Skattebefrielse för biogas nu på EU:s bord
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Läs på webben | Vidarebefordra | Avregistrera | avfallsverige.se | Prenumerera
Senaste nytt om förpackningsinsamlingen
 
Momsförvirring i förpackningsinsamlingen
 
Avfall Sverige har låtit utreda frågan om hantering av moms i relation till ersättningen för insamling av förpackningsavfall under kommunalt ansvar. Hur avfallshanteringen organiseras avgör vilken lösning som bör väljas, men därtill bör varje kommun göra en egen bedömning av hur mycket moms som ska betalas.
Läs mer – bara för medlemmar
 
Kvartersnära lösningar sökes
 
Många efterfrågar goda exempel på hur insamling av förpackningar – eventuellt även mat- och restavfall – kan ordnas när det inte är möjligt att samla in det i direkt anslutning till fastigheten. Har ni skissat på, eller till och med genomfört, en insamlingslösning som kan inspirera andra? Kontakta då Avfall Sverige så kan vi sprida era erfarenheter.
 
Se medlemsrådgivning i efterhand
 
Avfall Sverige har sänt flera digitala rådgivningar kring förpackningsinsamlingen. Se dem när de passar här – bara för medlemmar.
 
Skattebefrielsen nu på EU:s bord
 
EU-kommissionen har beslutat att öppna den fördjupade granskningen om den svenska skattebefrielsen för biogas. Förhoppningen är att den ska kunna återinföras, vilket skulle innebära en stor lättnad för biogasproducenterna.

Läs mer
Avfall Web öppnar den 5 februari
 
Nu är det dags att mata in era uppgifter för 2023 i Avfall Sveriges webbaserade statistiksystem. Fram till den 15 april är inmatningen öppen. 

Till Avfall Web
”Kommunerna hinner med”
 
Sveriges kommuner är väl rustade för att klara kravet om fastighetsnära insamling. Det råder febril verksamhet runt om i landet, skriver Jon Djerf, Avfall Sverige, i en replik i Dagens Samhälle.

Läs hela repliken
Rätt spår för återbruk av impregnerat trä
 
Svenska Träskyddsföreningen vill att impregnerat trä ska återbrukas. Vi instämmer, men det måste ske på ett säkert sätt, skriver Avfall Sverige i en replik i Aktuell Hållbarhet.

Läs hela repliken
”Behöver du hämtning oftare så ökar taxan”
 
– Kommunerna har jobbat hårt för en smidig övergång så att förändringen ska märkas så lite som möjligt för de boende, säger Avfall Sveriges vd, Tony Clark angående kraven om fastighetsnära insamling till Fastighetstidningen.  
Läs hela artikeln
 
”Ett bevis på brokenwindows-teorin”
 
– Om vi gör det tydligt, trevligt och håller rent i miljörummen så ökas incitamentet att återvinna, säger Anna-Carin Gripwall, kommunikatoinschef på Avfall Sverige till Fastighetstidningen.
Läs hela artikeln
 
Nu läggs planen för textilinsamlingen
 
Avfall Sverige har startat en projektgrupp för textilinsamling, TIA. På samma sätt som vi tidigare arbetat kring förpackningarna, samlar vi nu medlemmar som vill diskutera bästa lösningarna kring det kommunala insamlingsansvaret för textilavfall och det väntade producentansvaret.

Intresserad av att delta? Kontakta Jon.
Nytt team för kommunikatörer
 
Nu startar Avfall Sverige ett team på Teams för kommunikation. Det är en plattform där medlemmar kan kommunicera och utbyta erfarenheter för att utveckla branschens kommunikationsarbete.

Kontakta Natalie om du vill gå med
Lär dig mer om ABP
 
Anmaliska biprodukter omfattas av mycket regler kring transport och behandling. I praktiken kan det vara svårt att få ihop dem med avfallsreglerna. På vårt webbinarium reder vi ut begreppen och besvarar frågor från deltagarna.
När: 8 mars kl 9.30–12

Läs mer och anmäl dig
Mindre mikroplast
 
EU-kommissionen vill ställa högre krav på producentledet och försörjningskedjan för att minska utsläpp av mikroplast. Bra, menar Avfall Sverige, men fler aktörer bör omfattas av kraven och förslagen kring tillsyn bör justeras.

Läs hela remissvaret
Billigast CCS vinner
 
Regreingen föreslår ett stöd för avskiljning, transport och geologisk lagring av koldioxid med biogent ursprung genom omvänd auktion. Avfall Sverige anser att det inte ger tillräckliga incitament att söka kompletterande finansiering på frivilligmarknaden.

