Välkommen till årsmöte i Malmö
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Läs på webben | Vidarebefordra | Avregistrera | avfallsverige.se | Prenumerera
Foto: Malmö Stad
SAVE-THE-DATE
Avfall Sveriges årsmöte 2024
 

Välkomna till årets viktigaste evenemang inom avfallshantering
– Avfall Sveriges årsmöte den 28-29 maj i vackra Malmö.

Vi kan lova en kunskapsspäckad konferens med inspirerande talare från branschen, forskningen och politiken. De ger en fördjupad förståelse för dagens situation, men blickar också framåt. Särskilt fokus riktas mot textil, förpackningar och klimat. Här laddar vi för att kunna leverera en verkligt hållbar avfallshantering.
 
Parallellt pågår Sveriges största avfallsutställning. Malmömässans lokaler borgar för bästa möjliga förutsättningar för tillverkare och konsulter att presentera sina lösningar.
 
Ta också chansen att påverka Avfall Sveriges framtid vid årsstämman.

Redan den 27 maj får deltagarna möjlighet att delta i intressanta studiebesök och mingla med kollegor under kvällens för-träff. Då bjuds också in till den sedvanliga träffen för förtroendevalda.
 
Vi ser fram emot att träffa er alla på årets konferens!
 
Initiativ för mer biogas inom industrin
 
Nybildade Industrins biogaskommission ska ta fram kunskapsunderlag och reformförslag för att säkra industrins tillgång till biogas. Det lanseras vid ett ett seminarium i riksdagen.
När: 28 februari kl 11.30–13.00
Var: Stockholm

Anmäl dig via Energigas Sverige
Nytt nätverk för biokol
 
Avfall Sveriges nya nätverk för biokol ska utforska biokolets potential, dess användningsområden och marknader. Nätverket håller till på teams och är öppet för alla med intresse för biokol – från substratägare till nyfikna individer och de som funderar på en egen anläggning.
 
Lär mer om plasten i restavfallet
 
Konsultbolaget Rise har analyserat plastinnehållet i våra soppåsar. Resultatet presenteras vid ett webbinarium, då vi även diskuterar hur vi kan minska mängden plast till energiåtervinning.
När: 7 mars kl 13–14.30

Läs mer och anmäl dig
Sök stöd för stärkt kompetens
 
KFS-företagens trygghetsfonds styrelse har beslutat att tillföra nya medel för insatser för att ställa om organisation och medarbetare för att möta framtida kompetensbehov och samtidigt öka anställningstryggheten. Totalt 75 miljoner kronor finns att söka.

Till Omställningsfondens information
Få valde att göra inspel med anledning av John Hasslers klimatrapport
 
Angående underlaget till regeringens klimathandlingsplan: "Bland svaren som faktiskt har med utredningen att göra märks avsändare som Avfall Sverige, Hagainitiativet, Institutet för Näringslivsforskning, Naturvetarna, Stockholms universitets Östersjöcentrum,Ørsted, samt ett gemensamt svar från LRF, Arla, Lantmännen och Scan", skriver Aktuell Hållbarhet. 
Läs hela artikeln
 
Vill ni stå värd för ett framtida årsmöte?
 
Avfall Sveriges årsmöte är ett tillfälle att visa upp sin stad och sina avfallslösningar. Nu söker vi värdar för årsmötena 2027 och 2028.

Kontakta Jessica för mer information
Nytt material till "Gör det inte svårare"
 
Flera av Avfall Sveriges medlemmar har tillsammans med Blinka Blå tagit fram ett koncept för att få boende i flerbostadshus att sortera mer av sitt matavfall. Kampanjen visar hur enkelt det faktiskt är att bokstavligen rädda jorden. Avfall Sverige tillhandahåller materialet gratis för alla medlemmar.

Botanisera och ladda ner
ÅVC-nätverket träffas
 
I sommar är det dags för det andra fysiska mötet i Avfall Sveriges ÅVC-nätverk. Ta chansen att träffa kollegor, uppdatera dig om det senaste och spana in Landskronas återvinningscentral.
När: 19–20 juni
Var: Landskrona

Anmäl dig via Simple Signup
Avfallsåret 2023 i korthet
 
Insamlingsansvar, fulplast och internationellt arbete var några av huvudfrågorna för Avfall Sverige under förra året. I vår summering kan du också läsa om de stora frågorna i Sverige och inom EU.

Läs om alla höjdpunkter och utmaningar
Bruket räddar kläderna
 
Södra Cells pappersbruk i Mörrum ställer om till nya material. Med sin unika process siktar dotterbolaget Oncemore som en av få aktörer i världen på att återvinna textilavfall i bomull/polyester. Slutprodukten blir viskos, till hälften gjord av svensk lövskog. Läs mer om detta i nya numret av Avfall och Miljö, med tema textil.

