Vecka 5 - 2024
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
NYHETSBREV
 
LANSERING PoLCA 2.0 
 
Den 1 februari, ett år efter lanseringen släpps nu version 2 av PoLCA vårt digitala verktyg för bedömning av miljöprestanda i produktutvecklingsprocessen av produkter i polymera material.
Effektivisera ditt arbete med PoLCA, nu med; 
  • Fler tillverkningsprocesser, formblåsning och extrudering, utöver formsprutning.
  • Ny post för varmkanal har inkluderats för formsprutning.
  • Mer detaljerad modellering av spill inom produktionen (dvs. PIR, post industrial recyclate).
  • GHG emissionsfaktorer har uppdaterats, exempelvis för glasfiberfylld polyamid. Detaljerad lista på ändringar finns i PoLCAs manual för 2.0.
PoLCA har utvecklats gemensamt av Polymercentrum och IVL Svenska miljöinstitutet tillsammans med Naturvårdsverket och branschen.

Under tiden som du arbetar i programmet arbetar vi samtidigt med ytterligare uppgradering. Version 3 är beslutad att startats upp/genomföras och h
ar du önskemål om ytterligare förbättringar, vill vi gärna ha in dessa innan 31/3. Som medlem hos oss har du naturligtvis gratis tillgång till systemet. Behöver du inloggningsuppgifter, kontakta oss. 
 
NYA KURSER 2024 

Vi är glada att kunna presentera en uppsättning helt nya kurser som är utformade för att hjälpa dig att växa och utvecklas mot nya utmaningar. Flera av dem erbjuds även gratis via ESF-projektet Kompetensutveckling Småland+.
 


Långsiktigt strategiarbete, (3 dagar)
Få en djupare förståelse för hållbar affärsutveckling med nödvändiga verktyg och kunskaper för att effektivt driva och styra en verksamhet mot en hållbar framgång och tillväxt.
När: 27 feb + 13-14 mars 
Var: Campus Värnamo 
Anmälan och mer information: Länk

Operativ verksamhetsstyrning, (3 dagar)
Ledarskapsutbildning med fokus på styrning, kommunikation och medvetet ledarskap med verktyg och insikter för att framgångsrikt leda och förbättra en hållbar verksamhet.
När: 28-29 feb + 12 mars
Var: Campus Värnamo
Anmälan och mer information: Länk

Polymercentrums Sales Academy, steg 2, (2 dagar) 
Nu utökar vi säljskolan med ytterligare 2 dagar, exklusivt enbart för tidigare deltagare. Vi tar kliv mot att blir Topp26 of the Topp26.
När: 6-7 mars
Var: Campus Värnamo
Anmälan och mer information: Länk
KURSTILLFÄLLEN I NÄRTID

- Maskinställare (steg 1: 30-31 jan, 1 feb + steg 2: 19-21 mars)

- Juridik i ditt säljarbete (1 feb)
- Grundläggande kvalitetsutbildning (5 + 19 feb)
- Formsprutning helt enkelt - för "chefen" (15 feb)
- Bioplaster och biokompositer (20 feb) 
- Värt att veta om plast (21 feb)

- Materialberedning (21 feb)
- Maskinställare (steg 1: 27-29 feb + steg 2: 23-25 april)
- Långsiktigt strategiarbete (27 feb, 13-14 mars)
- Operativ verksamhetsstyrning (28-29 feb + 12 mars)
- Effektivare ställ med SMED, introduktionskurs (28 feb)


- Förbättringsarbete i fokus, fortsättningskurs (2 halv dgr) (4 mars + 18 mars)
- Industrisäljutbildning, steg 2 – Polymercentrum Sales Academy (2dgr) (6-7 mars)
- Grundläggande kvalitetsutbildning (2 halv dgr) (11 mars + 25 mars)
- Materialvalsmetodik för plast (13 mars)
- Formsprutning helt enkelt - för "chefen" (14 mars)
- Värt att veta om plast (20 mars)
- Industrisäljutbildning, steg 1 – Polymercentrum Sales Academy (5dgr) (20 mars)