Läs hela remissvaret
Ny medlem i Avfall Sverige
 
Vi hälsar välkommen till
PIPER ApS: skyltar och grafisk design, Grindsted, Danmark  Läs mer på piper.dk
Små mängder PFAS i biogödsel
 
Mätningar vid svenska biogasanläggningar visar att små mängder PFAS finns i biogödsel där matavfall används som huvudsubstrat och frekvent även i spädvatten. PFAS detekteras däremot inte i den fasta fasen i biogödsel från anläggningar där stallgödsel används som huvudsubstrat.
2023:29 Undersökning av PFAS i biogödsel från svenska biogasanläggningar
 
Vässa dina kunskaper
 
x


Avfall Web: lär dig grunderna
 
När: 22 februari

Denna digitala medlemsrådgivning vänder sig till dig som är ovan att arbeta i statistik- och benchmarkingverktyget Avfall Web och vill få en introduktion som ger dig större trygghet vid inmatning och användning. Stor vikt läggs vid vad som ska matas in och hur det går till.

Läs mer och anmäl dig – bara för medlemmar
Personal vid ÅVC
 
När: 5–6 mars
Var: Skövde

Här ges en fördjupning i några av de viktigaste frågorna som rör ÅVC, och vad man behöver tänka på som ÅVC-personal i sitt dagliga arbete. Målet är att kursen ska ge kunskaper som bidrar till att ge en säkrare arbetsmiljö samt bättre hantering av avfall och bemötande av besökare på ÅVC.

Läs mer och anmäl dig
Lär dig mer om ABP
 
När: 8 mars kl 9.30–12

Anmaliska biprodukter omfattas av mycket regler kring transport och behandling. I praktiken kan det vara svårt att få ihop dem med avfallsreglerna. På vårt webbinarium reder vi ut begreppen och besvarar frågor från deltagarna.

Läs mer och anmäl dig
 
Avfall Web: en fördjupning
 
När: 12 mars

Digital medlemsrådgivning där vi fokuserar på den nytta kommunen kan ha av Avfall Web för uppföljning, analys, planering och jämförelser. Vi går igenom de olika rapporterna inklusive dynamisk Power BI.

Läs mer och anmäl dig – bara för medlemmar
Taxekonstruktion
 
När: 19–20 mars
Var: Ej klart

Kursen lär dig grundläggande förutsättningar för taxekonstruktion, taxans olika delar och hur du kan resonera vid utformningen av taxan, samt lagstiftningen kring avgifter. Vi varvar föredrag med praktiska exempel och övningar.

Läs mer och anmäl dig
Energiåtervinning, fördjupad driftkurs
 
När: 15–18 april
Var: Göteborg

Denna nyligen uppdaterade driftkurs är en påbyggnad av grundkursen i energiåtervinning och rekommenderas att genomföras ett eller ett par år efter slutförd grundkurs.

Läs mer och anmäl dig
Grundkurs avfallslagstiftning
 
När: 24–25 april
Var: Ej klart

Här får du en djupare förståelse för det kommunala avfallsansvaret. Framför allt fokuserar vi på miljöbalken, avfallsförordningen och avfallsföreskrifterna.

Läs mer och anmäl intresse
Hantering av hushållens farliga avfall vid ÅVC
 
När: 14–15 maj
Var: Linköping

Denna grundkurs för ÅVC-personal ger kunskap och motivation för en säker hantering av hushållens farliga avfall. Faktagenomgång varvas med praktiska övningar på en ÅVC.

Läs mer och anmäl intresse
Grundkurs avfallsanläggningar
 
När: 14–15 maj
Var: Västerås

Här får du en helhetsbild av arbetet och de verksamheter som bedrivs på en modern avfallsanläggning, allt från mottagning till klassning och arbetsmiljö. Erfarenhetsutbyte och utveckling av kontaktnät är viktiga inslag. 

Läs mer och anmäl intresse
Driftoptimering av biogasprocesssen
 
När: 4–5 juni
Var: Linköping

I denna kurs lär du dig bedöma hur olika substrat påverkar rötningsprocessen, hur driften kan optimeras och dessutom får du förståelse för vad som rent mikrobiellt händer i en rötkammare.

Läs mer och anmäl intresse
 
Branschen rekryterar
 
 
 
Merab: Strategi- och utvecklingsorienterad Ekonomichef
 
Ansök senast den 4 februari  Läs mer om tjänsten
 
Lund: Fordonsmekaniker inriktning maskiner och tunga fordon
 
Ansök senast den 11 februari Läs mer om tjänsten