EU- och internationella sektionen
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Bildkälla: EC - Audiovisual Service
Nyhetsbrev januari 2024
 
 
Kära läsare, varmt välkomna till det första nyhetsbrevet för 2024!

I detta brev kommer ni bland annat kunna ta del av följande:
  • SKR:s Internationella dag 2024
  • Anders Henriksson om hur svenska kommuner och regioner kan stärka Sveriges röst
  • Överenskommelse kring EU:s asyl- och migrationspakt
  • Prioriteringarna för det belgiska EU-ordförandeskapet
Trevlig läsning önskar EU- och internationella sektionen på SKR!
 
Bildkälla: EC - Audiovisual Service
Anmäl dig till SKR:s Internationella dag 2024!
Onsdagen den 13 mars 2024 anordnar SKR en heldag för dig som är förtroendevald eller tjänsteperson i kommun eller region och är intresserad av EU- och internationella frågor.

Med ett stundande Europaparlamentsval behöver vi alla bli trygga i att prata om EU som en naturlig del av lokalpolitiken, inte minst när det gäller EU:s framtid, sammanhållningspolitiken och solidaritet med länder som Ukraina. Det övergripande temat för den Internationella dagen 2024 kommer därför att vara Varför är det svårt att prata om EU?   

Årets Internationella dag kommer äga rum i SKR-husets lokaler och sista anmälningsdag är den 28 februari. Klicka här för att ta del av programmet och anmäla dig.
 
Bildkälla: SKR, Hans Alm
Kommuner och regioner kan stärka Sveriges röst
Sveriges kommuner och regioner har mycket att bidra med i det svenska EU-arbetet. Med mer dialog och samråd mellan regering och kommuner och regioner kan säkerställa att EU-förslagen får bästa effekt i praktiken. Detta är ett av flera budskap från SKR:s ordförande, Anders Henriksson (S), i en gästkrönika som publicerades på Europaportalen den 25 januari.

Med anledning av valet till Europaparlamentet den nya EU-kommission som tillträder i höst är detta år avgörande för utvecklingen på många områden, menar Henriksson. SKR kommer under året att fortsätta sitt påverkansarbete inom en rad olika frågor och även fortsätta att arbeta för att regeringen ska lyfta värdet av svenskt lokalt självstyre gentemot EU:s institutioner.

Om du vill läsa gästkrönikan i sin helhet, klicka här.
 
Bildkälla: © European Union 2023, Eric VIdal
Överenskommelse nådd i förhandlingarna om EU:s asyl- och migrationspakt
År 2016 presenterade den dåvarande EU-kommissionen ett paket med förslag till ändringar av EU:s gemensamma lagstiftning på asyl- och migrationsområdet. Eftersom Europaparlamentet och medlemsstaterna aldrig lyckades nå en överenskommelse kring asyl- och migrationslagstiftningen under förra mandatperioden, lanserade den efterträdande EU-kommissionen en reviderad version av lagförslagen – kallad Asyl- och migrationspakten – hösten 2020. Migrationsfrågan har skapat stor splittring mellan medlemsstaterna och det har därför varit svårt att nå en överenskommelse. Ett genombrott skedde i juni 2023 då medlemsstaterna med kvalificerad majoritet lyckades enas om en linje. Två länder röstade emot (Polen och Ungern) och fyra lade ner sina röster (Bulgarien, Malta, Slovakien och Litauen).

Efter att medlemsstaterna fastslagit sin linje kunde förhandlingarna med Europaparlamentet påbörjas. Den 20 december förra året enades slutligen EU-kommissionen, Europaparlamentet och medlemsstaterna om en gemensam position. Den nya lagstiftningen avser att skapa förutsättningar för ökad kontroll vid EU:s yttre gräns och en mer rättvis omfördelning av asylsökande och flyktingar. Däremot kommer det inte vara obligatoriskt för medlemsstaterna att ta emot asylsökande för omplacering från ett land med högt mottagande. Istället kan de betala 20 000 euro per person som de väljer att inte ta emot. Dessutom kommer ett snabbspår att sjösättas. Detta kommer att omfatta asylsökande från länder med lägre beviljandegrad än 20 procent. Snabbspåret innebär att en utredning om rätt till asyl ska ske på 12 veckor. Medan de asylsökande väntar på besked kommer de att bo i så kallade mottagningscenter med begränsad rörelsefrihet. Undantagna är ensamkommande barn.

