Internationella sektionen
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
      Bildkälla: EC - Audiovisual Service
Nyhetsbrev mars 2024
 
 
Kära läsare, varmt välkomna till det tredje nyhetsbrevet för 2024!

I detta brev kommer ni bland annat kunna ta del av följande:
 
 • Tips på evenemang inför EU-valet
 • EU:s nya läkemedelslagstiftning
 • Revideringen av direktivet om byggnaders energiprestanda
Trevlig läsning och glad påsk önskar EU- och internationella sektionen på SKR!
 
Två debatter inför EU-valet
Den 17 april har du möjlighet att följa två webbsändningar om EU-valet! Dessa anordnas av SKR tillsammans med LO, TCO, SACO och Svenskt näringsliv, i samarbete med Europaportalen.

Samtal med arbetsmarknadens parter
Mellan kl. 17.00-18.00 så samtalar företrädare från arbetsmarknadens parter om hur företag, kommuner, regioner, medborgare och arbetstagare påverkas av valet, och vilka frågor som är särskilt viktiga för våra respektive medlemmar.

Medverkande:
 • Anders Henriksson, ordförande Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
 • Therese Svanström, ordförande Tjänstemännens centralorganisation (TCO)
 • Therese Guovelin, förste vice ordförande Landsorganisationen (LO)
 • Göran Arrius, ordförande Sveriges akademikers centralorganisation (SACO)
 • Anna Stellinger, Chef för internationella- och EU-frågor på Svenskt Näringsliv. 
Samtalet modereras av Göran von Sydow, direktör och chef för Svenska institutet för Europapolitiska studier (SIEPS).
 
Debatt mellan toppkandidaterna inför EU-valet
Efter samtalet är det dags för EU-valdebatt mellan partiernas toppkandidater. Debatten börjar kl. 18.30 och sänds direkt från Bryssel.  Missa inte det!

Läs mer via denna länk.
 
Bildkälla: SKR
”Visst går det att påverka EU – trägen vinner”
I en gästkrönika på Europaportalen skriver SKR:s avdelningschef Ola Odebäck om SKR:s arbete med att påverka EU:s avloppsdirektiv i en för svenska kommuner och regioner bättre riktning. Han menar att man ofta hör hur svårt det är att påverka EU, men med uthållighet och bra nätverk så är det faktiskt möjligt. Avloppsdirektivet är ett bra exempel på detta.

Läs hela krönikan här
 
Bildkälla: SKR
"Bakvänt att stänga ute arbetskraft från Sverige"
Bristen på kompetens inom vård och omsorg i hela EU är omfattande. EU:s nya talangreserv kan vara ett bra komplement för att få bukt med problemet, men det krävs ännu fler åtgärder. Detta menar SKR:s ordförande Anders Henriksson i en gästkrönika på Europaportalen. 

Läs hela krönikan här.
 
Bildkälla: Energy efficient buildings © European Parliament
Revideringen av direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD) snart i hamn
Den 12 mars 2024 godkände Europaparlamentet revideringen av EU-direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD) som Europaparlamentet och ministerrådets förhandlare enats om i december 2023. Ministerrådet förväntas slutligt godkänna direktivet någon gång under de kommande veckorna. Därefter väntas direktivet publiceras i maj. Medlemsstaterna har sedan 2 år på sig att implementera direktivet.

Direktivet är en del av EU:s gröna giv och Fit-for-55-paketet. Dessutom anknyter det till ambitionen om att minska Europas energiberoende i linje med REPowerEU-planen.

Revideringen av direktivet syftar till att kraftigt minska utsläppen av växthusgaser och energiförbrukningen i EU:s byggsektor till 2030 och göra den klimatneutral till 2050. De nya reglerna innebär också att fler av de byggnader som har sämst energiprestanda kommer att behöva renoveras. Dessutom blir nollutsläpp den nya standarden för alla nya byggnader. För offentliga byggnader gäller detta från 2028. Dagens krav på energiprestanda i byggreglerna (BBR) kommer behöva skärpas med minst 10 procent.

