Åtal väckt mot Think Pink
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Läs på webben | Vidarebefordra | Avregistrera | avfallsverige.se | Prenumerera
Regeringen har beslutat om textilinsamlingen
 
Den 1 januari 2025 införs separat insamling av textilavfall. Kommunerna kommer liksom idag att ansvara för insamlingen.
 
– Beslutet var väntat, men liksom i flera andra frågor som berör avfallsinsamling kommer det väldigt sent. Nu får kommunerna bara ett år på sig att förbereda insamling av textil i separata flöden, säger Tony Clark, vd Avfall Sverige.

Förordningen innehåller inget om hur insamlingen ska ske, det finns till exempel inga krav på fastighetsnära insamling. Kommunen ska lämna information till hushåll men också till verksamhetsutövare där textilavfall uppstår.

– Det kommer att bli stora mängder utsorterat textilavfall och vi kommer att behöva samarbeta i hela den textila värdekedjan för att kunna få avsättning för de utsorterade textilierna, säger Tony Clark.

När EU:s pågående arbete med ett producentansvar för textil är klart kommer ansvarsfördelningen för insamling och återvinning av textilavfall att behöva ses över igen.
 
Åtal väckt mot Think Pink
 
Den 28 december väcktes åtal mot 11 personer, som misstänks för grovt miljöbrott. Det är ett mycket omfattande ärende som omfattar misstankar om brottslig verksamhet. 21 drabbade platser har identifierats, på en av dem förvarades 48 000 ton avfall.

Läs mer
Senaste nytt om förpackningsinsamlingen
 
Passa på att uppdatera Hitta återvinning 
 
Januari ut kommer Avfall Sverige att bekosta all support av den nya hubben som vägleder till närmaste återvinningsstation och hanterar felanmälningar. Från och med februari faktureras respektive kommun för tekniksupport.
Läs mer och ladda ner instruktioner
 
Optimera Hitta återvinning
 
Vi kommer nu ge möjlighet för kommunerna att addera information om batteriholkar på avfallshubben för de kommuner och återvinningsstationer som har det.
Information kring städning och tömning saknas för en del kommuner. Skriv gärna ”Enligt schema” eller ”Vid behov”, så undviker ni att besökarna möts av "Ingen information".
Kolla hur det ser ut för diin kommun på Hitta återvinning
 
Hjälp att rapportera förpackningar
 
De båda producentansvars-organisationerna NPA och TMR har utvecklat var sitt system för att underlätta kommunens arbete vid avrop till dem och till Naturvårdverket.
Läs mer – Bara för inloggade medlemmar
 
Marknadsandelar för överlämning av förpackningsavfall
 
I december fastställde Naturvårdsverket varje producentansvarsorganisations marknadsandel för varje materialslag för privat bruk.
Läs mer
 
Tyck till om information från producenterna
 
Förpackningar från verksamheter ska kunna lämnas på en mottagningsplats. NPA bjuder nu in kommunerna att lämna synpunkter på sin information till verksamheterna.
Läs mer och lämna synpunkter – Bara för inloggade medlemmar
 
Se medlemsrådgivning i efterhand
 
Avfall Sverige har sänt flera digitala rådgivningar kring förpackningsinsamlingen. Se dem när de passar, här.
Bara för inloggade medlemmar
 
Ny lagstiftning 2024
 
Det nya året kommer med sju viktiga nya regler som berör den kommunala avfallshanteringen. Det gäller bland annat insamlingsansvaret för hushållens förpackningar, förtydligade krav på sortering i restauranger och cafeer, mindre engångsplast, nya producentansvar och nedskräpnings-avgifter.

Läs hela listan
”Plastansvar kan finansiera CCS”
 
Med ett slags utvidgat producentansvar skulle utsläppskostnaderna för förbränning av plast hamna hos de som sätter plasten på marknaden. Det skriver Energimyndigheten i en färsk rapport.
 
Inga förändringar kring försvarets avfall
 
Avfall Sverige menar att kommunerna inte kan upphöra med hämtning av avfall under kommunalt ansvar från Försvarsmakten, trots den information som kommit därifrån. 

Läs Avfall Sveriges kommentar
Förslag för hållbar elutrustning
 
Mer elutrustning ska samlas in, mer ska återanvändas och mer ska återvinnas. Förbättrad statistik är ett medel att nå dit. Det framgår av Naturvårdsverkets redovisning av ett regeringsuppdrag.

Läs mer och ladda ner skrivelsen
Transportregler ska stoppa det illegala
 
Naturvårdsverket har lämnat en rad förslag kring avfallstransporter som ska minska den illegala avfallshanteringen och säkerställa en miljömässigt och hälsomässigt korrekt hantering.