Nu återstår endast teknikaliter innan Asyl- och migrationspakten kan implementeras och vars bestämmelser därmed blir gällande i alla medlemsstater. Eftersom alla tekniska detaljer inte är satta i dagsläget, är det svårt att veta exakt hur allt kommer att falla ut i praktiken. Något som har varit och förblir viktigt för SKR – vad gäller pakten och migration i största allmänhet – är att säkra det lokala och regionala perspektivet i beslut som rör asyl- och flyktingmottagande. Därutöver är SKR också måna om att kommuner och regioner ska få tillräckligt med resurser för att kunna bedriva ett framgångsrikt arbete inom området.

Klicka här för att läsa mer om EU:s nya asyl- och migrationsregler.
 
Bildkälla: EC - Audiovisual Service
Belgien tar över EU-ordförandeskapet från Spanien
Vid årsskiftet tog Belgien över ordförandeskapet för den Europeiska unionens råd från Spanien. Den 11 januari presenterades landets premiärminister, Alexander De Croo, ordförandeskapets program inför Europaparlamentet. Redan innan Belgien tog över ordförandeskapet konstaterade den belgiska regeringen att deras ordförandeskap kommer ”vid en tidpunkt då Europeiska unionen står vid ett vägskäl och hanterar konsekvenserna av den ryska olagliga aggressionen i Ukraina, covid-19-pandemin, den pågående energikrisen, desinformation, extrema klimathändelser och en förnyad konflikt i Mellanöstern”.

Mot bakgrund av denna lägesbild har det belgiska ordförandeskapet valt följande sex huvudprioriteringar:
  • Att försvara rättsstatsprincipen, demokrati och enighet
  • Att stärka EU:s konkurrenskraft
  • Att sträva efter en grön och rättvis omställning
  • Att stärka EU:s sociala och hälsorelaterade agenda
  • Att skydda människor och gränser
  • Att främja ett globalt Europa
Klick här om du vill ta del av programmet i sin helhet.
 
Bildkälla: Europeiska regionkommittén
Skanna QR-koden för att komma till  ReK:s hemsida
Anmälan till European Summit of Regions and Cities har öppnat
Den 18-19 mars kommer borgmästare, fullmäktigeledamöter, regionala ministrar och toppolitiker från hela Europa att samlas för att delta i den tionde upplagan av  European Summit of Regions and Cities. 2024 års European Summit of Regions and Cities arrangeras av Europeiska regionkommittén (ReK), regionen Vallonien och det belgiska EU-ordförandeskapet och kommer att äga rum i belgiska staden Mons. 

Under de två dagarna kommer deltagarna få ta del av nya perspektiv på demokrati, hållbar utveckling, EU:s framtid och utvidgning, behovet av att säkra social, ekonomisk och territoriell sammanhållning och hantera konsekvenserna av kriget i Ukraina. 

Klicka här för att komma till programmet och här om du vill anmäla dig.
 
Bildkälla: Pixabay
Flera svenska städer belönas av EU för sitt klimatarbete
Den 23 januari stod det klart att 26 europeiska städer tilldelas extra EU-medel för att påskynda sin resa mot att bli klimatneutrala. EU-stödet delas ut inom ramen för det Horizon-finansierade EU Cities Mission - Pilot Cities Programme. 

Anslagen, som delas ut i paket om 500,000-600,000, 1,000,000 eller 1,500,000 euro, syftar till att stötta pilotstädernas aktiviteter inom teman som kan kopplas till klimatneutralitet. Av alla de städer som får extra EU-medel för sina projekt, är fyra svenska. Gävle, Helsingborg, Lund och Stockholm kommer nu att få ta del av 500,000-600,000 euro vardera för att kunna fortsätta och förbättra sitt redan befintliga klimatarbete. 

Klicka här för att läsa mer om EU Cities Mission - Pilot Cities Programme och om hur städerna har valt att förvalta medlen därifrån.
 
Bildkälla: Svenska ESF-råedt
Var med i kampanjen "Europa i min region"
Vad går egentligen EU-pengarna till? Hur gör EU-fondernas pengarna nytta på hemmaplan? Hur påverkar EU-fondernas projekt din kommun, region eller kanske hela Sverige? 
Kampanjen ”Europa i min region” går ut på att visa vilken nytta EU-medel gör i samhället och lanseras    vecka 19 – samma vecka som Europadagen infaller. Detta år vill man gärna nå ut lite extra till skolungdomar genom delkampanjen ”Europa i skolan”.