Varje medlemsland kommer att behöva utforma en handlingsplan för att minska energianvändningen i bostadshus med 16 procent till 2030 och 20-22 procent till 2035, jämfört med 2020. För lokalbyggnader, däribland offentliga, innebär revideringen krav på att förbättra energiprestandan så alla lokaler senast 2030 är bättre än de 16 procent sämsta år 2020 och till 2033 än de 26 procent sämsta år 2020.

Medlemsländerna behöver också se till så att nya byggnader är anpassade för solenergi,  vilket innebär att de ska vara förberedda för solcells- eller solvärmeinstallationer på taket. För befintliga offentliga lokaler ska solenergi successivt installeras från och med 2027, i den mån det är funktionellt, ekonomiskt samt tekniskt genomförbart.

SKR har yttrat sig i frågan genom CEMR samt genom Europeiska regionkommittén. Nu fortsätter arbetet med att bevaka hur direktivet, efter att det slutligt har antagits i ministerrådet, kommer att införlivas i svensk lag.
 
Bildkälla: Pixabay
EU:s nya läkemedelslagstiftning
Arbetet med förslaget till ny läkemedelslagstiftning, som Europeiska kommissionen presenterade i maj 2023, är i full gång. Den 19 mars antog parlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI-utskottet) sin position om förslaget. Lagstiftningspaketet är på dagordningen för omröstning i plenum vid Europaparlamentets session 10-11 april i Bryssel.

Kommissionens förslag är omfattande, och innehåller både ett nytt direktiv och en ny förordning som kommer att ersätta EU:s nuvarande läkemedelslagstiftning. Dessutom föreslår kommissionen en rådsrekommendation för att intensifiera åtgärder för att motverka antibiotikaresistens.

Syftet med förslaget är att harmonisera den inre marknaden för läkemedel och att säkerställa att läkemedlen är säkra, av hög kvalitet samt effektiva. Lagstiftningen kommer att reglera vilka krav som kommer att ställas på läkemedel inom den inre marknaden och hur EU:s läkemedelsmyndighet EMA ska bedöma läkemedlen.

Läkemedelslagstiftningen får stora konsekvenser för Europas hälso- och sjukvårdssystem – i en svensk kontext gäller detta särskilt för regionerna eftersom de ansvarar för sjukvård. Detta gäller inte minst tillgängligheten till och kostnaden för läkemedel.

SKR anser bland annat att det är särskilt viktigt att lagstiftningen utgår från vårdens behov, och hittar en balans med rätt förutsättningar både för hälso- och sjukvården samt industrin.

I en debattartikel i Dagens samhälle publicerad den 15 februari 2024 framför Johan Kaarme, chef för avdelningen för vård och omsorg, SKR, och Agneta Karlsson, generaldirektör Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), fyra uppmaningar kopplade till lagpaketet:
 • Inför obligatoriskt krav på jämförande studier.
 • Bibehåll förutsättningar för konkurrens för äldre läkemedel.
 • Rikta incitament mot patienters verkliga behov.
 • Säkerställ ett tydligt patient- och vårdfokus.

Läs hela debattartikeln här

SKR har också framfört sina synpunkter i ett remissvar till Socialdepartementet. Läs svaret här.

NT-rådets podcast har också gjort ett avsnitt om det nya förslaget. NT-rådet består av en grupp experter utsedda av Sveriges regioner för att ge rekommendationer om hur nya läkemedel ska användas.  Lyssna här.
 
Bildkälla: Interreg Europe
Digitalt informationsmöte om Interreg Europe 10 april

Tillväxtverket, i samverkan med Landsbygds- och infrastrukturdepartementet, bjuder den 10 april in svenska aktörer som är intresserade av att lära sig mer om Interreg Europe-programmet och vilka möjligheter som finns för att söka projektmedel under våren. Mötet sker digitalt.
 
Under denna halvdag kommer programmet och den aktuella utlysningen att presenteras och deltagare kommer även få tips inför en eventuell ansökan. Det ges också möjlighet att ställa frågor.
 
För mer information och anmälan, klicka här.
 
