Detta kommer att vara det sista nyhetsbrevet om konkurrens och valfrihet i denna form. Sveriges Kommuner och Regioner fortsätter följa utvecklingen inom området, men inte längre återge nyheter i detta format. Information från SKR om organisation- och driftsformer kommer att publiceras i Nyhetsbrevet Styra, leda, förnya.

Tack till dig som prenumererat på vårt nyhetsbrev under de år som detta givits ut. Vi säger på återseende! Prova gärna en prenumeration på nyhetsbrevet Styra, leda, förnya eller någon av de andra nyhetsbrev som SKR ger ut.

Redaktionen önskar en riktigt god jul och ett gott nytt år!
 
Nyheter från SKR
 
 
Världens mest innovativa och omtänksamma välfärd
För att kommuner och regioner ska klara dagens och morgondagens utmaningar krävs långsiktiga planeringsförutsättningar, attraktiva arbetsgivare och smarta digitala lösningar. Inriktningen för SKR:s arbete under åren 2024-2027 beslutades på kongressen i november 2023.
Inriktning och verksamhet
 
En starkare välfärd genomsyrar SKR:s inriktning
Kompetensförsörjning, digitalisering och långsiktiga planeringsförutsättningar. Det är de tre prioriterade frågor som SKR tillsammans med kommuner och regioner ska fokusera på 2024-2027.
Säkra välfärdens kompetensförsörjning
 
Årets vinnare på Kvalitetsmässan 2023
Helsingborgs stad, Höganäs kommun, Värmdö kommun, Worldish AB, har samtliga tilldelats prestigefyllda utmärkelser på årets upplaga av Kvalitetsmässan.
SKR har tillsammans med en rad andra aktörer ingått i juryn för de olika utmärkelserna
 
Bra med diskussion om hur vi prioriterar vårdens resurser
Att vård alltid ska ges efter behov är självklart. Men i vår strävan mot en så effektiv sjukvård som möjligt, är det bra att kunna prata om hur vi bäst fördelar vårdens begränsade resurser.
Vård ska ges efter behov
 
Upptäckta välfärdsbrott kan leda till utökad kontroll
Att personer med koppling till organiserad brottslighet visat sig driva bland annat HVB kan leda till skärpt kontroll. Det är bra. Men risken finns att HVB-hem stängs med kort varsel.
Situationen är mycket svår på många håll och hög beredskap är alltid viktig
 
SKR kurser och konferenser
 
 
Hållbar upphandling för förtroendevalda
I upphandlingsprocessen kan dina beslut som förtroendevald göra skillnad!
Offentlig upphandling omsätter drygt 800 miljarder kronor årligen – genom kommunernas och regionernas gemensamma köpkraft kan vi bidra till en snabbare omställning och bidra till att uppfylla de globala målen i Agenda 2030.
Välkommen att delta i en e-kurs för hållbar upphandling
 
Nätverk för korruptionsbekämpning
SKR bjuder in till nätverk för korruptionsbekämpning under 2024. Programmet innehåller kunskaper från praktik och teori samt omvärldsspaningar på nationell och internationell nivå. Deltagarna kommer att få utrymme för erfarenhetsutbyte och gemensamma reflektioner.
 
Nytt från omvärlden
 
 
CircularPSP Follower Webinar with ICLEI
The Follower Event presents & discusses the insights of eight ambitious procurers on:
  • What are our barriers for our cities to act more circular?
  • How could this be overcome and what tools do we need?
  • How can we empower the entire organisation and staff to transition to Circular Economy (CE)?
Välkommen online torsdag 7 december klockan 14-15:30 - Circular PSP
 
Socialministern tar emot delbetänkande om ökad kontroll över tandvårdssektorn
Måndag den 4 december tog socialminister Jakob Forssmed emot ett delbetänkande från utredningen om stärkt stöd till tandvård för våldsutsatta och ökad kontroll över tandvårdssektorn. I samband med detta hölls en pressträff där även regeringens särskilde utredare Martin Färnsten deltog.
Se inspelning från pressträffen här - Regeringen
 
 
 
 
Det ska bli enklare för enskilda att jämföra vård- och omsorgsgivare
För att underlätta medborgarnas val och stärka patientens ställning vill regeringen och dess samarbetsparti stärka redovisningen av kvalitet och effektivitet hos landets vård- och omsorgsgivare. Därför ger nu regeringen myndigheten för vård- och omsorgsanalys i uppdrag att analysera vilka kriterier en redovisning av en vårdgivares effektivitet och kvalitet bör grundas på.
Regeringen avser att tillsätta medel för uppdraget under 2024 - Regeringen
 
60 miljoner kronor till regionerna för att bättre nyttja ledig vårdkapacitet
Drygt 60 miljoner kronor betalas ut till regionerna för snabbare vård till patienter. Detta är en del av de medel som regeringen aviserat för insatser för att snabbt öka antalet patienter som får vård i väntan på att ett nationellt heltäckande alternativ, en nationell vårdförmedling, är på plats.
Väntetiderna och vårdköerna i Sverige måste kortas och fler patienter behöver få vård i tid - Regeringen
 
Aktuell debatt
 
 
”Brister i cybersäkerhet en risk”
Vi befinner oss i tider där brister i cybersäkerhet innebär en fara för demokratin. Bara här i Sverige har offentlig sektor under året upplevt intrång av olika slag med vårens incidenter mot 1177 och Västra Götalandsregionen bland exemplen, skriver Mikael Järpenge på Proofpoint.
Tekniken för att skydda oss bättre finns där, det är bara en fråga om att prioritera om - Upphandling 24
 
"Öppna jämförelser visar att privat äldreomsorg håller hög kvalitet"
Socialstyrelsen gör årliga kvalitetsmätningar inom både äldreboenden och hemtjänst. Mätningarna är ett viktigt verktyg för verksamheter för att jämföra sig med andra och för att utvecklas. På en aggregerad nivå tar det tempen på hur äldreomsorgen över lag fungerar.
8 av 10 är nöjda eller mycket nöjda med sin omsorg - Vårdföretagarna
 
"Var ska vi bo på ålderns höst? – Stort behov av nya äldreboenden"
Många äldre och deras anhöriga upplever i dag att man måste vänta alltför länge på en plats på särskilt boende. Väntan påverkar äldres hälsa och välbefinnande, sam-tidigt som den skapar oro och ofta stor arbetsbelastning för anhöriga. Orsakerna till väntan kan variera, men en bidragande förklaring är brist på platser på särskilda boenden. När andelen äldre ökar i befolkningen riskerar bristen bli än större, och väntan därmed, ännu längre.
De närmaste tio åren kommer antalet personer som är 80 år och äldre att öka snabbt - Vårdföretagarna
 
Kontakt
Lars Kolmodin
lars.kolmodin@skr.se
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se