Summering av olika rättsfall, kurser och allmän aktuell information kring överförmyndarfrågor.
 
Årets sista nyhetsbrev för överförmyndare där vi försökt summera olika rättsfall och aktuell information med mera till Er med intresse för överförmyndarfrågor.
 
Rättsfall
 • Hovrätten borde ha hållit sammanträde om förvaltarskap
 • Fullt förvaltarskap nödvändigt för att förhindra missbruk
 • Tidigare god man dömd att betala skadestånd – brustit i sitt utförande av uppdraget
 • Begränsat godmanskap tillräckligt vid användning av anhörigbehörighet
 • Bristande samtycke medförde behov av förvaltarskap
 • Förvaltarskap inkl. 11 kap. 8 § FB nödvändigt vid spelmissbruk
 • Förvaltarskap kan bara anordnas för levande personer
 • Notarie avgjorde tvistigt mål – återförvisades till tingsrätt
 • Ställföreträdares åtagande nödvändigt för att kunna förordnas
 • Endast handlingar förvarade hos myndigheten kan lämnas ut
 • Förvaltare fick del av handlingar från socialnämnden
 • Huvudman dömd för olaga hot mot sin förvaltare.
Övrigt
 • Digital informationstjänst för överförmyndarverksamheterna?
 • Ställföreträdare kan beställa underlag från Försäkringskassan
 • Ställföreträdare kan ansöka digitalt om merkostnadsersättning
 • EU-kommissionens förslag till förordning och rådsbeslut om skydd för utsatta vuxna
 • RFS tar över webbutbildning för god man till ensamkommande barn
 • Kommande kurser och webbsändningar i SKR:s regi.
Nyhetsbrev för överförmyndare vintern 2023, (PDF)
 
Frågor till SKR:s juridiska rådgivning mejlas till info@skr.se så att rätt handläggare är medlemmarna behjälpliga med svar.

God jul & Gott nytt år !
 
 
Redaktör
Kalle Larsson 
kalle.larsson@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se