Bild- och formkonstnärer med koppling till Halland kan nu söka vistelsestipendium till SÍM Residency Seljavegur i Reykjavik.
Konst i Hallands Vistelsestipendium 2024
Island 2-30 september
 

Nu kan du som bild- och formkonstnär med anknytning till Halland söka Konst i Hallands Vistelsestipendium till SÍM Residency Seljavegur i Reykjavik, Island. Under en månad (2-30 sep) får du möjlighet att inspireras av intryck och möten och kan arbeta koncentrerat.

Sista ansökningsdag är den 29 februari.

Läs mer
 
Kurser på Kulturakademin
 

Region Halland finansierar genom Kulturakademin ett brett utbud av kurser. Detta för att öka möjligheterna till utbildning och kompetensutveckling för professionellt verksamma i Halland – inom scenkonst, musik, audiovisuella medier samt bild och form. I vår arrangeras till exempel en kurs i objektfotografering, delvis förlagd till Hallands Konstmuseum. 

Objektfotografering för bild & formkonstnärer
Vad behöver du som bild & formkonstnär för att ta bra bilder av just dina verk?
I den här kursen får du arbeta med att dokumentera din konst, och genom vägledning utforska metoder för ett mer identitetsskapande bildspråk. Du kommer att få möjlighet att utveckla dina färdigheter inom berättarteknik genom stilleben- och objektfotografi. Under kursen får du teoretisk kunskap i kamerateknik, ljussättning och bildkomposition. Den största delen av kursen fokuserar på eget arbete och övningar som gör att du får skapa komplexare bilder, med kontinuerlig feedback från kursledaren. Kursstart den 2 april. Sista ansökningsdag 19 mars. Läs mer

Fler exempel på kurser inom bild- och formområdet i vår:
Animation för illustratörer - att skapa animationer från egna illustrationer
I kursen utforskar du animationstekniker, kopplingen mellan olika program och lär dig om animationens principer. Du får en djupare förståelse för samarbetet mellan de olika programmen för animering. Efter avslutad kurs skall du vara bekväm i att skapa animationer utifrån dina egna illustrationer, och både kunna producera och exportera kortare rörliga bilder för olika sammanhang. Kursstart den 26 februari.
Sista ansökningsdag 12 februari. Läs mer
 
 
Kommande seminarier, konferenser och träffar
 

FOLK OCH KULTUR 2024
Den 7-10 februari arrangeras Folk och Kultur i Eskilstuna. För sjunde året i rad samlas kulturen och kulturpolitiken under Folk och Kultur – en plattform för att dela erfarenheter, kunskap och klokt skapa förutsättningar för vidare utveckling. En arena för samtal och möten där konstens och kulturens betydelse i demokrati- och samhällsutvecklingen står i fokus. Läs mer

KURS I BOKFÖRING OCH ÅRSBOKSLUT
Den 23 februari arrangerar Konstnärernas Riksorganisation en digital kurs i grundläggande bokföring. Du lär dig ekonomiska grundbegrepp och kopplingen till företagets årsredovisning. Kursen är öppen för alla bild- och formkonstnärer. Läs mer

KONSTNÄR I KULTURELLA KREATIVA BRANSCHER
Konstkonsulenterna i Sverige bjuder in till digitala frukostsamtal där olika frågor och perspektiv lyfts på kulturella kreativa branscher med fokus på bild- och formområdet. Läs mer

SAVE THE DATE!
SAMTIDSKONSTDAGARNA 14-16 OKTOBER 2024
Konferensen är den största återkommande mötesplatsen för konstaktörer i Sverige och innebär tre dagar fyllda av inspiration och lärande på tvärs genom samtal, erfarenheter från fältet och workshops. Årets Samtidskonstdagar äger rum 14-16 oktober i Jönköping. Läs mer
 
Kurs i februari på KKV Varberg
 

Kurs i fotopolymer
17 och 18 februari kl 9-16
Kursledare: Tommy Bolander

Läs mer
 
Tips!
 
