Nyhetsbrev #9 2023
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
God avslutning på 2023 med ministermöte och viktigt regionalt beslut
 
 
2023 närmar sig sitt slut och som en fin anslutning på året fick vi i mitten av december möjlighet att presentera Europaspåret och diskutera frågan om en ny Öresundsförbindelse med bostads- och infrastrukturminister Andreas Carlson (KD). Det var viktigt för oss att berätta varför det behövs en ny Öresundsförbindelse för gods- och fjärrtåg samt vad Europaspåret innebär och hur projektet kan finansieras utanför nationell plan. 

Mötet med infrastrukturministern illustrerar också den utveckling som vi har upplevt under året. Frågan om en ny Öresundsförbindelse och Europaspåret har växt från en regional fråga till att ta plats på den nationella agendan. Att ministrar från den danska och svenska regeringen under hösten har diskuterat frågan vid olika möten understryker detta. Det är vår förhoppning att den pågående dialog vill resultera i att det påbörjas ett gemensamt dansk-svenskt arbete kring en ny Öresundsförbindelse som utreder problembilden och samtliga lösningar med järnvägsförbindelse för gods- och persontåg.

På regional och kommunal nivå står den danska och svenska sida nu också enade om att nästa steg är ett gemensamt dansk-svenskt arbete på nationell nivå. I början av december tog Greater Copenhagens styrelse beslut om en ny handlingsplan för 2024-2025 där det framgår att Greater Copenhagen vill arbeta för en bilateral utredning av kapacitet och redundans över Öresund för både väg- och järnvägstrafik utan att peka på något specifik förslag. Detta är en mycket stor och viktig positionsförändring som vi har arbetat för i flera år och en viktig milstolpe för nästa Öresundsförbindelse.

I det nya året ser vi mycket fram emot Trafikverkets utredning av kapacitet och redundans över Öresund som vi förväntar blir presenterat till mars. Vi hoppas utredningen kan bidra till att lyfta behovet av en ny Öresundsförbindelse ytterligere på den nationella agendan, men vi ser samtidigt inte utredningen som ett fullständigt beslutsunderlag - det behövs en fördjupning av Europaspåret. 

Så det finns mycket att arbeta med under 2024, vilket vi ser fram emot. Nu vill vi passa på att tacka alla vi har träffat under året för givande diskussioner, presentationer och samtal om Europaspåret. Vi ser fram emot att fortsätta samtalen i det nya året.

Med önskan om en god jul och ett riktigt gott nytt år.

/Christian Alexandersson, projektägare Europaspåret
 
Vad har sagts om en ny Öresundsförbindelse under 2023?

För att summera året som har gått har vi samlat de - i våra ögon - viktigaste citaten från Danmark och Sverige. Vi tycker citaten visar, att det växt fram en enighet på båda sidor om att det behövs en nationell dansk-svensk utredning som inkluderar alla förslag på ny Öresundsförbindelse som kan hantera både gods- och persontåg.

Läs årets viktigaste citat här.
 
Pat Cox, koordinator för EU:s prioriterade transportkorridor ScanMed, som sträcker sig från norra Skandinavien till södra Europa.
EU-koordinator: Sverige och Danmark måste ta beslut om ny Öresundsförbindelse

I samband med Trafikverkets invigning av fyrspåret Malmö-Lund och dubbelspåret Ängelholm-Maria satte Pat Cox, koordinator för ScanMed-korridoren, strålkastarljuset på en ny Öresundsförbindelse.

"Vi vet att när Fehmarn öppnar vill trafiken öka och potentiellt skapa mycket mer trängsel på till exempel Öresundsbron. Vi er medvetna om att det måste tas beslut. Vi gör nu budget för 2028 och fram och projekt, som ska övervägas till detta, skal prioteras nu för att komma in tidigt i processen. Så, oavsett hur ni beslutar att knyta ihop de to länderna over Öresund så skal det tas beslut for at få projektet gennemfört", sa Pat Cox i sitt tal.
 
Foto: Femern A/S
Danmark har tagit beslut om att bevara tunnelfabrik

Tunnelfabriken vid Rødby, som producerar tunnelelement till Fehmarn Bält-förbindelsen, ska användas för nya stora infrastrukturprojekt när Fehmarn Bält-förbindelsen står färdig. Det har danska Folketinget beslutat. 

Europaspåret är ett perfekt projekt för tunnelfabriken. Europaspåret är en kopia av Fehmarn Bält-förbindelsen och byggs med likadana sänktunnelelement.

Läs mer om hur Europaspåret kan byggas här. 
 
Öresundbron under brofästet på den svenska sidan. Foto: Wikipedia Commons, Jorchr
Vem betalar när vi bygger ny infrastruktur? 
Infrastrukturprojekt kan skapa stora samhällsekonomiska och trafikala nyttor, men är också mycket kostsamma. Finansieringen – vem som ska betala – är därför ett viktigt led i beslutsprocessen och planeringen av stora infrastrukturprojekt. 

Vi försöker förklara de vanligaste sätten att finansiera infrastruktur på samt hur stora projekt som Öresundsbron, Fehmarn Bält-förbindelsen och Europaspåret kan vara självfinansierande i denna artikel.