Läs Avfall och Miljö på nätet
30 miljoner möjligheter till kommunikation
 
Återvinningscentralerna (ÅVC) med sina 30 miljoner besök per år utgör inte bara en service för medborgarna, utan också en möjlighet för kommunikation och beteendepåverkan. Nu har Avfall Sverige tagit fram en handbok om hur det kan göras.
2023:30 Handbok för kommunikation på återvinningscentraler
 
Vässa dina kunskaper
 
x


Avfall Web: lär dig grunderna
 
När: 22 februari

Denna digitala medlemsrådgivning vänder sig till dig som är ovan att arbeta i statistik- och benchmarkingverktyget Avfall Web och vill få en introduktion som ger dig större trygghet vid inmatning och användning. Stor vikt läggs vid vad som ska matas in och hur det går till.

Läs mer och anmäl dig – bara för medlemmar
Personal vid ÅVC
 
När: 5–6 mars
Var: Skövde

Här ges en fördjupning i några av de viktigaste frågorna som rör ÅVC, och vad man behöver tänka på som ÅVC-personal i sitt dagliga arbete. Målet är att kursen ska ge kunskaper som bidrar till att ge en säkrare arbetsmiljö samt bättre hantering av avfall och bemötande av besökare på ÅVC.

Läs mer och anmäl dig
Lär dig mer om ABP
 
När: 8 mars kl 9.30–12

Anmaliska biprodukter omfattas av mycket regler kring transport och behandling. I praktiken kan det vara svårt att få ihop dem med avfallsreglerna. På vårt webbinarium reder vi ut begreppen och besvarar frågor från deltagarna.

Läs mer och anmäl dig
 
Avfall Web: en fördjupning
 
När: 12 mars

Digital medlemsrådgivning där vi fokuserar på den nytta kommunen kan ha av Avfall Web för uppföljning, analys, planering och jämförelser. Vi går igenom de olika rapporterna inklusive dynamisk Power BI.

Läs mer och anmäl dig – bara för medlemmar
Taxekonstruktion
 
När: 19–20 mars
Var: Sigtuna

Kursen lär dig grundläggande förutsättningar för taxekonstruktion, taxans olika delar och hur du kan resonera vid utformningen av taxan, samt lagstiftningen kring avgifter. Vi varvar föredrag med praktiska exempel och övningar.

Läs mer och anmäl dig
Energiåtervinning, fördjupad driftkurs
 
När: 15–18 april
Var: Göteborg

Denna nyligen uppdaterade driftkurs är en påbyggnad av grundkursen i energiåtervinning och rekommenderas att genomföras ett eller ett par år efter slutförd grundkurs.

Läs mer och anmäl dig
Grundkurs avfallslagstiftning
 
När: 24–25 april
Var: Norrköping

Här får du en djupare förståelse för det kommunala avfallsansvaret. Framför allt fokuserar vi på miljöbalken, avfallsförordningen och avfallsföreskrifterna.

Läs mer och anmäl intresse
Hantering av hushållens farliga avfall vid ÅVC
 
När: 14–15 maj
Var: Linköping

Denna grundkurs för ÅVC-personal ger kunskap och motivation för en säker hantering av hushållens farliga avfall. Faktagenomgång varvas med praktiska övningar på en ÅVC.

Läs mer och anmäl intresse
Grundkurs avfallsanläggningar
 
När: 14–15 maj
Var: Västerås

Här får du en helhetsbild av arbetet och de verksamheter som bedrivs på en modern avfallsanläggning, allt från mottagning till klassning och arbetsmiljö. Erfarenhetsutbyte och utveckling av kontaktnät är viktiga inslag. 

Läs mer och anmäl intresse
Avfall Sveriges årsmöte
 
När: 28–29 maj
Var: Malmö
 
Välkomna till årets viktigaste evenemang inom avfallshantering – Avfall Sveriges årsmöte, denna gång i vackra Malmö. Vi kan lova en kunskapsspäckad konferens med inspirerande talare från branschen, forskningen och politiken. Här laddar vi för att kunna leverera en verkligt hållbar avfallshantering.
Driftoptimering av biogasprocesssen
 
När: 4–5 juni
Var: Linköping

I denna kurs lär du dig bedöma hur olika substrat påverkar rötningsprocessen, hur driften kan optimeras och dessutom får du förståelse för vad som rent mikrobiellt händer i en rötkammare.

Läs mer och anmäl intresse
 
 
 
Branschen rekryterar
 
 
 
Söker ni ny kompetens? Här hittar ni den!
 
Maila Natalie, så ser hon till att din annons syns. Gratis – men bara för medlemmar.