Nyhetsbrev #1 2024
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Kommer vi närmare en ny Öresundsförbindelse med Trafikverkets utredning?
 
 
En ny Öresundsförbindelse har diskuterats i många år, men trots flera utredningar har framstegen varit relativt små. Detta för att fokus i hög grad har varit på en specifik lösning fram för vilka utmaningar i transportinfrastrukturen en ny Öresundsförbindelse ska lösa och vad man vill uppnå.

2024 adderas ytterligare en utredning till listan när Trafikverket ska presentera sitt regeringsuppdrag om kapacitet och redundans för transporter över Öresund. Denna utredning har ett bredare perspektiv än tidigare utredningar, tar utgångspunkt i problembilden kring kapacitet och redundans och inkluderar flera lösningsförslag härunder Europaspåret. Med denna inriktning bör förutsättningarna vara bättre för att skapa de framsteg som behövs. Ytterligare två anledningar talar starkt för att tiden är mogen för en ny Öresundsförbindelse:
  • Fehmarn Bält-förbindelsen. Världens längsta sänktunnel mellan Danmark och Tyskland öppnar om bara fem år. Förbindelsens effekter och möjligheter får mer och mer uppmärksamhet och därmed också behovet av kapacitetsstark järnväg med redundans mellan Danmark och Sverige. 
  • Totalförsvaret. Med Sveriges kommande Nato-medlemskap ökar fokus på robust infrastruktur för bland annat tunga militära transporter på järnväg där Öresund är en sårbarhet med bara en järnvägsförbindelse. 
Vi har möjlighet att följa Trafikverkets arbete med den pågående utredning och Trafikverket har vid flera tillfällen lyft behovet av redundans för gods- och persontågstrafiken över Öresund vilket är en avgörande funktion för en ny Öresundsförbindelse.

Europaspåret är enda förslaget på en ny Öresundsförbindelse som kan hantera godståg och därmed skapa redundans och ökad kapacitet för både gods- och persontåg vilket skulle skapa stora nyttor för export, import, konkurrenskraft såväl som klimatomställningen och totalförsvaret.

Det blir en spännande vår!

/Christian Alexandersson, projektägare Europaspåret
 
Greater Copenhagen sätter ny riktning för arbetet med nästa Öresundsförbindelse

Den dansk-svenska samarbetsorganisation Greater Copenhagen har med sin handlingsplan för 2024-2025 satt en ny riktning för arbetet med nästa Öresundsförbindelse.

89 regioner och kommuner i Greater Copenhagen är överens om att arbeta för att det initieras en nationell dansk-svensk utredning av kapacitet och redundans för transporter över Öresund fram för att peka ut och arbeta för ett specifikt förslag på ny förbindelse. 

Läs Greater Copenhagens handlingsplan 2024-2025 här.
 
SJ:s X2000 på Köpenhamns huvudbangård. Foto: Wiki Commons
Köpenhamn vill ha fler internationella tågförbindelser

Fler europeiska turister ska kunna resa hållbart till Köpenhamn med tåg och danskarna ska kunna nå fler europeiska storstäder med attraktiva tågförbindelser. Det önskar Köpenhamns kommun som nyligen tog ett politiskt beslut om att arbeta aktivt för fler internationella tågförbindelser till den danska huvudstaden bland annat genom samarbete med Stockholm, Göteborg och Oslo. 

Läs artikel i TV2 Kosmopol om Köpenhamns arbete för fler internationella tågförbindelser här.
 
Trafikverket har presenterat sitt inriktningsunderlag

I januari presenterade Trafikverket sitt inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen 2026-2037 som innehåller bedömning av de ekonomiska ramarna och långsiktig inriktning för transportsystemets utveckling. Underlaget konstaterar att betydande ekonomiskt tillskott krävs i nästa planperiod för att underhålla och bygga ut svensk infrastruktur vilket har medfört en offentlig diskussion kring alternativ finansiering av infrastruktur.

En alternativ finansieringsmodell användes för Öresundsbron där statliga lån betalas tillbaka genom framtida trafikintäkter. Europaspåret kan finansiera sig själv på samma sätt och belastar därmed inte nationell plan och de statliga finanserna.

Läs Trafikverkets inriktningsunderlag här.
 
Öresundbron under brofästet på den svenska sidan. Foto: Wikipedia Commons, Jorchr
Region Skåne sätter fokus på beredskapsperspektivet 

Det finns flera anledningar till att det behövs ytterligare en fast Öresundsförbindelse. En av dessa är beredskapsperspektivet vilket Region Skånes ordförande Carl-Johan Sonesson (M) lyfte i en debattartikel i HD-Sydsvenskan i januari

"Den ökade risken för att Sverige dras in i ett krig gör att regeringen och riksdagen så snabbt som möjligt måste fatta beslut om ytterligare en fast Öresundsförbindelse. Vad händer med förmågan att få in förnödenheter, läkemedel och drivmedel om Öresundsbron sätt ur spel?"