Förslag till nytt avfallsdirektiv
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Läs på webben | Vidarebefordra | Avregistrera | avfallsverige.se | Prenumerera
Avfall Sveriges höstmöte:
Allt ljus på insamlingen
 
De närmaste årens omvälvande förändringar av avfallshanteringen ställer stora krav på en effektiv insamling. Den ska möjliggöra hög återvinning av förpackningar, textil och matavfall. Vid Avfall Sveriges höstmöte i Uppsala delade branschens experter med sig av sina erfarenheter, för att underlätta för alla att nå målen. Drygt 500 deltagare lyssnade, lärde och diskuterade.

Ulrika Frick, kommunalråd (mp) i Mölndal (i bild ovan), berättade om hur gott samarbete mellan politiker och tjänstemän lagt grunden till ett återbruk i stor skala.
 
Producentansvar för textil välkomnas
 
EU-kommissionen har lämnat förslag till revidering av avfallsdirektivet, bland annat med förslag om ett producentansvar för textil och mål för minskad mängd matavfall.
Avfall Sverige välkomnar förslagen, men med förbehåll vad gäller producentansvaret.

Läs Avfall Sveriges synpunkter
Klimatmålet består, men etappmålen ändras
 
Regeringen och Sverigedemokraterna har presenterat en ny överenskommelse om klimatpolitiken. Klimatmålet netto noll klimatutsläpp 2045 gäller även framöver. Samtidigt får Miljömålsberedningen i uppdrag att bredda och utvärdera klimatmålen.
 
Läs mer
Så kan mer återvinnas
 
Naturvårdsverket har lämnat en skrivelse till Regeringen, med flera förslag om hur mer kommunalt avfall kan materialåtervinnas. För att nå målet år 2035 om 65 procent materialåtervinning krävs att flera åtgärder vidtas skyndsamt och att de praktiska utmaningarna adresseras.
Dags att söka stöd till biogas från gödsel
 
Nu har Energimyndigheten öppnat ansökan för aktörer som producerar biogas från stallgödsel. Som Avfall Sverige tidigare har meddelat förlängs stödet till biogas producerad från gödsel. Ansökan görs i förväg på förväntad produktion för 2024 senast den 15 december.
 
Gör kollegorna inom tillsyn mer cirkulära
 
Delegationen för cirkulär ekonomi bjuder in till ett hybridseminarium som visar hur vi kan stärka den cirkulära ekonomin genom förbättrad tillsyn. Tipsa kollegorna!
När: 6 december kl 10–14.30
Var: Stockholm och digitalt

Läs mer och anmäl dig
Senaste nytt om förpackningsinsamlingen
 
Kampanjbilder dras tillbaka
 
10 av de 16 bilder som ingår i Avfall Sveriges kampanj för att underlätta källsorteringen dras dessvärre tillbaka. Det gäller bilder på förpackningar men också farligt avfall med synliga varumärken. Beslutet har fattats efter kontakt med en advokatbyrå som är specialiserad på varumärkesfrågor.
Logga in och läs mer
 
Webbinarium 21 november: Hub för att hitta återvinning
 
Här presenterar vi det verktyg som ska hantera alla platser för återvinning av förpackningar med ungefär samma funktioner om återvinningsstationer som idag finns på FTI:s hemsida. Vi visar hur kommuner lägger in uppgifter om insamlingsplatser och hur allmänheten kan meddela behov av städning eller tömning. Det ges möjlighet att ställa frågor.
Läs mer och anmäl dig – bara för medlemmar
 
Webbinarium 24 november: Moms- och ersättningsfrågor
 
Redovisningskonsulten EY har på uppdrag av Avfall Sverige utrett frågan om hantering av moms i relation till den ersättning för insamling av förpackningsavfall som ska betalas ut av Naturvårdsverket. Här presenteras deras slutsatser.
Läs mer och anmäl dig – bara för medlemmar
 
Webbinarium 29 november: Avskiljande av förpackningar m m
 
Vid detta webbinarium förklarar vår seniorjurist reglerna kring kravet på skiljande av förpackningar från sitt innehåll och Avfall Sveriges tolkning av dem. Dessutom behandlas separat utsortering av bioavfall och kommunalt avfall från verksamheter.
Läs mer och anmäl dig – bara för medlemmar
 
Se webbinarier i efterhand
 
 
De lyfter avfallsfrågan vid COP 28
 
God avfallshantering är en kostnadseffektiv klimatinvestering som kan ge snabb effekt. Det är budskapet när den internationella avfallsorganisationen Iswa ställer ut vid COP 28, FN:s klimatkonferens i Dubai i november –december.

