Datum: 14 maj 2024, klockan 09:00 – 12:00
Information och anmälan: Mer information samt anmälningslänk kommer läggas ut närmare i tid
 
Seminarie 3: Start och landningsplatser för drönare/eVTOL – Vart ska Vertiports finnas och hur ser kopplingen till annan infrastruktur på marken ut?
Datum: 11 juni 2024, klockan 09:00 – 12:00
Information och anmälan: Mer information samt anmälningslänk kommer läggas ut närmare i tid
 
Kontaktperson: Ulrika Nordenfjäll, ulrika.nordenfjall@skr.se
 
Anmäl dig till höstens Persontrafik!
Programarbetet inför årets Persontrafik den 5-7 november i Göteborg är redan i full gång. Vad vill du lära dig mer om? Persontrafik erbjuder besökarna en unik möjlighet till att nätverka, kompetensutvecklas och hitta de senaste lösningarna. I samband med Persontrafik har vi också färdtjänst- och skolskjutsdagar med specialbiljetter.
Anmäl dig nu!

Kontaktperson: Sara Rhudin sara.rhudin@skr.se
 
Nytt från SKR
 
 
Utbyggd infrastruktur behövs för grön omställning
SKRs styrelse har lämnat ett yttrande till regeringen på Trafikverkets inriktningsunderlag inför kommande nationella plan för transportinfrastruktur för planperioden 2026-2037.
 
I yttrandet instämmer SKR med Trafikverket om att underhåll är viktigt, men Sverige behöver även investera i ny infrastruktur för en hållbar framtid. Därför bör regeringen överväga att utöka de ekonomiska ramarna med minst 20 procent. I yttrandet belyses även frågor om vikten av en stärkt kostnadskontroll så att vi får ut maximal nytta för hela samhället. Kommuners och regioners inflytande behöver öka så att prioriteringar inom transportsystemet verkligen gör skillnad och bidrar till ett mer hållbart samhälle. Den gröna strukturomvandlingen förutsätter en tydlig stat som tar ansvar och att det behövs långsiktiga planeringsförutsättningar så att olika regeringar inte beslutar om olika inriktningar för infrastrukturen.
 
Utbyggd infrastruktur behövs för grön omställning (Nyheter, SKR)
 
Kontaktperson: Christoffer von Bothmer, christoffer.von.bothmer@skr.se
 
Shift2Access – nytt innovationsprogram
Impact Innovation är en stor innovationssatsning för 2030-talet som ska öka takten i den gröna omställningen och stärka Sveriges internationella konkurrenskraft. Nu är det klart med de första programmen som får finansiering, varav ett av de fem är Shift2Access.
 
Programmet syftar till att sammanföra bygg- och transportsektorerna för att mobilisera aktörer kring tre skiften: att integrera byggd miljö och mobilitet till ett ekosystem, cirkulära affärsmodeller och konkurrenskraftiga alternativ till enskilt bilresande. SKR är en av de parter som bidragit med stöd till programansökan.  Programmets breda ansats adresserar de komplexa utmaningar inom samhällsbyggnadsområdet som vi står inför, och SKR tycker att det är dags att våga tänka och arbeta på nya och smartare sätt.
 
Första programmen inom Impact Innovation – Sveriges innovationssatsning för 2030-talet (Impact Innovation)
 
 
Kontakt
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se