Nyhetsbrev #8 2023
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
En ny Öresundsförbindelse är viktig för både SJ och stålindustrin
 
 
”Det behövs ytterligare en fast förbindelse över Öresund som är byggd för tung trafik och som klarar både gods- och fjärrtåg”, uttalade SJ:s vd Monica Lingegård nyligen i en artikel i Sydsvenskan.

SJ genomför en historisk satsning i nya tåg och ökat utbud av snabba, smidiga och klimatvänliga persontransporter. Redan nästa år fördubblas antalet avgångar Stockholm-Köpenhamn, 2027 förväntar SJ också köra timestrafik Göteborg-Köpenhamn och när Fehmarn Bält-förbindelsen öppnar 2029 kommer SJ:s tåg kunna fortsätta till Hamburg, Berlin och vidare ut i Europa.

Men det behövs mer kapacitet och redundans över Öresund. För förutom fjärrtågen förväntas även godstransporterna att öka inte minst på grund av Fehmarn Bält-förbindelsen. Ett exempel är svenska stålkoncernen SSAB som årligen transporterar cirka 600 000 ton gods till och från Sverige via Öresundsbron och tågfärjorna mellan Trelleborg och Tyskland. Med Fehmarn Bält-förbindelsen får SSAB:s tunga godstransporter kortare ledtid, ökad kapacitet samt ett stråk som inte går via Kielkanalen där det idag är viktbegränsningar för tunga godstransporter. Det betyder att fler av SSAB:s transporter kan flyttas till järnvägen via Fehmarn Bält-förbindelsen, men det får först genomslag i kombination med en ny Öresundsförbindelse som ökar godskapaciteten berättade Magnus Eliasson, Rail Transportation Manager på SSAB, nyligen. 

Sverige och Danmark behöver enas om att bana väg för ökad tågtrafik över Öresund med en ny Öresundsförbindelse som kan skapa det som både SJ och SSAB efterfrågar; ökad kapacitet och redundans för både fjärr- och godståg över Öresund. 

Europaspåret är enda förslaget på en ny fast förbindelse över Öresund som fyller dessa behov och Europaspåret bör därför inkluderas i ett gemensamt dansk-svensk arbete om nästa Öresundsförbindelse. 

/Christian Alexandersson, projektägare Europaspåret
 
Danmarks Transportminister Thomas Danielsen (V) och Sveriges
infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) vid ett möte ombord
Öresundslinjen. Foto: News Öresund, Anna Palmehag. 
Ny järnvägsförbindelse över Öresund diskuterades på ministermöte

Nyligen träffades Sveriges infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) och Danmarks transportminister Thomas Danielsen (V) och diskuterade möjligheten för en ny Öresundsförbindelse med järnvägskapacitet - också för godståg.

– Det har ju varit stängt från Danmarks sida när det gäller järnvägsförbindelser. Jag upplever att det nu finns en öppning för att diskutera och se vilka olika gemensamma behov vi har för att stärka redundansen över Öresund. Och det är så jag ser framför mig att arbetet kommer att fortsätta, sa infrastrukturminister Andreas Carlson till News Öresund efter mötet.
 
Monica Lingegård, vd SJ. Foto: SJ
SJ:s vd: ”Varken en HH-tunnel eller Öresundsmetro löser järnvägsbranschens problem”

I en uppmärksammad artikel i Sydsvenskan uttalade SJ:s vd Monica Lingegård sig nyligen om behovet av en ny Öresundsförbindelse som kan hantera tunga godståg och långväga persontåg. I artiklen berättar Monica Lingegård också om SJ:s historia satsningar i nya tåg och ökat utbud till bland annat Köpenhamn där Köpenhamns huvudbanegård är den centrala destinationen för SJ.
 
Foto: Green Cargo
Hur kommer Fehmarn Bält-förbindelsen påverka näringslivets transporter?

I norra Sverige pågår just nu en spännande industriell utveckling med stora investeringar i hållbara lösningar som bland annat fossilfritt stål, grön vätgas och batterier. Stålkoncernen SSAB är ett av de företag som 
har stort behov av kapacitetsstarka järnvägsförbindelser till och från Sverige för klimatvänlig import och export.

I denna artikel kan du läsa om hur Fehmarn Bält-förbindelsen förväntas påverka SSAB:s transporter mot kontinenten.
 
SJ:s X2000 på Köpenhamns huvudbangård. Foto: Wiki Commons
Danmark påbörjar långsiktig strategi för järnvägen i huvudstadsområdet

Nyligen beslutade den danska politiska majoriteten bakom "Infrastrukturplan 2035" att tillsätta en utredning som ska skapa en långsiktig strategi för järnvägen i huvudstadsområdet. En av utmaningarna är Köpenhamns huvudbangård som har kapacitetsproblem och inte kan hantera utökad trafik.

Europaspåret skulle kunna tillföra den järnvägskapacitet som behövs på Köpenhamns huvudbangård, vilket professor Otto Anker Nielsen och seniorforsker Linda Chistensen från DTU beskrev 2021 i en debattartikel i Altinget.