 
BOKSLÄPP: OFFENTLIG KONST - HANDBOK FÖR KOMMUNALA BESTÄLLARE
Handoken är en fristående fortsättning på boken Offentlig konst – handbok för statliga beställare och tar denna gång avstamp i hur kommuner på olika sätt kan arbeta med offentlig konst. Handboken är publicerad av Jönköpings kommun, Statens konstråd och ArtPlatform och kommer att släppas den 8 februari samband med arrangemanget Folk och Kultur. Läs mer

KONSTNÄRSGUIDEN
Konstnärsguiden vänder sig till dig som är yrkesverksam konstnär och ofta frilansar. Här får du svar på frågor om till exempel skatte- och trygghetssystem, företag och deklaration. Konstnärsnämnden ger också ut handböcker för konstnärligt yrkesverksamma med olika teman. Läs mer

EU-RAPPORTEN YRKESSTATUS OCH ARBETSVILLKOR FÖR KONSTNÄRER OCH KULTURELLT OCH KREATIVT YRKESVERKSAMMA
Konstnärsnämnden har låtit översätta rapporten Yrkesstatus och arbetsvillkor för konstnärer och kulturellt och kreativt yrkesverksamma. I rapporten har EU-kommissionens expertgrupp samlat rekommendationer och goda exempel på hur medlemsländerna bör stärka konstnärers villkor. Ta del av rapporten

EUROPEAN CERAMIC CONTEXT 2024, DANMARK
Open call - Hur kan keramiker, designers och konstnärer använda sig av mer hållbara metoder? Sista ansökningsdag 1 mars. Läs mer

SÖK VÄRLDSARVSSTIPENDIUM
Världsarvsstipendiet/residens instiftades 2018 av Region Gävleborg. Stipendiet riktar sig till personer som har en idé kopplad till Unescos världsarvslista, intresserar sig för Världsarvet Hälsingegårdar och kan koppla det till andra världsarv. Stipendiet är öppet för konstnärer, forskare och andra kulturellt utövande människor. Sista ansökningsdag är den 15 februari. Läs mer

FÖREDRAG OM REDESIGN MED ANNA LIDSTRÖM
Den 28 februari på Rian designmuseum finns möjlighet att höra Anna Lidström berätta om redesign. Anna Lidström är fil dr i modedesign och arbetar som forskare, designer och stylist med redesign som specialitet. Föredraget är kostnadsfritt, arrangeras inom SPOK Halland och vänder sig till yrkesverksamma inom konst- och formområdet samt intresserad allmänhet. Obligatorisk föranmälan. Läs mer
 
Hallands bästa barnkultur - releasefest
 

Har du möjlighet att påverka kulturutbudet för barn och unga i ditt arbete? Du kanske är rektor, kultursamordnare, kulturombud eller köper in kultur för barn och unga i din förening? Då är du bjuden på fest! Den 11 mars bjuder Kultur i Halland in till releasefest på Hallands Konstmuseum i Halmstad för att presentera det regionalt subventionerade kulturutbudet inför läsåret 2024–2025 som du också hittar i regionens webbkatalog. Anmäl dig senast 25 februari.

Läs mer
 
Sök medel!
 

STÖD FRÅN REGION HALLAND
Utvecklingsstöd kan sökas för metodutveckling, förstudier, pilotprojekt, utveckling av nätverk, samverkan regionalt, interregionalt och internationellt och för annat som bidrar till att målen i Hallands kulturstrategi och kulturplan kan uppnås. Utlysning sker två gånger per år. Första ansökningsperioden är öppen 1-28 februari. Läs mer
Produktionsstöd kan sökas för professionell konstnärlig produktion inom alla genrer och konstformer samt för skapande och genomförande av publik verksamhet och kulturarrangemang. Stöd ges inte till enstaka konserter eller föreställningar. Utlysning sker två gånger per år. Första ansökningsperioden är öppen 1-28 februari. Läs mer
Expresstöd kan sökas löpande fram till den 31 maj om det finns behov av ett snabbt beslut och om projektet ska genomföras inom 6 månader. Stöd kan sökas för mindre projekt, förstudier, deltagande i konstnärliga sammanhang samt konstnärliga och kulturella initiativ med regional relevans. Stöd kan sökas av konstnärer, kulturskapare och arrangörer som är folkbokförda och verksamma i Halland. Läs mer

