Demokratidagen 9 april 2024
Under 2024 kommer många val genomföras över hela världen och rekordmånga människor har chansen att gå och rösta. Till exempel hålls det parlamentsval i världens folkrikaste land Indien och presidentval i USA. Vad står demokratierna i dessa länder inför och vilka frågor är aktuella i de olika valen?

Hur kan Sverige komma att påverkas av valen i vår omvärld? Vad kan svenska väljare vänta sig den 6-9 juni då runt 400 miljoner EU-medborgare går till valurnorna för att välja sina representanter i Europaparlamentet för de kommande fem åren? Dessutom väljer ett flertal europeiska länder nationella parlament och presidenter under 2024.

Supervalåret spelar en betydelsefull roll för vår demokrati och blir också en värdemätare på demokratins tillstånd i vår omvärld. Lyssna till ett samtal där Malin Mendel, utrikeskorrespondent SVT, Cecilia Khavar, journalist och f.d. USA-korrespondent Sveriges Radio och Göran von Sydow, direktör Sieps reflekterar kring demokrati och valen i vår omvärld.

Demokratidagen arrangeras på Clarion Sign i Stockholm och är en mötesplats för alla med intresse och ansvar för demokratifrågor. Här möter du förtroendevalda, forskare samt intressanta personer verksamma inom demokratiområdet.

Utöver gemensamt program kommer du under konferensen kunna välja att delta vid seminarier (som presenteras efter årsskiftet) inom områden som demokrati­utveckling, medborgardialog, politiskt ledarskap och styrning, revision samt mänskliga rättigheter.

Utdrag ur programmet
 • Demokratidagen inleds av Anders Henriksson, ordförande SKR, och Erik Slottner, civilminister.
 • Långsiktiga planeringsförutsättningar med utgångspunkt i det kommunala självstyret med Gissur Erlingsson, professor vid Linköpings universitet, och Annika Wallenskog, chefsekonom SKR
 • Demokratins tillstånd och utveckling i vår omvärld med Martin Lundstedt, forskare vid Varieties of Democracy (V-Dem)
 • Hur påverkas demokratin av AI, desinformation och odemokratiska rörelser? Lyssna till ett samtal mellan Fredrik Hallström, operativ chef Säkerhetspolisen, Carl Heath, senior researcher RISE, företrädare från Svenska Institutet och Lena Langlet, chef sektionen för demokrati och styrning SKR.
MER INFORMATION OCH ANMÄLAN
 
Nytt stöd i arbetet mot välfärdsbrottslighet
 
För att komma åt välfärdsbrottsligheten krävs ett strukturerat arbete och tydliga prioriteringar. För att bistå kommuner och regioner i arbetet har SKR tagit fram två konkreta stödmaterial. 

Stödmaterialet, som består av en checklista och en vägledning, kan användas på flera olika nivåer i organisationen, både av förtroendevalda och tjänstepersoner, i syfte att motverka ekonomisk brottslighet, oegentligheter och bedrägerier med mera. De två stödmaterialen har tagits fram i samarbete med KMPG och PWC.

Mer information och stödmaterial

SAVE-THE-DATE Välfärdsbrottslighetskonferens 24-25 oktober.
 
Ansök om att genomföra EU-skolval
MUCF har fått ett skolvalsuppdrag i samband med valet till Europaparlamentet den 9 juni. Skolvalet är öppet för alla högstadie- och gymnasieskolor i Sverige. 

Anmäl din skola senast den 21 mars och genomför skolval under perioden 15 april till 31 maj (vecka 16-22).  

MUCF förser anmälda skolor med valpaket som innehåller bland annat valsedlar, valurna och information inför, under och efter skolvalet.  
 
Vikten av att involvera unga i den lokala utvecklingen
Välkommen till ett webbsänt seminarium den 21 mars där tar del av reportage från:
 • Elevborgarråd för klimatet i Karlstads kommun
 • Din idé! en medborgarbudget för unga för att motverka psykisk ohälsa och öka tryggheten i Fagersta kommun.
Vi lyssnar också till Ali Abdelzadeh docent och lektor i statsvetenskap, Högskolan Dalarna och Anders Henriksson, ordförande SKR.

MER INFORMATION OCH ANMÄLAN
 
Regionerna skapar ordning i en fragmenterad stat
 
Den kommunala självstyrelsen ifrågasätts på många områden. Därför finns det skäl att uppmärksamma att regionerna har bidragit till att skapa ordning i en fragmenterad stat.

