Nyhetsbrev om LSS från Riksförbundet FUB
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Nytt om LSS!
Januari 2024

I månadens utskick:
  • God fortsättning alla läsare!
  • FUB-webbinarium den 7/2 om samhällsekonomiska effekter av minskade LSS-insatser
  • FUB efterlyser goda exempel på välfungerande LSS-verksamheter
  • Socialstyrelsens webbinarium om daglig verksamhet
  • FUB debatterade om aktivitets- och sjukersättning i Svenska Dagbladet
  • Dubbelt föräldraavdrag är fel enligt ny Kammarrättsdom
  • DigiVi – Träffas enkelt på nätet
  • Stockholm stad stoppar tidsbegränsade LSS-beslut
På vår webbplats samlar vi alla våra nyhetsbrev. Under respektive sida för de olika nyhetsbreven finns alla tidigare nyhetsbrev (klicka på "Läs mer").
 
God fortsättning alla läsare!
God fortsättning på det nya året önskar vi alla läsare av Riksförbundet FUB:s nyhetsbrev om LSS!

År 2024 fyller LSS-lagen 30 år. Det kommer FUB uppmärksamma under hela året. Vi kommer bland annat anordna webbinarier med forskare och experter som belyser tillämpningen av LSS ur olika infallsvinklar. Primär målgrupp för webbinarierna är politiker på central och lokal nivå och beslutsfattare i LSS-verksamhet. Först ut är ett webbinarium som tar upp de samhällsekonomiska effekterna av att människor inte får det stöd de är i behov av. Läs mer nedan!
 
FUB-webbinarium den 7/2 om samhällsekonomiska effekter av minskade LSS-insatser
Onsdagen den 7 februari klockan 15:00-16:00 anordnar Riksförbundet FUB ett webbinarium, då en samhällsekonomisk undersökning av att LSS-insatser har minskat i både antal och omfattning kommer att presenteras. FUB har anlitat företaget Payoff, som arbetar med samhällsekonomisk utvärdering, för att undersöka de samhällsekonomiska effekterna av att personer med IF och deras anhöriga inte får det stöd de är i behov av.

Vid webbinariet presenteras resultatet av djupintervjuer med myndighetspersoner, forskare, personer med intellektuell funktionsnedsättning och anhöriga. Undersökningen har även innehållit inhämtning av skriftlig information och statistik samt en enkätundersökning bland ett slumpvis urval av FUB:s medlemmar. Den 7 februari publicerar vi även en rapport med resultatet av undersökningen.

Anmälan till webbinariet (länk skickas till anmälda deltagare dagen innan webbinariet) finns här.
 
FUB efterlyser goda exempel på välfungerande LSS-verksamheter
Under år 2024 vill vi särskilt uppmärksamma LSS-verksamheter som fungerar som det var tänkt när lagen infördes. Vi vet att det finns många gruppbostäder, servicebostäder, dagliga verksamheter och korttids som håller god kvalitet, tack vare engagerad och kunnig personal. Vi tar tacksamt emot tips på LSS-verksamheter, som möjliggör lagens mål om goda levnadsvillkor så att personer med IF och deras anhöriga får möjlighet att leva som andra.

Mejla ditt tips till: eva.borgstrom@fub.se och berätta varför du tycker att LSS-verksamheten är ett gott exempel.
 
Socialstyrelsens webbinarium om daglig verksamhet
I december anordnade Socialstyrelsen ett webbinarium med rubriken Daglig verksamhet enligt LSS – utmaningar och verktyg? Riksförbundets intressepolitiska ombudsman Judith Timoney medverkade och lyfte de utmaningar som FUB ser. Information gavs även om det kunskapsstöd om daglig verksamhet som Socialstyrelsen har i uppdrag att ta fram. Kunskapsstödet publiceras i juni i år. Se det inspelade webbinariet i efterhand här.
 