Läs mer om utställningen och deklarationen
PFAS-nätverk träffas igen
 
Kemikalieinspektionen arrangerar i samarbete med Naturvårdsverket och Livsmedelsverket ett hybridmöte om PFAS. Lakvatten, riskvärdering och släckvatten är frågor som kommer att lyftas.
När: 22 november kl 10–16
Var: Stockholm och digitalt
 
Anmäla dig via e-post till Andreas Bjäre
Pristagare sökes
 
CEWEP:s Carsten Spohn Award prisar unga doktorander, begåvade studenter och unga yrkesverksamma inom den europeiska avfallshanteringssektorn, särskilt kring tillämpbara lösningar för energiåtervinning. Vinnarna erbjuds två veckors praktik i en av de deltagande europeiska anläggningarna för energiåtervinning.

Läs mer på Ceweps hemsida
EU-regler för ekodesign öppnar nya möjligheter
 
Nu finns ett nytt nummer av Avfall och Miljö, denna gång med tema Ekodesign. Läs bland annat om forskarens kommentarer, om företagare som ser möjligheter, om hållbara affärer och om standarder som leder väg.

Läs Avfall och Miljö på nätet 
Vill förtydliga kring fordon
 
Med anledning av EU:s förslag till krav på cirkulär fordonsdesign ser Avfall Sverige att producentansvaret för uttjänta fordon behöver utvidgas till att innefatta fler typer och att den svenska miljöbalken bör ersätta begreppet ”bilar” med ”uttjänta fordon”.

Läs hela remissvaret
Bra förslag om kvicksilver
 
Flera undantag från förbudet mot användning av kvicksilver kan nu fasas ut. Avfall Sverige tillstyrker Kommissionens förslag om att utöka förbuden i kvicksilverförordningen och menar att de bör kunna träda i kraft tidigare än angivet.

Läs hela remissvaret
Utred alla konsekvenser kring jordhälsa
 
EU:s förslag till markdirektiv kan öka efterfrågan på kompost och biogödsel och öka användningen av avfall i anläggningsändamål. Men fler aspekter kring cirkulär ekonomi behöver utredas.

Läs hela remissvaret
Ny medlem i Avfall Sverige
 
Vi hälsar välkommen till Utredarna: kund- och medarbetarundersökningar 
Läs mer på utredarna.se
 
Vässa dina kunskaper
 
xHub för att hitta återvinning
 
När: 21 november, digitalt

Ett medlemswebbinarium där vi presenterar det verktyg som ska hantera alla platser för återvinning av förpackningar. Vi visar hur kommuner lägger in uppgifter om insamlingsplatser och hur allmänheten kan meddela behov av städning eller tömning.

Läs mer och anmäl dig
Moms- och ersättningsfrågor
 
När: 24 november, digitalt

EY har på uppdrag av Avfall Sverige utrett frågan om hantering av moms i relation till den ersättning för insamling av förpackningsavfall som ska betalas ut av Naturvårdsverket. Här presenteras deras slutsatser.

Läs mer och anmäl dig
Så klarar ni nya kraven kring bioavfall
 
När: 29 november, digitalt

Vi förklarar reglerna kring kravet på skiljande av förpackningar från sitt innehåll och Avfall Sveriges tolkning av dem. Dessutom behandlas separat utsortering av bioavfall och kommunalt avfall från verksamheter.

Läs mer och anmäl dig
Certifiering av biogödsel
 
När: 29–30 november, digitalt

Tillverkare av biogödsel kan kvalitetscertifiera sin produkt (SPCR 120). Enhetliga krav och oberoende kontroll ska ge slutprodukten hög kvalitet och stor trovärdighet. Denna kurs ger praktisk vägledning i hur man uppnår de krav på kvalitet och kontroll som ställs vid certifieringen.

Läs mer och anmäl dig
Miljöprövning av avfallsverksamhet
 
När: 30–31 januari 2024
Var: Uppsala

Under kursen går vi igenom tillstånds- och anmälningsplikt för verksamheter, själva tillståndsprocessen och tillståndet. Vi tittar på förutsättningar för de flesta avfallsanläggningar.

Läs mer och anmäl intresse
 
Branschen rekryterar
 
 
 
NSR: Miljöspecialist
 
Plats: Helsingborg
Ansök senast den 17 november Läs mer om tjänsten

WBAB: Enhetschef återvinningscentraler
 
Plats: Ludvika–Smedjebacken
Ansök senast den 20 november   Läs mer om tjänsten

Assistant Director of Waste Management
 
Destination: UK
Closing Date: Sunday 26th November  For more information