Aktuell information inom plan- och byggfrågor
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Kommande konferenser och seminarier
 
 
Seminarium om SKR:s markpris- och markförvaltningsenkät, 5 december
Den 5 december bjuder SKR in till ett digitalt seminarium där vi diskuterar resultatet i SKRs markenkät samt frågor om markprissättning, markförsörjning och kravställning vid markanvisning.
Teman under seminariet:
  • Resultatet i SKR:s markpris- och markförvaltningsenkät
  • Markåtkomst för bostadsbyggande och verksamhetsmark
  • Kravställning i markanvisning och markprissättning
  • Paneldiskussion med inbjudna kommuner
Mer information och anmälan
 
Vägar mot det robusta samhället - Presidiedagar inom plan-, bygg- och miljöområdet, 25-25 mars 2024
SKR bjuder årligen in presidierna i kommunernas plan-, bygg- och miljönämnder eller motsvarande till en presidiekonferens där aktuella plan-, bygg- och miljöfrågor presenteras och diskuteras. Nu återkommer arrangemanget under dagarna två på temat ”Vägar mot det robusta samhället”. Dagarna kommer innehålla ett antal kunskapspass och samtal kring temat med utgångspunkt i era uppdrag. Möjlighet kommer ges att samtala med varandra och med medarbetare på SKR. Vidare kommer ni få ta del av en aktuell bild av regeringens politik inom plan-, bygg- och miljöområdet. Detta år kommer programmet även innefatta studiebesök.
Mer information och anmälan
 
På SKR:s webbsida Hitta evenemang kan du söka efter fler kommande konferenser och seminarier.
 
 
Fler nyheter i korthet
 
 
Se inspelningen från lanseringsseminariet om robusthetshöjande åtgärder i ett förändrat klimat
Nu kan du ta del av inspelningen från lanseringsseminariet för rapporten Robusthetshöjande åtgärder i ett förändrat klimat – inspirerande exempel från befintlig miljö. Passa på och lyssna på utredarna som tagit fram rapporten samt få en fördjupning i gröna lösningar.

I rapporten presenteras 20 olika exempel på robusthetshöjande åtgärder från befintlig miljö. Vi lyfter fram en bredd av olika åtgärder som kan bidra till att förebygga att skador uppstår eller som ökar motståndskraften mot klimatförändringar och extrema väderhändelser. Läs om allt från underhållsåtgärder, gröna tak, insektsholkar, bevattningsdammar och skyddsvallar. För varje exempel finns kort matnyttig information och hänvisning till var du kan läsa mer.
Se inspelningen och ta del av rapporten här
 
Tips från SKR
 
 
Verktyg för multifunktionella klimatanpassningsåtgärder
Den 28 november bjuder Göteborgsregionen in till ett kostnadsfritt utbildningstillfälle där du ges stödverktyg att använda i planering och projektering vid byggnation, etablering och överlämnande till drift och underhåll.

Utbildningen riktar sig till dig som är projektledare, plan- och landskapsarkitekt, mark- och exploateringsingenjör, byggledare, landskapsingenjör eller som på annat sätt är med och planerar och driver processer för etablering av klimatanpassningslösningar.
Läs mer och anmäl dig här
 
Webbinarium om data från nationella geoplattformen
Lantmäteriet bjuder den 30 november in till ett webbinarium för dig som arbetar med digitalisering, vidareförädling av data och effektivisering av verksamheten. Under seminariet får vi bland annat höra om webbaserade plattformar för digitala tvillingar av fastigheter, möjligheterna att göra detaljplaner i den nationella geodataplattformen (NGP) tillgängliga i Lantmäteriets handläggningssystem och styrkan i att via API:erna för NGP presentera statistik och kartor med data från plattformen.
Läs mer och anmäl dig här
 
Ansvarig utgivare 
Ann-Sofie Eriksson
ann-sofie.eriksson@skr.se 
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se