Läs mer och ladda ner skrivelsen
Tyck till om informationen från producenterna
 
Förpackningar från verksamheter ska kunna lämnas på en mottagningsplats. NPA bjuder nu in kommunerna att lämna synpunkter på sin information till verksamheterna.

Läs mer och kontakta NPA
Däck snart del i informationsansvar
 
Från 1 januari 2024 gäller en ny förordning om producentansvar på däck. Producenterna har det primära informationsansvaret för insamling av uttjänta däck, men kommunen har ansvar för information om insamlingsplatser på allmän plats.

Få bättre koll på däcken
Nya affärsmöjligheter i Tyskland
 
Energimyndigheten välkomnar små och medelstora svenska företag med energi- och klimatinnovationer inom mobilitet och hållbara städer att ansöka till nästa programupplaga av Swedish-German Cleantech Platform. Ansökan stänger 31 januari 2024.

Ansök via Energimyndighetens sajt
Tony Sveriges hållbarhetsmäktigaste?
 
Avfall Sveriges vd Tony Clark har fört upp avfallsfrågorna både på den nationella och globala arenan, och lett avfallssektorn mot ökad hållbarhet. Det har resulterat i en nominering till Aktuellt Hållbarhets utmärkelse Sveriges hållbarhetsmäktigaste.

Läs mer
Inspel till regeringens plan för klimatet
 
Strax före jul presenterade regeringen sin klimathandlingsplan. Avfallsfrågorna belyses, men Avfall Sverige saknar omnämnandet av biogasens, resurshushållningens och den cirkulära ekonomins betydelse för klimatomställningen.

Läs hela Avfall Sveriges skrivelse
Kommuner övertar ansvaret för förpackningsavfall
 
Hör intervju med Andrea Hjärne, miljöjurist vid Avfall Sverige som är kommunernas branschorganisation för avfallshantering.  Lyssna på hela inslaget i Sveriges Radio
 
Därför ska du inte elda upp din julgran
 
Anna-Carin Gripwall som är kommunikationschef på Avfall Sverige förklarar varför det inte en bra idé att slänga granen i brasan.  Lyssna på hela inslaget i Sveriges Radio
 
Vässa dina kunskaper
 
xMiljöprövning av avfallsverksamhet
 
När: 30–31 januari 2024
Var: Uppsala

Under kursen går vi igenom tillstånds- och anmälningsplikt för verksamheter, själva tillståndsprocessen och tillståndet. Vi tittar på förutsättningar för de flesta avfallsanläggningar.

Läs mer och anmäl intresse
Personal vid ÅVC
 
När: 5–6 mars
Var: Skövde

Här ges en fördjupning i några av de viktigaste frågorna som rör ÅVC, och vad man behöver tänka på som ÅVC-personal i sitt dagliga arbete. Målet är att kursen ska ge kunskaper som bidrar till att ge en säkrare arbetsmiljö samt bättre hantering av avfall och bemötande av besökare på ÅVC.

Läs mer och anmäl intresse
Taxekonstruktion
 
När: 19–20 mars
Var: Ej klart

Kursen lär dig grundläggande förutsättningar för taxekonstruktion, taxans olika delar och hur du kan resonera vid utformningen av taxan, samt lagstiftningen kring avgifter. Vi varvar föredrag med praktiska exempel och övningar.

Läs mer och anmäl intresse
Energiåtervinning, fördjupad driftkurs
 
När: 15–18 april
Var: Göteborg

Denna nyligen uppdaterade driftkurs är en påbyggnad av grundkursen i energiåtervinning och rekommenderas att genomföras ett eller ett par år efter slutförd grundkurs.

Läs mer och anmäl intresse
Grundkurs avfallslagstiftning
 
När: 24–25 april
Var: Ej klart

Här får du en djupare förståelse för det kommunala avfallsansvaret. Framför allt fokuserar vi på miljöbalken, avfallsförordningen och avfallsföreskrifterna.

Läs mer och anmäl intresse
Hantering av hushållens farliga avfall vid ÅVC
 
När: 14–15 maj
Var: Linköping

Denna grundkurs för ÅVC-personal ger kunskap och motivation för en säker hantering av hushållens farliga avfall. Faktagenomgång varvas med praktiska övningar på en ÅVC.

Läs mer och anmäl intresse
 
Branschen rekryterar
 
 
Strategi- och utvecklingsorienterad Ekonomichef till MERAB
 
Ansök senast den 4 februari  Läs mer om tjänsten