Revisionens budgetunderlag 
 
Fullmäktiges presidium ska bereda revisionens budget. I samband med detta har reviosorerna och presidiet en dialog och det är  viktigt att det finns ett tydligt budgetunderlag. På vår webbsida har vi nu lagt upp ett exempel på underlag som kan användas vid upprättande av budgeten. 
Budgetunderlag
 
Revisionskonferens i Eskilstuna i oktober
 
Den 9-10 oktober 2024 arrangeras den primärkommunala revisionskonferensen i Eskilstuna. Konferensen är ett tillfälle att nätverka med revisorer från hela landet och att fördjupa sig inom kommunal revision. Inbjudan och program till konferensen kommer i början av april. 
Några glimtar ifrån årets programtitlar:
Hur jobbar Riksrevisionen?   
Digitalisering i kommunens socialtjänst
Går det att stoppa gängvåldet? 
Givande föreläsningar kommer att blandas med panelsamtal och grupparbeten. 
Har du frågor om konferensen kontakta emelie@happymettings.nu
Varmt välkomna till Eskilstuna!
 
Konferenser under 2024
 
 
Demokratidagen 9 april, Stockholm
SKR:s årliga konferens för förtroendevalda om breda demokratifrågor. Vi kommer bland annat genomföra att seminarium om förtroendet för den kommunala revisionen. 
Anmälan demokratidagen

Revisionsdialoger, SKR 23 april och 7 maj, digitalt
SKR genomför digitala revisionsdialoger under våren. Teman kommer att vara revisionens arbete mot välfärdsbrott, förtroendet för revisionen, upphandling av sakkunniga samt dialogen med nämnder och styrelser. 
Anmälan revisionsdialog 23 aprilAnmälan Revisionsdialog 7 maj

KPMG bjuder in till Revisionsforum för kommuner och regioner 23 maj, Stockholm
Urval ur programmet:
22 maj arrangerar KPMG en mingelkväll ca kl. 18:00-20:00.
23 maj startar dagen kl 09.45 och omfattar bland annat: 
- Styrformer i kommuner och regioner, Susanna Alexius, Score
- AI inom hälso- och sjukvården – möjligheter och utmaningar, Magnus Kjellberg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
- Hur mår demokratin i världen och i Sverige? Lena Langlet, SKR
- Hoten mot kommunernas och regionernas ansvar för den lokala välfärden, Viktor Tagesson, Helena Hansson och Mattias Wikner, KPMG
Anmälan görs till andrea.ax.karlsen@kpmg.se senast den 18 april.

Kommek 14-15 augusti, Malmö
En av Sveriges största konferenser om kommunal styrning, ledning och ekonomi. SKR kommer att genomföra två seminarier med revisionstema;
- Hur behåller vi förtroendet för revisionen? Revisionens dialog med styrelser och nämnder
- Hur får vi världens bästa verksamhetsrevision? Seminarium med representanter från SKR, Skyrev samt Malmö stad. 
Anmälan Kommek

Visionära Arenan 13 augusti
PwC bjuder in till Visionära arenan som hålls hålls traditionsenligt dagen innan KOMMEK i Malmö.
Det är en inspirations- och utbildningsdag som riktar sig till förtroendevalda revisorer i offentlig sektor. Under en eftermiddag och kväll med middag får du ta del av insikter från PwC:s specialister och inbjudna experter. 
Program och innehåll för dagen kommer att publiceras inom kort. 
Läs mer om Visionär Arena
 
Om nyhetsbrevet
 
Detta nyhetsbrev skickas till revisorer i kommuner och regioner. Nyhetsbrevet vänder sig främst till förtroendevalda revisorer, sakkunniga samt fullmäktige i kommuner och regioner. Brevet skickas även till andra som vill ta del av nyheter inom kommunal revision. Ny prenumeration kan anmälas via vår webbsida. Vill du inte längre ha nyhetsbrevet? Klicka på "Avsluta prenumeration" nedan.
 
Redaktör
Anna Eklöf
anna.eklof@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se