Arbetets museum har i uppdrag att stötta och synliggöra landets alla arbetslivsmuseer. Det är anledningen till att du får denna enkät. Vi är tacksamma om ni kan hjälpa oss att få en bättre bild av hur det ser ut på just ert arbetslivsmuseum för att bättre kunna stötta er.

Myndigheten för kulturanalys samlar årligen in statistik från landets museer men många av er arbetslivsmuseer faller av olika anledningar utanför den officiella besöksstatistiken. Får ni enkäten från Myndigheten för kulturanalys så är det mycket viktigt att ni besvarar den enkäten också. För syns man inte så finns man inte.

Syftet med enkäterna är att få en mer sann bild av det totala antalet besök på landets museer.

Sista svarsdag är 10 mars 2024.

Stort tack på förhand!
1:1 Namn på museum
Här kan du ange namn på ditt arbetslivsmuseum.
1:2 Landskap
Skriv in det landskap som ert arbetslivsmuseum finns i. Ligger ert museum i Göteborg eller, Stockholm så skriv dessa orter. Vi lyfter ut Göteborg och Stockholm då de samlar ett flertal arbetslivsmuseer samt för att de sträcker sig över två landskap.
2. Antal besök 2023

Räkna in evenemang, aktiviteter, skolklasser m m.
Vi har delat upp frågan i anläggningsbesök och verksamhetsbesök.
Anläggningsbesök: Besök på museet, både inomhus- och utomhusanläggning.
Verksamhetsbesök: Besök till utställningar, publika aktiviteter och konferenser där ett besök till museet ingår. Verksamhetsbesök omfattar inte besök till enbart restaurang, butik eller toalett. Här inkluderas evenemang och aktiviteter som skett på museet.
2:1 Anläggningsbesök
Totalt antal besök till museet, både inomhus- och utomhusanläggning. Här inkluderas även evenemang och aktiviteter som skett på museet. Om du inte har exakta siffror, gör en realistisk uppskattning.
2:2 Verksamhetsbesök
Exempel på verksamhetsbesök till utställningar, publika aktiviteter och konferenser där ett besök till museet ingår. Verksamhetsbesök omfattar inte besök till enbart restaurang, butik eller toalett. Här inkluderas även evenemang och aktiviteter som skett på museet. Om du inte har exakta siffror, gör en realistisk uppskattning.
3. Antal barn och unga under 25 år under 2023

OBS! Räkna bara aktiviteter med särskild inriktning mot barn och unga, inga andra aktiviteter där barn och unga deltagit, exempelvis midsommarfirande.
3:1 Antal evenemang och aktiviteter särskilt riktade mot barn och unga
Ange antalet evenemang och aktiviteter här. Om du inte har exakta siffror, gör en realistisk uppskattning.
3:2 Hur många verksamhetsbesök var det från skolor och förskolor under året?
Frågan avser ANTALET PERSONER som besökt museet för bokade och obokade besök från förskola, grundskola och gymnasieskola. Om du inte har exakta siffror, gör en realistisk uppskattning.
4. Evenemang och aktiviteter under 2023

För att räknas som ett evenemang ska händelsen vara öppet för allmänheten och ha utannonserats, t ex på hemsida, i annonsblad eller liknande information. Tänk på att det inte behöver vara stora evenemang - även mindre aktiviteter räknas.


En serie av likartade evenemang ska räknas som endast ett evenemang om upplägget är detsamma. Om tillfällena skiljer sig åt till exempel genom ett särskilt tema, föreläsningsämne eller olika aktiviteter, räknas dessa tillfällen som flera evenemang.

Exempel: högtidsfiranden (valborg, midsommar m m), marknader, föreläsningar, kurser, vandringar, öppet hus, utställningar med mera.
4:1 Antal digitala EVENEMANG OCH AKTIVITETER under 2023
Ange antalet digitala evenemang och aktiviteter här. Om du inte har exakta siffror, gör en realistisk uppskattning.
4:2 Antalet fysiska EVENEMANG OCH AKTIVITETER
Ange antalet fysiska digitala evenemang och aktiviteter här. Om du inte har exakta siffror, gör en realistisk uppskattning.
5. Ideellt arbetad tid under 2023

Ange den totala tiden för både administration (möten m m), evenemang (inkl förberedelser) och vård ( av t ex samlingar och byggnader).
5:1 Antalet ideellt arbetande timmar
Ange antalet timmar här. Om du inte har exakta siffror, gör en realistisk uppskattning.
6. Antal medlemmar

Avsnitt 6 riktar sig till de arbetslivsmuseer som förvaltas av ideell förening. Ni övriga kan hoppa till avsnitt 7.
6:1 Hur många medlemmar har föreningen?
Ange antalet medlemmar här. Om du inte har exakta siffror, gör en realistisk uppskattning.
 
6:2 Hur många aktiva medlemmar har föreningen?
Ange antalet aktiva personer som är med i det löpande arbetet och/eller vid vernissager och dylikt. Om du inte har exakta siffror, gör en realistisk uppskattning.
7. Bidrag

Här vill vi få en bild över vilket stöd ni fått i form av bidrag under 2023
7:1 Har museet fått bidrag från kommunen under 2023?
7:2 Har museet fått bidrag från Länsstyrelsen under 2023?
7:3 Har museet fått Riksantikvarieämbetets bidrag till ideellt kulturarvsarbete under 2023?
7:4 Har museet fått bidrag från Kulturrådet under 2023?
7:5 Har museet fått bidrag från regionen under 2023?
7:6 Har museet fått bidrag via Leader under 2023?
7:7 Har museet bidrag från annat håll under 2023?
8. Övriga kommentarer

Vid 8:1 har du möjlighet att lämna ett medskick till oss eller lämna annan annan information.
8:1 Frivilligt att lämna medskick eller annan information till oss
TACK för att du svarar på enkäten!
Svara