Senaste nytt om trafik och infrastruktur från SKR
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Nytt från SKR
 
 
Ny chef för tillväxt- och samhällsbyggnadsfrågor på SKR
Den 19 februari tillträder Patrik Jakobsson som ny direktör på avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på SKR. Patrik kommer närmast från en tjänst som kommundirektör i Söderhamns kommun.
Nyhet - Patrik Jakobsson ny chef för tillväxt och samhällsbyggnadsfrågor (SKR)
 
Nationella Cykelkonferensen 11 – 12 september 2024 – denna gång ses vi i Örebro!
SKR och Trafikverket arrangerar denna konferens tillsammans med årets värdkommun Örebro. Konferensen vänder sig främst till dig som jobbar med cykelfrågor på kommunal, regional eller nationell nivå. Cykelkonferensen 2024 pågår i två dagar, med både information och inspiration kring hur vi kan utveckla cykelns roll i våra samhällen men också med en fysisk cykelutflykt.

Boka in i kalendern redan nu! Anmälan till konferensen öppnar i slutet av april.

Frågor om programmet: Ida Nelson, ida.nelson@skr.se
Frågor om praktiska detaljer: konferens@skr.se
Dela med dig av ditt projekt på Cykelkonferensen
Driver ni ett intressant cykelprojekt, en studie eller har ni hittat en lösning på någon utmaning ni arbetat med? Skicka in ditt förslag till oss!
Fokus är praktisk tillämpning av resultat, gärna från projekt och studier där kommunen eller regionen finns med i arbetet. Om du har ett projekt som skulle passa för en workshop eller annan interaktiv form så är du välkommen att inkomma med sådana förslag.
Deadline för att inkomma med förslag är 29 februari.
Läs mer och lämna in ditt förslag här

Kontakt: Ida Nelson, ida.nelson@skr.se
Om du har praktiska frågor kring förslagsinlämningen kontakta SKR konferens, konferens@skr.se
 
Ansök om medel från Skyltfonden senast 1 mars 2024!
Skyltfonden välkomnar innovativa projektansökningar som bidrar till trafiksäkerhet i vägtrafiken. Många utmaningar finns på kommunala gator och cykelvägar där det kan behöva testas eller utvärderas olika lösningar som kan vara ett första steg i processen för implementering.
Exempel på områden som vi gärna ser ansökningar inom är:
  • Möjliggörande av trafiksäkra transporter genom bland annat ny teknik. Vi ser gärna att projektidéerna även ger positiva effekter till andra transportpolitiska mål (positiva klimatavtryck, minskade luftföroreningar, minskat buller, trygghet i tätorter och attraktivare miljöer).
  • En trafiksäker utformning av infrastrukturen som möjliggör ökad tillgänglighet för oskyddade trafikanter i tätortsmiljöer och/eller som bidrar till en säker mobilitet för alla på landsbygd.
  • Utformning och drift/underhåll av infrastrukturen som bidrar till både ett ökat och säkert aktivt resande i tätort och därmed ett mer hållbart samhälle.
Vi välkomnar även ansökningar till Skyltfonden för andra projektidéer än ovanstående, så länge de syftar till trafiksäkerhet inom vägtrafiken.
Mer information om Skyltfonden och hur du ansöker om bidrag (Trafikverket)

Kontakt: Prem Huq, prem.huq@skr.se
 
Tipsa oss inför höstens Persontrafik!
Programarbetet inför årets Persontrafik den 5-7 november i Göteborg är redan i full gång. Vad vill du lära dig mer om? Persontrafik erbjuder besökarna en unik möjlighet till att nätverka, kompetensutvecklas och hitta de senaste lösningarna. I samband med Persontrafik har vi också färdtjänst- och skolskjutsdagar. Nu vill vi gärna ha dina förslag på ämnen, föreläsare och frågeställningar!
Persontrafiks tipsformulär (Persontrafik)

Kontakt:  Sara Rhudin, sara.rhudin@skr.se
 
Nytt från omvärlden
 
 
Inriktningsunderlag för transportinfrastruktur
Trafikverket har redovisat inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för planperioden 2026–2037. Det är ett underlag inför en kommande infrastrukturproposition och omfattar en bedömning av ekonomiska ramar samt ger vägledning för prioritering av åtgärder i den statliga transportinfrastrukturen. Underlaget är på remiss fram till den 15 april.
Nyhet - Trafikverket redovisar inriktningsunderlag för transportsystemet (Trafikverket)
 
