SKR:s nyhetsbrev om att digitalisera välfärden
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Det här nyhetsbrevet riktar sig primärt till dig som är kommundirektör, ingår i kommunledningen eller arbetar strategiskt med kommunens digitala utveckling. Här berättar vi om pågående arbete inom digitalisering för kommunsektorn. Genom att ta del av innehållet i brevet håller du dig uppdaterad om det som är aktuellt inom digitaliseringsområdet.
 
Nu börjar det bli allvar!
 
 
Ola Odebäck, Direktör avdelningen för ekonomi och styrning på SKR
Hej,
Vi går från ord till handling! I fredags fattade SKR:s styrelse ett beslut om Handslag för välfärdsutveckling genom digitalisering. Med stöd i den har SKR-koncernen tillsammans med er arbetat fram en handlingsplan under hösten. I den finns 13 viktiga initiativ. Dessa initiativ ska diskuteras i landets samtliga kommuner för att vi ska få reda på vilka initiativ som ni tycker är mest prioriterade och som ni är beredda att investera i. Nu behöver ni vara modiga och hänga på! Svaret vet vi i början på nästa år. Handlingsplanen innehåller fyra områden för gemensam verkstad:
  • Social omsorg
  • Skola
  • Grundläggande förutsättningar
  • Kompetensförsörjning
Förutom att kommunerna nu prioriterar de 13 initiativen, har vi diskussioner med finansdepartementet om hur digitaliseringen kan möta utmaningar inom dessa områden. Vi diskuterar möjliggörande juridik, myndighetsuppdrag och finansiella frågor. Även i dialogen med DIGG utgår vi från våra prioriterade områden.
 
2024 kommer vara året då vi på riktigt, med gemensamma krafter, stärker den digitala omställningen i kommunerna. Men först tar vi lite jul och nyår va? Jag önskar er alla en riktigt god jul så ses vi 2024!

Ola Odebäck
 
Värmdö är årets digitaliseringskommun
 
 
Källa: Kvalitetsmässan 2023
Värmdö kommun utsågs till Årets DigitaliseringsKommun 2023 på Kvalitetsmässan i Göteborg.
Ett stort grattis till årets vinnare och även slutfinalisterna Mora, Orsa och Älvdalens kommuner samt Nacka kommun. 
Läs mer om priset och om motiveringen
 
"Jag är svensk välfärd"
 
Den 16 november beslutade kongressen om SKR:s inriktning för de närmaste fyra åren. Där ingår bland annat en ny vision: "Världens mest innovativa och omtänksamma välfärd", tre prioriterade uppdrag och lika många förflyttningar. Ta del av filmen "Jag är svensk välfärd" som avslutas med SKR:s vision.
 Världens mest innovativa och omtänksamma välfärd - SKR Play (screen9.tv)
 
 
Aktuellt från SKR-koncernen
 
 
Pressmeddelande: Utan mer innovation och digitalisering kommer inte offentlig sektor klara sitt uppdrag
Det skriver SKR:s ordförande Anders Henriksson, Leif Sandberg (titel) och Peter Danielsson (vice ordförande, SKR) i ett pressmeddelande med anledning av att de statliga satsningarna på innovation i offentlig sektor lyser med sin frånvaro.
Läs hela pressmeddelandet

Nu finns KOLADA publicerat i den nationella dataportalen
Nyckeltal från databasen Kolada innehåller bland annat data från analyser, jämförelser och utveckling av digitala tjänster från en stor del av Sveriges alla kommuner och regioner.
”Det här innebär att Koladas innehåll med tillförlitliga data blir tillgängliga i ytterligare en kanal, samt att användare kan gå till en källa i stället för att söka upp respektive organisation var för sig ”, säger Alexandra Kopf Axelman , sektionschef för data och analys på SKR.
Över 6000 nyckeltal från kommuner och regioner på Sveriges dataportal
Öka er databeredskap genom Databeredskapsverkstan
Många AI-projekt stannar vid bristen på data, men det finns hjälp att få. För att samla bästa praxis, bygga riktlinjer och utveckla verktyg, skapade AI Sweden Data Readiness Lab tillsammans med bland annat Sveriges kommuner och regioner. Två år senare har projektet nu presenterat sina resultat som du finner på Data Readiness Labs resultatsida.

