Årets sista sammanträde i utbildningsnämnden. Språkutveckling, budget, tilläggsbelopp och skolskjuts: Många intressanta ärenden!
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Det här är nyhetsbrevet för dig som arbetar inom förskola och skola i Nacka! Här får du information om de ärenden som tagits upp i utbildningsnämnden.

I det aktuella nyhetsbrevet får du ett urval av ärendena från nämndsammanträdet den 6 december.
 
Nacka satsar på språk-utvecklande arbetssätt i förskolan
 
Under hösten 2023 har en forskare på uppdrag av utbildningsenheten genomfört en studie på åtta förskolor i Nacka. Syftet med studien var att ta reda på hur dessa förskolor arbetar kvalitativt med barns språkutveckling samt att visa på goda exempel på språkutvecklande arbetssätt.
 
Språkutvecklande arbetssätt i fokus för tillsyn och insyn 2024
 
Utbildningsnämnden har beslutat att den tillsyn och insyn som utförs under 2024 kommer att ha ett särskilt fokus på språkutvecklande arbetssätt. Under 2024 kommer anordnarnas köhantering att följas upp genom en planerad riktad tillsyn.
 
Tilläggsbelopp ger positiva effekter
 
En uppföljning av tilläggsbelopp för barn och elever med omfattande behov av stöd i Nacka kommun under läsåret 2022-2023 visar att tilläggsbeloppen har möjliggjort anpassningar och resurser som tydligt gynnat barn och elever.
 
Tydligare riktlinje för skolskjuts ska ge bättre information
 
Utbildningsenheten har gjort en översyn har gjorts av riktlinjen för skolskjuts i syfte att förtydliga rätten till skolskjuts, planering och genomförande av skolskjuts i Nacka kommun. Revideringen innebär ingen förändring i sak men innebär ett förtydligande av begrepp och termer vilket i sin tur ska ge tydligare information till berörda Nackabor.
 
Utbildningsnämndens internbudget 2024 är klar
 
Kommunfullmäktige beslutade den 13 november 2023 om mål och budget inklusive checknivåer för år 2024. Utbildningsnämndens budget fastställdes till 3 325,0 miljoner kronor. 2 968,1 miljoner kronor avser checkar och 356,9 miljoner kronor övriga kostnader.
 
God Jul & Gott Nytt År!
 
Detta är årets sista nyhetsbrev med nyheter från utbildningsnämnden. Nästa sammanträde är den 14 februari 2024.

Vi på utbildningsenheten vill passa på att önska er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!
 
Har du frågor eller känner du någon som vill prenumerera på nyhetsbrevet, skriv till utbildningsenheten@nacka.se