Rådgivning
Inför att du ska göra en ansökan om kulturstöd från Region Halland har du möjlighet att få rådgivning och ställa de frågor som du har inför ditt arbete med ansökan. Läs mer

SÖK MEDEL FRÅN KONSTNÄRSNÄMNDEN
Konstnärsnämnden fördelar årligen en rad olika stöd. Ansökningsperioder för stipendier och bidrag 2024 finns på Konstnärsnämndens hemsida. Läs mer
Fram till den 15 februari finns möjlighet att ansöka om residens i Berlin. Läs mer
Just nu finns också möjlighet att söka internationellt utbyte och resebidrag. Läs mer

SÖK BIDRAG FRÅN KULTURRÅDET
Projektbidrag bildkonst, form och konsthantverk. Det här bidraget finns till för att stödja tidsbegränsade insatser som stärker och utvecklar området bildkonst, form och konsthantverk nationellt och internationellt. Sista ansökningsdag 13 februari. Läs mer
Utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet. Det här bidraget finns till för att stödja regionala aktörer i tidsbegränsade projekt och ge ökade möjligheter till regionala prioriteringar och variationer runtom i Sverige. Kommande ansökningsperiod öppnar den 15 februari. Läs mer

SÖK STÖD FRÅN KREATIVA EUROPA
Kreativa Europa är EU:s program för de kulturella och kreativa sektorerna.
Culture Moves Europe. Det här stödet syftar till att underlätta resor och utbyte för enskilda kulturskapare och kulturprofessionella. Culture Moves Europe är uppdelat i två stödformer; ett för individer och ett för konstnärliga residens. Just nu kan du söka Culture Moves Europe – individer. Sista ansökningsdag 31 maj. Läs mer
Creative Innovation Labs. Detta stöd kan sökas för samverkansprojekt mellan kultursektorn och den audiovisuella sektorn med syfte att utveckla innovativa och digitala lösningar. Sista ansökningsdag 25 april. Läs mer

SÖK MEDEL FRÅN NORDISK KULTURFOND
Fram till den 24 maj finns möjlighet att söka Opstart stöd. Läs mer
Projektstöd till tvärgående samarbete i Norden
Två gånger om året utlyses projektstöd till projekt som bygger på och utvecklar tvärgående samarbeten i Norden. Projekten kan också gärna omfatta partner från andra länder. Sista ansökningsdag i denna utlysning 19 februari. Läs mer

SÖK PROJEKTMEDEL FRÅN SVENSK-DANSKA KULTURFONDEN
Fonden har som ändamål att stödja kulturellt samarbete mellan Sverige och Danmark, samt främja ökad kännedom om vetenskap, näringsliv, kultur och folk i de båda länderna. Ansökningsperiod 1 februari – 3 april. Läs mer

SÖK MEDEL FRÅN KULTURFONDEN FÖR SVERIGE OCH FINLAND
Fonden beviljar bidrag och stipendier till projekt och aktiviteter med ett bilateralt syfte. Det innebär projekt som ökar kännedomen om Sverige och/eller Finland. Det kan till exempel vara aktiviteter inom olika kulturområden, som konst, musik, hantverk, teater, film, litteratur, språk eller media, även samhällsrelaterade projekt, forskning och utbildning. Läs mer