Bildkälla: © European Union / Nicolas Lobet .
10th European Summit of Regions and Cities och Monsdeklarationen
Som vi skrivit om tidigare, anordnades 10th European Summit of Regions and Cities, i Mons (Belgien) den 18-19 mars 2024. Totalt besöktes konferensen av över 3000 lokala och regionala representanter, däribland flera från svenska kommuner och regioner.

Om du inte var på plats, går det att se seminarierna i efterhand. 

Under konferensen, som sammanföll med Europeiska regionkommitténs 30-årsjubileum, överlämnade lokala och regionala ledare en deklaration till Belgiens premiärminister Alexander De Croo, som representerar det nuvarande ordförandeskapet. Mons-deklarationen består av fem uppmaningar till övriga EU-institutioner och medlemsländer för att inkludera lokala och regionala nivåer mer aktivt i EU:s arbete. Enligt deklarationen krävs:
 1. Ökade offentliga investeringar och en stärkt sammanhållningspolitik.
 2. Bättre förutsättningar för lokala nivåer att bekämpa klimatförändringar, i enlighet med den gröna given.
 3. Särskild uppmärksamhet på och anpassning till olika lokala behov i olika regioner.
 4. Delaktighet från lokala och regionala nivåer i förberedelserna inför reformer och framtida utvidgningar.
 5. En stärkt roll för Regionkommittén samt en ökning av aktiv subsidiaritet och flernivåstyrning.
Läs hela deklarationen här.
 
Bildkälla: SKR
SKR:s internationella dag 2024
Den 13 mars arrangerade SKR den årligt återkommande konferensen "Internationella dagen" i Stockholm. Konferensen skedde mot bakgrund av det stundande EU-parlamentsvalet den 9 juni och det faktum att ungefär hälften av kommuner och regioners verksamhet direkt eller indirekt påverkas av beslut på EU-nivå.
 
Både tjänstepersoner och förtroendevalda från kommuner och regioner deltog när vi tillsammans reflekterade kring varför vi måste våga prata mer EU-politik på hemmaplan, hur EU-påverkansarbete kan bedrivas, EU:s framtida utvidgning och möjligheter till olika samarbetsformer med Ukraina. Deltog gjorde även EU-minister Jessika Roswall som tydligt betonade vikten av att se EU-politik som inrikespolitik och liknande EU vid den fjärde demokratiska nivån i svensk politik.
 
Nästa års Internationella dag kommer att arrangeras under våren 2025 och vi hoppas att vi ses då!
 
 
Bildkälla: © European Union, Cristof Echard
Diskussion på Europahuset i Stockholm om Sverige och EU:s energipolitik, 26 april

Den 26 april 2024, kl 9.30, anordnar EU-kommissionen i Sverige en paneldiskussion om EU:s energipolitik. På agendan står diskussioner om den gröna omställningen, energitrygghet, och vad som är nästa steg i EU:s energipolitik.  Deltar gör Pierre Schellekens, direktör för strategi och samordning på EU-kommissionens generaldirektorat för energi (DG Energy) , tillsammans med företrädare från akademin, näringslivet och Regeringskansliet.

Läs mer här

Sista anmälningsdag är 15 april.
Evenemanget är på plats i Stockholm.
 
Bildkälla: SKR
EU-debatt med ungdomstema, 19 april
Den 19 april kl 10.00-12.00 arrangeras en EU-debatt på Malmö Borgarskola med representanter från samtliga riksdagspartier.

Debatten kommer också att gå att se live via Malmö stads Youtube-kanal.

Syftet med debatten är att uppmärksamma EU-valet den 9 juni, med särskilt fokus på att engagera unga och förstagångsväljare. De frågor som kommer att diskuteras har tagits fram av elever på Malmö Borgarskola och studenter vid Malmö universitet.

Evenemanget arrangeras av Europa Direkt Lund i samarbete med Malmö universitet, Malmö stad och Malmö Borgarskola.

Heidi Avellan, politisk chefredaktör på Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad, är moderator.

Läs mer om evenemanget här
 
Bildkälla: Pixabay
Redaktör
Gustaf Lundgren
gustaf.lundgren@skr.se
+46 73 862 38 05
Redaktör
Vera Kjessler
vera.kjessler@skr.se 
+46 72 998 11 74