Guide till datadrivna processer på kommunal nivå
Som ett stöd i arbetet med datadrivna processer kring samhälssbyggnad, har SKR tagit fram en guide. Den ger förslag på hur en kommun kan arbeta för att bygga förmåga att nyttja möjligheter med digital information som används i olika delar av samhällsbyggnadsprocessen.
Smartare samhällsbyggnad - en guide | SKR
 
Så stor blir nyttan när befintliga tjänster nyttjas fullt ut

Ökad patientsäkerhet, bättre service till invånaren och frigjord tid motsvarande drygt 15 årsarbetare. Det är några av nyttorna som skulle kunna uppnås i en kommun med 85 000 invånare som går från att använda telefon, fax och post till att tillsammans med andra vårdgivare fullt ut nyttja fyra av Ineras befintliga tjänster för att utbyta information. 
Läs mer om nyttokalkylen
 
Stöd i upphandlingen av teknisk lösning för Säker digital kommunikation
Från och med december 2023 erbjuder Adda ett Dynamiskt inköpssystem (DIS) för tjänster och teknisk lösning för att ansluta till Säker digital kommunikation (SDK).
Säker digital kommunikation DIS — Adda

Nyfiken på Kompetensforum?
Över hundra kommuner och regioner har anslutit sig till Kompetensforum och fler är på väg. Tillsammans skapar vi lärande, dialog och erfarenhetsutbyte genom seminarier, utbildningar, digitala träffar samt ger tillgång till samarbetsytor, metodstöd och aktuell forskning - allt för välfärdens omställning i en digital tid.
Anmäl dig till några av Kompetensforums träffar 
 
Aktuellt från omvärlden
 
 
Regeringen tillsätter en AI-kommission
AI-kommissionens uppdrag blir att analysera och komma med konkreta förslag om hur AI kan främja Sverige som ledande forskningsnation, avancerad industrination och ambitiös välfärdsnation.
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/12/regeringen-tillsatter-en-ai-kommission-for-att-starka-svensk-konkurrenskraft/
 
 
SKR evenemang 
 
 
Skapa bättre tjänster för invånare – stort utbud av utbildningar i tjänstedesign
Kommuner och regioner står inför utmaningar som kräver nya arbetssätt och lösningar. Vi behöver nyttja våra resurser på ett bättre sätt och använda varje krona där den skapar mest värde. Då är det viktigt att vi förstår vad våra invånare behöver och får större insikt i deras perspektiv på våra samhällstjänster. Under 2024 erbjuder Adda ett stort utbud av utbildningar i tjänstedesign, också kallat användardriven innovation.
Utbud Adda utbildningar i tjänstedesign

Utvecklingspaket till dig som chef: Framtidens lärande i välfärden
Arbetar du som chef i kommun eller region? SKR har tillsammans med Adda tagit fram ett stort utvecklingspaket för dig med utbildning, verktyg och stöd som vi kallar Framtidens lärande i välfärden. Genom materialet kan du lära dig mer om hur du kan ge rätt förutsättningar för dina medarbetare (och dig själv) att lära och utvecklas varje dag. Syftet med materialet är att du ska bli inspirerad, utmanad och få konkreta verktyg i ditt arbete – för framtidens (och det livslånga) lärandet.

Utvecklingspaketet är framtaget i nära samverkan med företrädare för kommuner och regioner samt ett forskarråd.
Information om utvecklingspaketet Framtidens lärande i välfärden
 
Redaktör
Ina Tidvall
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00