Avfallshubben är redo för er ÅVS-information
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Läs på webben | Vidarebefordra | Avregistrera | avfallsverige.se | Prenumerera
Undantag för bioavfallet klara
 
Nu har Naturvårdsverket publicerat sina föreskrifter om undantag från krav på utsortering, separat insamling och fastighetsnära insamling av bioavfall.

Viktiga delar:
• Föreskriften innehåller ett generellt undantag från kravet på fastighetsnära insamling av livsmedels- och köksavfall (matavfall) från områden som är isolerade och glest befolkade. 
• Små mängder flytande ätligt fett från hushåll kan få läggas i behållare i restavfallet om kommuner samlar in spillfettet på exempelvis återvinningscentralen.
 
Senaste nytt om förpackningsinsamlingen
 
Avfallshubben är redo för er ÅVS-information
 
Nu kan kommuner lägga in uppgifter om sina återvinningsstationer till den digitala vägledningen som ska hjälpa allmänheten att hitta sin närmaste återvinning. Nu inleds en testperiod, sajten blir publik först den 18 december via den nationella avfallsportalen sopor.nu.
Avtalsunderlag för omlastning av förpackningar klart
 
Avfall Sverige har nu kommit överens med de två producentansvarsorganisationerna FTI och TMR angående ett avtalsunderlag för omlastning av förpackningsavfall. Varje kommunkonstellation/kommun behöver nu ingå avtal med FTI och TMR med utgångspunkt i avtalsunderlaget.
Logga in och läs mer
 
Sorteringsblad på 33 språk
 
Nu finnsen miniguide kring källsortering samlad på två A4-sidor, som visar hur förpackningar men också mat- och restavfall sorteras rätt i miljörummen. Materialet finns för nedladdning på albanska, pasgtio, vietnamesiska och ytterligare 30 språk.
Hämta ner från Google Drive
 
Medlemsrådgivning 6/12: Avtalsunderlag för omlastning, del 2
 
Vid denna livesändning presenteras det avtalsunderlag om omlastning av förpackningsavfall som har skickats ut till kommunmedlemmarna. Vi går igenom viktiga bestämmelseroch ger vägledning kring hämtning från omlastningsstationer.
Läs mer och anmäl dig
 
Se medlemsrådgivning i efterhand
 
Avfall Sverige har sänt flera digitala rådgivningar kring förpackningsinsamlingen. De läggs upp på medlemssidorna efter hand:
NY  Moms- och ersättningsfrågor
 
Parlamentet enat i förpackningsfrågan
 
I veckan har Europaparlamentet antagit sin ståndpunkt om nya regler för förpackningar. Nu återstår att rådet och parlamentet kan komma överens om det slutliga innehållet för att beslut om förpackningar ska kunna fattas på EU-nivå.

Läs om förslag om PFAS-förbud m m
Rimligt skydd gäller
 
Avfall Sverige har låtit göra en rättslig analys av kommunalt avfallsansvar och smittsamma
djursjukdomar med anledning av utbrottet av afrikansk svinpest hösten 2023. Den visar att försiktighetsmått ska vidtas men att det ockå måste göras en rimlighetsavvägning, där 
nyttan av åtgärder vägs mot kostnaderna.
 
Ladda ner – bara för inloggade medlemmar
Dags att nominera till styrelsen
 
Nu startar arbetet med att utse nya ledamöter till Avfall Sveriges styrelse och revision. Fram till den 1 februari 2024 kan du nominera de politiker och tjänstemän som du vill ska leda organisationen. Alla kommunala medlemmar i Avfall Sverige kan nominera.
 
Digital träff för ekonomi-experter
 
Välkommen till träff med Avfall Sveriges nätverk för avfallsekonomer och controllers. En viktig fråga blir moms- och ersättning kring förpackningsinsamlingen. 
När: 5 december kl 9–12

Läs mer och anmäl dig
Så planerar de sin insamling
 
Det finns många sätt att samla in avfall, och olika förutsättningar kräver ibland unika lösningar. Vi ger några exempel på hur små och stora kommuner valt att hantera kraven på separat matavfallsinsamling och på fastighetsnära insamling av förpackningar.

Läs mer i digitala utgåvan av Avfall och Miljö
 
Guide till säkrare återbruk
 
– Att systematiskt rensa bort prylar som inte bör återbrukas gynnar begagnathandeln i längden, säger Avfall Sveiges rådgivare Camilla Nilsson.  Läs hela artikeln i WWF Magasin
Vässa dina kunskaper
 
xSå klarar ni nya kraven kring bioavfall
 
När: 29 november, digitalt

Vi förklarar reglerna kring kravet på skiljande av förpackningar från sitt innehåll och Avfall Sveriges tolkning av dem. Dessutom behandlas separat utsortering av bioavfall och kommunalt avfall från verksamheter.

Läs mer och anmäl dig
Certifiering av biogödsel
 
När: 29–30 november, digitalt

Tillverkare av biogödsel kan kvalitetscertifiera sin produkt (SPCR 120). Enhetliga krav och oberoende kontroll ska ge slutprodukten hög kvalitet och stor trovärdighet. Denna kurs ger praktisk vägledning i hur man uppnår de krav på kvalitet och kontroll som ställs vid certifieringen.

Läs mer och anmäl dig
Miljöprövning av avfallsverksamhet
 
När: 30–31 januari 2024
Var: Uppsala

Under kursen går vi igenom tillstånds- och anmälningsplikt för verksamheter, själva tillståndsprocessen och tillståndet. Vi tittar på förutsättningar för de flesta avfallsanläggningar.

Läs mer och anmäl dig
 
 
 
Branschen rekryterar
 
 
Merab: Utvecklingsorienterad administrativ chef med kunskaper inom HR
 
Plats: Eslöv
Ansök senast den 3 december  Läs mer om tjänsten