Trafikverket redovisar förslag för stärkt beredskap
Trafikverket redovisar regeringsuppdrag om åtgärder för att stärka krisberedskap och civilt försvar samt höja förmågan vid höjd beredskap och ytterst i krig för myndigheterna inom beredskapssektor Transporter. Rapporten visar att myndigheter behöver få ett tydligare uppdrag i totalförsvarsplaneringen, och samverkan med olika aktörer behöver utvecklas.
Trafikverket föreslår åtgärder för att stärka transportsektorns krisberedskap och civilt försvar (Trafikverket)
 
Överenskommelse om kommande förordning för TEN-T
I slutet av december tecknades en preliminär överenskommelsen för en reviderade förordning om en reviderad förordning om EU:s riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). Den nya lagstiftningen syftar till att bygga upp ett tillförlitligt, sammanhängande och högkvalitativt transportnät som säkerställer hållbar konnektivitet i hela Europa utan fysiska avbrott, flaskhalsar och felande länkar.
Mer information om överenskommelsen (Europeiska rådet)
 
Stora brister i den långsiktiga infrastrukturplaneringen enligt Riksrevisionen
I december publicerade Riksrevisionen granskningen ”Nationell plan för transportinfrastrukturen – lovar mer än den kan hålla” med slutsatsen att investeringarna bidrar till målen men inte på ett effektivt sätt. Det konstateras även att det finns brister i hur planrevideringen genomförts vilket minskar den nationella planens effektivitet.
Nationell plan för transportinfrastrukturen – lovar mer än den kan hålla (RiR 2023:25) (Riksrevisionen)
 
Barn, liv och trafik 2024
Konferensen “Barn, Liv och Trafik” är tillbaka! Missa inte årets bästa tillfälle att fylla på med kunskap, nätverka och bli inspirerad om barns och ungas trafikvardag den 6 mars 2024 på Lindholmen Science Park i Göteborg.
Konferensen arrangeras av NTF Väst i samarbete med SAFER och Göteborgs Stad.
Mer information och anmälan (NTF Väst)
 
Kurser och konferenser
 
SKR:s kalendarium
SKR:s kurser och konferenser finner du i kalendariet på SKR:s webbplats.
 
Lär dig mer om gatustatistik
Seminariet ger inspiration om hur nyckeltalen kan användas inom gatuverksamheten samt ger praktisk kunskap om beräkning av nyckeltalen och inmatning i Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada).

Datum: 14 februari 2024
Tid: klockan 13:00 – 14:30
Plats: Webbsänds
Sista anmälningsdag: 13 februari 2024
Mer information och anmälan

Kontakt: Alexander Karbassi, alexander.karbassi@skr.se
 
Regionalt trafikstrategiskt arbete – för ökad tillgänglighet
Seminarium om regionalt trafikstrategiskt med syfte att vägleda planerare och beslutsfattare i arbetet med trafik- och tillgänglighetsfrågor på regional och mellankommunal nivå.
Fördjupning utifrån rapporten ”Regionalt trafikstrategiskt arbete” som Trafikverket publicerade i december 2023. Exempel, erfarenheter och lärdomar från kommuner och regioner.

Datum: 13 mars 2024
Tid: klockan 13:00 – 15:00
Plats: Webbsänds
Sista anmälningsdag: 12 mars 2024
Mer information och anmälan

Kontakt: Christoffer von Bothmer, christoffer.von.bothmer@skr.se
 
Praktisk hantering av cyberincidenter
Under 2023 har antalet cyberattacker fortsatt öka och inget indikerar att den trenden kommer vända under 2024. I december 2023 drabbades Härjedalens kommun av en cyberattack som slog ut stora delar av IT-miljön. SKR anordnar ett seminarium där tre av Sveriges ledande experter ger sina bästa tips och råd på hur du kan agera vid överbelastningsattacker och andra cyberincidenter.

Datum: 30 januari 2024
Tid: klockan 13.00 – 14.30
Plats: Digitalt (Quickchannel)
Sista anmälningsdag: 29 januari 2024
 
Kontakt
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se