SKR:s nyhetsbrev om att digitalisera välfärden
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Det här nyhetsbrevet riktar sig primärt till dig som är kommundirektör, ingår i kommunledningen eller arbetar strategiskt med kommunens digitala utveckling. Här berättar vi om pågående arbete inom digitalisering för kommunsektorn. Genom att ta del av innehållet i brevet håller du dig uppdaterad om det som är aktuellt inom digitaliseringsområdet.
 
Tack, tack och tack!
 
 
Ola Odebäck, Direktör avdelningen för ekonomi och styrning på SKR
Jag är så glad att över 80 procent av er har funderat, diskuterat och återkopplat vilka initiativ inom ramen för Handslaget som ni tycker är mest prioriterade. Nu har vi ett stabilt underlag och en hypotes om vilka fem till sex initiativ som vi tillsammans startar med. En liten vända till med Kommunala programrådet och den nystartade arbetsgruppen med kommundirektörer återstår, men sen har vi ett resultat och det vecka 10!

Under våren skickas erbjudanden om att ansluta till initiativen ut till alla kommuner och vi hoppas att så många som möjligt av er hoppar på.

Ola Odebäck

Läs mer om era prioriterade initiativ inom ramen för Handslaget
 
Handslaget, nästa steg – sändning för alla kommundirektörer!
 
 
Onsdagens kommundirektörssändning handlade om kommunernas prioritering av initiativen i Handslaget och fokuset framåt i vårt gemensamma arbete. Ta del av sändningen i efterhand.

Kommundirektörssändning 21 februari - Handslaget
 
 
 
 
Aktuellt från omvärlden
 
 
Regeringen ändrar riktning för SDG (Single Digital Gateway)
Sedan 12 december 2023 gäller SDG-förordningens (Single Digital Gateway) krav. Det innebär att både medborgare och företag i EU ska kunna informera sig om, eller använda tjänster, i andra medlemsländer.
Ansvaret för att uppfylla kraven, dvs anpassa information och tjänster, ligger på de behöriga myndigheterna. I Sverige har de behöriga myndigheterna – 120 statliga myndigheter – tidigare pekats ut i en tilläggsförordning. Den 5 december en vecka innan lagen gick i laga kraft, la regeringen en proposition som tog bort denna skrivning. I den föreslagna lagstiftningen vidgas ansvaret och innebär i praktiken att kommuner och regioner kan identifieras som behöriga myndigheter, om man ansvarar för någon av förfaranden som förordningen beskriver. SKR har i tidigare yttrande reserverat sig mot detta.

Med den nya lagstiftning tolkar SKR att det nu ligger ett samlat ansvar att lösa SDG utmaningarna. SKR arbetar nu tillsammans med DIGG och sektorsmyndigheterna med målet att hitta de effektivaste och smartaste lösningarna för att möta utmaningarna i SDG-förordningen.
 
Så här ser SKR på SDG-förordningen

Digg - En gemensam digital ingång till Europa

Kommungemensamt handslag för välfärdsutveckling genom digitalisering
 
AI förordningen
Den 2 februari godkände EU:s 27 medlemsländer unisont AI-förordningen, vars syfte är att reglera artificiell intelligens baserat på dess förmåga att orsaka skada. Dess formella antagande förväntas ske efter omröstning i Parlamentet den 10-11 April och AI-förordningen träder i kraft 20 dagar efter publicering i den officiella tidningen. Därefter har medlemsländerna 24 månader på sig att implementera den i sin helhet. AI-förordningen inkluderar i första hand bestämmelser kring högrisk-AI, men också förbjuden AI och generativ AI (så som ChatGPT). SKR har inlett ett arbete med att analysera vad förordningen innebär för kommuner och regioner.

För mer information om AI förordningen:
 
 
 
 
SKR evenemang 
 
 
Lär dig mer om smartare samhällsbyggnad!
Tillgången till data och ny teknik gör det möjligt att arbeta mer effektivt med digitala underlag, verktyg och processer. SKR och Adda bjuder in till ett seminarium inom Kompetensforum där förmågan att nyttja möjligheter med digital information i olika delar av samhällsbyggnadsprocessen presenteras. 

Information och anmälan till seminariet smartare samhällsbyggnad
 
Seminarium om nyttorealisering och effekthemtagning
Nyttorealisering är avgörande för att fatta välunderbyggda beslut och säkerställa att varje förändring genererar maximalt värde och nytta. På detta seminarium får du bland annat ta del av goda kommunexempel, forskning och konkreta verktyg.

Anmälan seminarium om nyttorealisering och effekthemtagning
 
Leda och organisera för förnyelse och transformation
För att våra invånare ska kunna erbjudas väl utformade och hållbara offentliga tjänster i en föränderlig värld, är våra organisationers förmåga till förnyelse och transformation grundläggande. Partnerskapet LOFT erbjuder därför nu, i samarbete med SKR, en specialutformad kurs för dig som arbetar med förnyelse och innovation inom offentlig verksamhet och vill fördjupa dina kunskaper.

Anmälan kurs i leda och organisera för förnyelse och transformation

Hör Carl Heath och Anders Wikström berätta om kursen och vad du får med dig!

Mer information om partnerskapet LOFT
 
Chefsprogram för välfärdens digitalisering
Stärk din förmåga att leda digitalisering och öka den digitala mognaden i din organisation. I det här programmet får du som högre chef i offentlig sektor fördjupa dig i digitaliseringens roll för att möta välfärdens utmaningar, under ledning av några av Sveriges främsta experter på området.

Läs mer och anmäl dig till chefsprogrammet
 
Att driva välfärdsutveckling genom digitalisering (7,5 hp)
Har du direkt eller indirekt ansvar för att utveckla en offentlig verksamhet med hjälp av digitalisering? I det här programmet får du med dig kunskap och konkreta verktyg för att kunna driva på din organisations digitalisering och påverka utvecklingen i det dagliga arbetet.

Läs mer och anmäl dig till programmet
 
Data som strategisk resurs – från snack till verkstad
I den här utbildningen fördjupar vi oss i hur du kan jobba med data som en strategisk resurs. Du får verktyg och modeller för att implementera ett strategiskt förhållningssätt till datastyrning i din organisation.

Läs mer och anmäl dig till kursen data som strategisk resurs
 
Designsprint
Testa på att genomföra en designsprint - en lekfull och effektiv metod för att komma vidare i sin tjänsteutveckling och lösa angelägna utmaningar på kort tid. Ofta används den när man ska utveckla digitala tjänster, men metoden kan även användas för andra typer av tjänster.

Läs mer och anmäl dig utbildning i designsprint
 
Juridiken som möjliggörare för omställning
För att nå framgång med digitalisering så behöver ofta juridiska aspekter och hinder beaktas och omhändertas. Vid seminariet resonerar vi kring aktuella juridiska frågor som ofta dyker upp under digitaliseringsarbetet hos kommuner och regioner samt får tips på hur man kan jobba med dess.

Information och anmälan seminarium om juridik och digitalisering
 
Redaktör
Ina Tidvall
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00