Som en del av kampanjen skulle er kommun eller region kunna genomföra aktiviteter som seminarier, föreläsningar, utställningar, tävlingar och filmvisningar som en del av kampanjen. På Facebook-sidan ”Europa i min region” kan ni se vilka aktiviteter andra europeiska kommuner och regioner har genomfört, men också inspirera andra genom att posta om de aktiviteter som ni genomför.

Planering av den svenska kampanjen inleds i februari i samverkan mellan Europa direkt-kontor, kommuner, Interreg-kontor, myndigheter och andra aktörer. Vill du var med i planeringsarbetet? Anmäl dig till Malin Osterman Hallare (Malin.Osterman.Hallare@tillvaxtverket.se) på Tillväxtverket som samordnar kampanjen.

Läs mer om både "Europa i min region" och delkampanjen "Europa i skolan" på EU-kommissionens webbplats. Om du vill lära dig mer om vilka EU-fonder och EU-program som finns, kan du ta del av SKR:s guide här.
 
Bildkälla: SKR
Nya Europaperspektiv på 2024
Den 7 februari lanseras Europaperspektiv 2024 – 
en antologi där svenska EU-forskare och EU-experter diskuterar aktuella utmaningar inom EU-politiken.

Samma dag som antologin ges ut bjuder Universitetens nätverk för Europaforskning in till bokseminarium på Kulturhuset i Stockholm, kl. 13:00-17:00. Kapitelförfattarna, riksdagspolitiker i EU-nämnden och Sveriges EU-minister kommer att medverka under dagen för att diskutera bokens innehåll.

Programmet för bokseminariet finns tillgängligt här. Klicka här för att komma till anmälan (som stänger den 5 februari).
 
Bildkälla: SKR
Anmäl er skola till 2024 års EU-skolval
Inför Europaparlamentsvalet den 9 juni har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) fått ett skolvalsuppdrag från regeringen. Skolvalet är öppet för alla högstadie- och gymnasieskolor i Sverige och syftar till att lära ungdomar och förstagångsväljare hur viktigt det är att rösta. 

Anmälan till EU-skolvalet är öppen fram till den 21 mars 2024. De skolor som anmäler sig kan sedan genomföra sitt skolval när de vill under perioden 15 april - 17 maj. MUCF kommer även förse anmälda skolor med valpaket innehållande valsedlar, valurna och information om vad som gäller inför, under och efter valet.

Mer information om det kommande EU-skolvalet finns här. Om du vill anmäla er skola till EU-skolvalet klickar du här.
Ta chansen att delta i Euroscola 2024!
Nu kan de skolor som vill ansöka om en plats på Euroscolaprogrammet i Strasbourg till hösten. Genom programmet, som funnits sedan 1990, får högstadie- och gymnasieelever (från 14 år) möjlighet att sätta sig in i EU:s arbete och samtidigt träffa jämngamla elever från EU:s alla medlemsstater. Som en del av programmet kommer eleverna bland annat att få pröva på att debattera, ta ställning till och anta resolutioner om aktuella EU-frågor.

Låter detta som något för er skola?

Skicka i sådana fall in en kort beskrivning av ett projekt ni har genomfört på skolan till epstockholm@ep.europa.eu före den 31 mars 2024.

Klicka här för att läsa mer om konceptet Euroscola och vad det innebär.
 
Bildkälla: Unsplash, Tina Hartung
Bildkälla: Unsplash, globalamalen.se
Nätverk för demokratisk resiliens
Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) lanserar ett nytt nätverk för kommunala partnerskap i Europa med namnet “Democratic Resilience”. I nätverket ingår partnerskapssamarbeten mellan svenska och europeiska kommuner, i första hand med Ukraina, Bosnien & Hercegovina och Kosovo.

Är din kommun intresserad av att delta? Läs mer hos ICLD eller hör av dig till partnership@icld.se.
Demokratimiljoner till kommuner och regioner
Växjö, Kalix, Lycksele och Gotland får dela på över sju miljoner kronor från ICLD för sina demokratiprojekt tillsammans med en internationell partnerkommun. Här kan du lära dig mer om de beviljade partnerskapsprojekten.

Vill din kommun eller region också bidra till att stärka demokrati-utvecklingen och mänskliga rättigheter i en annan del av världen? Information om hur ni går tillväga för att söka bidrag till förberedelser till eller ett färdigplanerat partnerskap finns hos ICLD
 
Bildkälla: SKR, Matton
Redaktör
Gustaf Lundgren
gustaf.lundgren@skr.se
+46 73 862 38 05
Redaktör
Ellen Broqvist
ellen.broqvist@skr.se 
+46 72 998 11 74