Inom den regionala utvecklingspolitiken samverkar regioner, kommuner, myndigheter och EU för tillväxt och hållbar utveckling. Bland annat handlar det om att samordna resurser för att bidra till företagsutveckling och fler arbetstillfällen. I en nypublicerad bok skildrar Gunnar Johnson och Lars Niklasson hur svenska regeringar sedan 1990-talet har ändrat de politiska målen och flyttat över mer ansvar till regionerna. Det handlar om en process där lokala och regionala aktörer har utvecklat nya samarbetsformer ”nerifrån”. 

LÄS MER
 
Toppolitikerprogrammet
SKR erbjuder två program under året för dig som KSO, RSO, oppositionsråd eller heltidsarvoderat råd. SKR:s mål är att stärka ditt uppdrag att styra och leda din kommun eller region samt att stärka demokratin.

Programmet fokuserar på att ge stöd i ditt uppdrag och ledarskap för att öka genomslag och resultat av politiken i kommunen eller regionen.
TOPPOLITIKERPROGRAMMET - STARTAR 11 APRIL
TOPPOLITIKERPROGRAMMET - FORTSÄTTNING - STARTAR 30 MAJ
 
Stöd åt förtroendevalda vid polisanmälan
SKR genomför den 15 maj ett webbinarium om hur de förtroendevalda kan få stöd när det finns behov av en polisanmälan.

Våld, hot och trakasserier mot förtroendevalda påverkar den svenska demokratin. Politikernas trygghetsundersökning (PTU) visar att endast 16 procent polisanmäler händelser, största orsaken är att de inte tror att det inte kommer att leda till något. Umeå universitet har påbörjat ett forskningsprojekt angående förtroendevalda som brottsoffer. Syftet är att öka kunskapen om förtroendevaldas möjligheter till skydd mot att utsättas för brott, att delta i straffrättsprocesser och att få stöd när brott begås.

Vi samtalar om hur de förtroendevalda kan få stöd när det finns behov av en polisanmälan. Medverkande är Fanny Holm, universitetslektor och forskningsledare Umeå universitet, Martina Lindberg, verksamhetsutvecklare och nationell samordnare, Polismyndigheten, Helena Linde, förbundsjurist SKR, samt Anna-Lena Pogulis och Greta Berg, SKR
MER INFORMATION OCH ANMÄLAN
Utbildning för förtroendevalda
SKR erbjuder kommuner och regioner två varianter på utbildning för förtroendevalda, för att öka kunskaper och medvetenhet om hot och hat mot förtroendevalda och dess konsekvenser.

Digitalt seminarium
Seminariet riktar sig till fullmäktige och styrelsen och genomförs digitalt i en livesändning. Utbildare från SKR genomför under 60-75 minuter föredrag, samtal och övningar via verktyget Mentimeter. Du får möjlighet att använda chatt för korta reflektioner. Utbildningen innehåller följande block:
 • Fakta och bakgrund.
 • Kunskap kring de som drabbas och de som är förövare.
 • Frågor kring ansvar och roller
 • Goda exempel från kommuner och regioner som arbetar för att förebygga hat och hot mot förtroendevalda
Mer information och medverkan
Samtalstonen i politiken, workshop
Workshopen riktar sig till förtroendevalda och genomförs lokalt hos beställande kommun eller region. Deltagare kan vara t.ex. gruppledare, styrelsen, presidier eller den målgrupp som svarar mot det behov som finns lokalt.

Dagen pågår under 3 – 4 timmar och utgår från lokala behov och önskemål. Syftet är att främja ett bra och konstruktivt samtals- och debattklimat. Hur kan ni lokalt skapa ett gott samtalsklimat mellan förtroendevalda? Under dagen ges tid och möjlighet till reflektion, utifrån de lokala behov som finns. Hur kan var och en agera för att bidra till en önskvärt demokratiskt samtal?
Innehållet kan delas in i följande block:
 • Rollen som förtroendevald
 • Samtalstonen i politiken
 • Samtalstonen med media
 • Dialogen med medborgarna
MER INFORMATION OCH ANMÄLAN
 
 
 
Demokratiresan
Podcasten Demokratiresan handlar om medborgardialog, medskapande och demokrati på lokal och regional nivå. Avsnitten fokuserar på olika aspekter som utvecklar demokratin samt stärker relationen mellan medborgare och kommunen eller regionen. 
LYSSNA TILL DEMOKRATIRESAN
 
 
 
Redaktör
Martin Lidhamn
martin.lidhamn@skr.se
08-452 76 66
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se