FUB debatterade om aktivitets- och sjukersättning i Svenska Dagbladet
Den 1 december 2023, skulle utredningen, En mer ändamålsenlig beräkning av sjukersättning och aktivitetsersättning (dir. 2022:62) vara färdig. Men två dagar före julafton 2022 valde regeringen att lägga ner den. FUB och Inre Ringen Sverige uppmärksammade den dagen och det fortsatta behovet av en helhetsöversyn av det ekonomiska läget för den som har aktivitets- eller sjukersättning. Detta, genom att lämna över en skrivelse till Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje, samt med en debattartikel i Svenska Dagbladet. I skrivelsen och debattartikeln påtalar FUB att mer åtgärder behövs för att motverka fattigdom för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Ministern svarade FUB och Inre Ringen Sverige i en replik att höga uppräkningar kommer att göras för sjuk- och aktivitetsersättningen 2024. FUB menar dock i sin slutreplik att regeringens åtgärder inte räcker.

Läs FUB:s debattartikel här.
Läs Anna Tenjes replik här.
Läs FUB:s slutreplik här.
 
Dubbelt föräldraavdrag är fel enligt ny Kammarrättsdom
I januari 2023 trädde nya regler i kraft som var tänkt att stärka barns rätt till personlig assistans genom bl.a. ett schablonavdrag för föräldraansvar. De nya lagändringarna har dock tolkats av Försäkringskassan och många kommuner som att bara de behov som går utöver vad ett annat barn i samma ålder behöver hjälp med ska beaktas, sedan dras föräldraavdraget av. Ett dubbelt avdrag har därför gjorts.

Kammarrätten i Sundsvall har i en dom den 6 december 2023 i mål nr 2106-23 sagt att det är fel att tillämpa ett dubbelt föräldraavdrag. Kammarrätten säger att föräldraavdraget ska förstås så att all tid för grundläggande behov, även sådant som andra barn i samma ålder behöver hjälp med, ska räknas med innan föräldraavdraget görs. Detta är en mycket positiv dom för tillämpningen av föräldraavdraget.

Läs mer här!
 
DigiVi – Träffas enkelt på nätet
Det ska vara enkelt och tryggt att träffas på nätet, även för den som har en funktionsnedsättning. Därför har Arvsfondenprojektet Relationer som funkar skapat DigiVi – en webbapp för att hitta vänner och kärlek, dejta eller bara umgås.

DigiVi är skapat för att funka särskilt bra för människor som har intellektuell funktionsnedsättning, men är öppen för alla som har en funktionsnedsättning. Över 300 människor med IF har varit med och bestämt över hur DigiVi ska se ut och vilka funktioner som ska finnas.

För att DigiVi ska vara tryggt måste alla användare verifiera sig. Det betyder att man måste gå till ett DigiVi-ombud som kollar legitimationen och skapar ett konto. DigiVi-ombuden finns inom FUB-föreningar, LSS-verksamheter och träffpunkter.

Vill du veta mer om DigiVi och göra det möjligt för flera att använda DigiVi? Relationer som funkar bjuder in till en digital informationsträff tisdagen den 16 januari kl. 18 till 19.

Här kan du läsa mer om träffen.
Här är länken till träffen.


Du kan också läsa mer om DigiVi här. Där hittar du bland annat en lista över alla DigiVi-ombud.

Om du har några frågor är du varmt välkommen att höra av dig till magnus.linden@uppsala.fub.se eller aline.groh@uppsala.fub.se.

Relationer som funkar är ett Arvsfondenprojekt som ägs av FUB Uppsala län och som arbetar för att skapa bättre möjligheter för nära, ömsesidiga och självvalda relationer för människor med intellektuell funktionsnedsättning eller autism.
 
 
Stockholm stad stoppar tidsbegränsade LSS-beslut
Många kommuner fattar tidsbegränsade LSS-beslut, vilket skapar oro hos många personer med IF och deras anhöriga. Men Stockholm Stad går mot strömmen; socialnämnden har beslutat om reviderade riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL för personer med funktionsnedsättning. Enligt de nya riktlinjerna ska LSS-beslut inte tidsbegränsas schablonmässigt framöver och beslut om ändringsförbehåll och/eller tidsbegränsning bör motiveras. Syftet med ändringen är att öka framförhållningen hos personerna som berörs samt för utförarna. Riktlinjerna ska fastställas av kommunfullmäktige i januari. Se tjänsteutlåtande om de reviderade riktlinjerna här.
 
Frågor eller synpunkter om nyhetsbrevet?

Eva Borgström
Intressepolitisk samordnare
tel: 08 - 508 866 31     |     e-post: eva.borgstrom@fub.se