Första sammanträdet för året - bland annat med Kvalitetsanalysen 2023
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Det här är nyhetsbrevet för dig som arbetar inom förskola och skola i Nacka! Här får du information om de ärenden som tagits upp i utbildningsnämnden.

I det aktuella nyhetsbrevet får du ett urval av ärendena från nämndsammanträdet den 14 februari.
 
Fortsatt hög kvalitet i Nackas förskolor och skolor 
 
Föräldrar med barn i förskola och pedagogisk omsorg är fortsatt mycket nöjda och skolan visar bra kunskaps-resultat, trygga elever och stor andel behöriga lärare. Det visar utbildningsenhetens Kvalitetsanalys 2023.
 
Så här arbetar Nacka för att få in fler barn i förskolan
 
Nacka kommun har sedan hösten 2023 utvecklat sin uppsökande verksamhet för att öka deltagandet i förskolan och på sikt ge fler barn möjlighet till bättre språkutveckling i svenska. Här berättar vi om hur arbetet genomförts och vilken effekt det hittills har haft.
 
 
 
Högt deltagande i seminarier och knytkonferenser kring NPF
 
I mål och budget 2023 gav kommun-fullmäktige utbildningsnämnden ett särskilt uppdrag att genomföra en kompetensutvecklingssatsning för att öka kunskap kring NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, i förskola och skola.
Här kan du läsa mer om hur uppdraget genomfördes.
 
Huvudmän inom förskola och skola är positiva till att verka i Nacka
 
Hela 98 procent av de huvudmän som svarat på den så kallade utbildningsenhetens enkät uppgav att de var nöjda eller mycket nöjda med att bedriva verksamhet i Nacka. Nästan nio av tio huvudmän anser att det är mer attraktivt att bedriva verksamhet i Nacka jämfört med andra kommuner.
 
Utvärderingsplanen 2024
 
Utbildningsenheten har tagit fram en utvärderingsplan för när resultat från årets övergripande uppföljning och utvärdering av förskola och skola planeras att redovisas till utbildningsnämnden. Det handlar om elevresultat, personalstatistik, enkätresultat, kvalitetssamtal med rektorer och huvudmän samt särskilda studier.
 
Har du frågor eller känner du någon som vill prenumerera på nyhetsbrevet, skriv till utbildningsenheten@nacka.se