SÖK MEDEL FRÅN NORDISK KULTURKONTAKT
Kultur- och konstprogrammet stödjer nordiskt samarbete inom konst och kultur. Stöd kan sökas till ett projekt med konstnärlig och/eller kulturell kvalitet som främjar ett mångsidigt och hållbart Norden. Kommande ansökningsperiod 5 februari – 5 mars. Läs mer
Det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet fokuserar på att öka utbytet av kunskap och kontakter samt närvaron och intresset för nordisk och baltisk konst och kultur. Det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet består av tre former av stöd: mobilitetsstöd, nätverksstöd och residensstöd.
Mobilitetsstödet är till för professionella konstnärers eller kulturarbetares resor och/eller vistelse inom de nordiska och/eller baltiska länderna. Kommande ansökningsperiod öppnar den 3 mars. Läs mer
Nätverksstöd
möjliggör möten och utbyte av idéer och kunskap mellan professionella konstnärer och kulturarbetare i Norden och/eller Baltikum. Stöd kan sökas både för kortvariga och långvariga nätverk. Sista ansökningsdag 19 februari.
Läs mer om kortvarigt nätverksstöd
Läs mer om långvarigt nätverksstöd
Stöd till residenscentra. Nordiska och baltiska residenscentra kan söka stöd för att bjuda in konstnärer från andra nordiska och baltiska länder. Syftet med programmet är att främja mobilitet mellan de nordiska och de baltiska länderna. Kommande ansökningsperiod 12 februari – 12 mars. Läs mer
Norden 0–30
stöder nordiska samarbetsprojekt som är inriktade mot barn och ungdom i åldern 0-30. Projekt kan handla om kultur, sociala frågor och/eller politik. Sista ansökningsdag 9 februari. Läs mer 
 
För tips och information efterhand - följ Konst i Halland på Instagram och Facebook
 
 
Aktuella utställningar i Halland
 
© Anna Höglund / Bildupphovsrätt 2024
Kungsbacka konsthall
öppnar 3 februari
Anna Höglund – Allting hänger ihop
 
Berit Lindfeldt, Vanitas, 2009. Foto: Mattias Lindbäck. © Berit Lindfeldt / Bildupphovsrätt 2024
Varbergs Konsthall
öppnar 3 februari
Berit Lindfeldt - Nära jorden
 
Galleri Hamnmagasinet, Varberg 
till och med 25 februari
Marie Dahlstrand och Alexandra Severinsson - Minnesblickar
 
Nils Kreuger, Vid fästningsvallarna, 1893. Ur Varbergsskolan. Tillhör Hallands Konstmuseum
Hallands kulturhistoriska museum, Varberg
tillsvidare
Konstnärskolonin Varbergsskolan

öppnar 17 februari
Familjen som försvann
 
I projektet Lifestyle Embrace har möbelformgivaren Finn Ahlgren byggt möbler av bland annat material från utkastade kök.
Ur Sopor är bra 2.0. Foto: Finn Ahlgren
Rian, Falkenberg
öppnar 3 februari
Sopor är bra 2.0

öppnar 3 februari
The Future is Local

öppnar 3 februari
With(out) You
 
Från vänster Isabella Westerling, collage. Tommy E Westerling, Stående kvinna möter sittande man på knä i Örtagården, 2015. Verken är beskurna.
Halmstads konsthall
till och med 27 februari
Westerling x 2
 
Ur utställningen Tillskott
Hallands Konstmuseum, Halmstad
till och med 4 februari
Unga slöjdares salong
Sista veckan!


öppnar 17 februari
Halmstadgruppen – på rätt plats, vid rätt tid

till och med 18 februari
Tillskott - nyförvärv ur samlingen

till och med 26 maj
Från Bærtling till Multikonst

tillsvidare
Ur samlingen
 
© Olivier Herdies / Bildupphovsrätt 2024
Teckningsmuseet i Laholm
öppnar 17 februari
Olivier Herdies – Levande sitt eget liv

öppnar 17 februari
Linda Holmer – Arches
 
Stadshusgalleriet i Laholm
öppnar 3 februari
Maggan Ek – Framåt i alla riktningar
 
Konsthallen Hishult
till och med 3 mars
Gerry Johansson & Ann Jansson
Landskap & keramik
 
Adam Algotsson, Energy of Gothenburg, 2023
Forum, Hylte
öppnar 10 februari
Adam Algotsson alias "Appear37"
 
Föreningsarrangerade utställningar
 
Varbergs konstklubb
Folkets Hus, Varberg
till och med 10 februari
Susann Brännström - keramik, raku och stengods
Håkan Lager - akvarell och akrylmåleri