Pressmeddelande – 2030-sekretariatet
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Ser brevet konstigt ut? Klicka här
14–11–2023 PRESSMEDDELANDE
Här är Sveriges bästa kommuner och fastighetsägare i omställningen till eldrift


För sjunde året i rad delas det ärofyllda priset Laddguldet ut till den kommun och den fastighetsägare som med ett helhetsgrepp och på ett långsiktigt sätt verkar för att främja eldrivna fordon och transporter. 2030-sekretariatet kan nu presentera de nominerade till Laddguldet 2023.

Fastighetsägare och kommuner spelar båda en avgörande roll för att elektrifieringen av transportsektorn ska fungera i praktiken.

– Vi ser hur tidigare vinnare visat prov på kreativitet där initiativen gett ringar på vattnet, öppnat upp för nya samarbeten och skapat långsiktiga lösningar som möter både dagens och morgondagens behov. Oavsett om en aktör arbetar med destinationsladdning, depåladdning, publik snabbladdning eller privat/semipublik laddning finns smarta lösningar och värdefulla lärdomar som behöver komma fler till gagn, säger Maria Stenström, 2030-sekretariatet och sammankallande av juryn.

En bred enighet från både politik och forskning vittnar om att omställningstakten behöver öka för att vi ska nå våra nationella såväl som internationella klimatmål, och att elektrifieringen spelar en central roll i vårt fossilfria transportsystem. Samverkan mellan aktörer lyfts ofta fram som en viktig komponent, inte minst för att möta behov från till exempel boende i flerbostadshus och tung trafik.

– Vi ser hur aktörer som vill anamma omställningen till eldrift stöter på likartade utmaningar, men hur aktörer som utmärker sig inte bara hittar lösningar utan också tar ett helhetsgrepp utifrån sin verksamhet där nya samarbeten, ansvar och roller bidrar till ett nytt ekosystem av behov och tjänster, säger Maria Stenström och fortsätter:

– Investeringar i laddinfrastruktur kan möta ett enskilt behov, men också vara del av ett systemtänk där olika sektorer möts och komponenter som elnätskapacitet, effekt, ladd- och logistikplanering gynnar både den enskilda, kommunen och näringslivet.

Laddguldet delas ut i de två kategorierna kommun och fastighetsägare. Bedömningsprocessen består bland annat av statistik, de nominerades redogörelser och djupintervjuer. De nominerades resultat bedöms utifrån deras förutsättningar. Vinnarna presenteras på eCarExpo, Svenska mässan i Göteborg fredag 1 december 2023 med prisutdelare Mattias Bergman, vd, Mobility Sweden.


Läs mer om priset, bedömningskriterierna och juryns arbete här.
 
Nominerade till Laddguldet 2023
Nominerade i kategorin fastighetsägare
 • Glysis fastigheter
 • Heba fastigheter
 • Parks & Resorts Scandinavia AB
 • IKEA Sverige
 • BRF Björndammsterrassen
 • AB Strömstadsbyggen
 • Lantmännen Fastigheter
 • Bryggeriet samfällighetsförening i Landskrona
 • McDonald’s Sverige
 • BRF The Village STHLM
 • Väsbyhem
 • Fastighets AB Regio
 • Thage i Skåne AB
 • Coop Nord
 • Aneby Pastorat
 • Ica Fastigheter
 • Catena
 • Åmåls kommunfastigheter
 • GLC, Göteborgs Lastbilcentral
Nominerade i kategorin kommun
 • Halmstad
 • Lidköpings
 • Karlskoga
 • Tyresö
 • Karlshamn
 • Borlänge
 • Skellefteå
 • Mjölby
 • Sotenäs
 • Östersunds
 • Helsingborgs stad
 • Boden
 • Gotland
 • Kiruna
 • Älvdalen
 • Kalmar
 • Skövde
 • Västervik
Juryn för Laddguldet 2023 består av
 • 2030-sekretariatet – Maria Stenström (sammankallande)
 • Mobility Sweden – Mazdak Haghanipour
 • Sveriges Åkeriföretag – Fredrik Svensson
 • Drivkraft Sverige – Thomas Schölin
 • Sveriges Allmännytta – Carl Ståhle
 • PowerCircle – David Mowitz
 • Klimatkommunerna – Filippa Borgström
 • eCarExpo – Anna Fägersten
 
Kontakt
 

Har du frågor om innehållet, 2030-sekretariatet eller vi komma i kontakt med oss för en intervju? Vänligen kontakta

Agnes Bondelid
Presskontakt och strategisk kommunikatör
agnes.bondelid@2030sekretariatet.se
0707 34 38 78