Branschens mest kompletta och mest använda artikeldatabas, Nyhet: månadsmail, Nyhet: Informationsruta i artikelbilden, Utbildningar varje månad
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
BRANSCHENS MEST KOMPLETTA OCH MEST ANVÄNDA ARTIKELDATABAS

”RSK-databasen ska vara branschens självklara, mest kompletta och mest använda artikeldatabas för VA/VS produkter i Sverige.” - det är vår vision som vi uppnår genom att effektivt driva och utveckla RSK-databasen för att tillhandahålla nationellt anpassad produktdata inom området VA/VS produkter till marknadens olika aktörer.

Det hade inte varit möjligt utan det arbete som sker i våra arbetsgrupper, där utveckling av innehållet sker i dialog med branschens aktörer för att definiera den produktinformation som efterfrågas. En stor eloge till dem och inte minst till alla er som lägger in och uppdaterar informationen i RSK-databasen. När informationen finns samlad och är komplett möjliggör det också en effektivare hantering, vilket alla parter tjänar både tid och pengar på.

Vi ser en positiv utveckling med mer berikad information i RSK-databasen, utöver det som är obligatoriskt för att få ett RSK-nummer, där fler tillverkare idag använder RSK-databasens alla delar för att erbjuda en komplett produktinformation. För att uppmärksamma detta ytterligare kommer vi regelbundet kommunicera med er som har produkter i RSK-databasen hur komplett berikat just ert sortiment är, där ni också kommer att se er utveckling över tid. Läs mer nedan.

Den publika rskdatabasen.se används dagligen och är för många en självklar källa för information. Här finns stöd för att söka och filtrera bland annat genom att använda RSK-systemets kategorier i kombination med relevanta egenskaper (ETIM). Det gör det lättare att hitta en produkt baserat på dess egenskaper men ställer också högre krav på att informationen är komplett.

Att hantera all produktinformation och hålla den uppdaterad kräver sin insats. Det ställer också krav på oss att erbjuda ett bra och lättarbetat system som underlättar arbetet. Därför sker utveckling av våra verktyg kontinuerligt, ofta baserat på input från er som använder systemen. Ett nytt och modernare api planeras också vara på plats under första kvartalet för att underlätta system-till-systemintegration.

Under året kommer vi se en fortsatt utveckling av RSK-formatet, främst inom miljö- och hållbarhetsområdet, med syftet är att kunna erbjuda samlad och artikelspecifik information med RSK-databasen som nav. Mer information kommer under våren.

RSK-databasen växte ytterligare under 2023 och innehåller nu över 270.000 aktiva artiklar, en nettoökning med ca 5.6%, samlat på ett ställe med strukturerad produktinformation som underlättar för branschens aktörer.

Tittar vi framåt så tror vi att tillgänglig produktinformation kopplat till RSK-numren fortsatt kommer att ha hög efterfrågan. Vi kommer att fokusera på att öka andelen komplett produktinformation via vår kanal samt ökad användning av rskdatabasen.se som branschens mest kompletta och mest använda artikeldatabas.

Väl mött till ett nytt år!
 
NYHET: MÅNADSMAIL

Vi kommer att börja skicka ut månadsrapporter med era artiklar som en påminnelse om vad som krävs för att komma upp i "RSK mellan" - den information som efterfrågas av efterföljande led.

Utskicken kommer att gå till huvudansvarig på respektive företag.

Om ni loggar in i administrationsverktyget så kan ni ladda hem produkterna och fixa med statistiken.

En del av er har redan kommit upp i "RSK mellan" och ni kommer att få mail ändå. Men då kan ni passa på att gotta er åt att ni redan gjort allt jobb som krävs för att era artiklar kan användas sömlöst av efterföljande led i VA- och VS-branschen.
 
NYHET: BLÅ RUTA I ARTIKELBILDEN

En annan nyhet på temat artikelinformation är att vi nu lanserar en ruta i toppen av artikelbilden som visar vad som saknas för att artikeln ska komma upp i "RSK mellan".

Fälten är också markerade med en röd asterisk för att man enklare ska hitta de/det fält som behöver uppdateras.
 
UTBILDNINGAR & GENOMGÅNGAR

Vi har nu utbildningar varje månad, som man bokar in sig på via vår hemsida: https://www.vvsinfo.se/rsk-databasen/aktuella-utbildningar/ Vi lägger ut tre månader i taget.

Man kan också, på samma ställe, boka en genomgång av sina artiklar. På genomgången kan man vara flera på samma företag så att alla får samma information.