GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Innehåll i detta nummer
 
Bygg- och rivningsavfall från privatpersoner
Förpackat avfall – detta gäller från nyår
Renhållningstaxa 2024
Tips i vinter - Snö/is/halka

Sophämtning under jul- & nyårshelgerna
Öppettider på våra återvinningscentraler under jul-& nyårshelgerna
Den 1 januari 2024 tar MERAB över ansvaret för återvinningsstationerna i Eslöv, Hörby och Höör
Hjälp oss att förbättra hämtningspersonalens arbetsmiljö
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Bygg- och rivningsavfall från privatpersoner
 
Från och med den 1 januari 2023 är bygg- och rivningsavfall som inte producerats i yrkesmässig verksamhet ett kommunalt ansvar. Detta omfattar endast bygg- och rivningsavfall som uppkommit från dig som privatperson. Bygg- och rivningsavfallet ska sorteras i minst 9 fraktioner och lämnas till en återvinningscentral. 
För dig som inte har möjlighet att ta dig till återvinningscentralen erbjuder vi, mot avgift, fastighetsnära hämtning av det bygg- och rivningsavfall som inte producerats i yrkesmässig verksamhet.
 
Förpackat avfall – detta gäller från nyår
 
      Förpackat avfall från en livsmedelsaffär i Mellanskåne
Från den 1 januari 2024 ska den som har en förpackning som innehåller avfall se till att förpackningen skiljs från sitt innehåll Kravet gäller alla – både hushåll och verksamheter – och bör som huvudregel uppfyllas genom att förpackningen avskiljs hos avfallsproducenten, till exempel  ett hushåll, en butik eller ett café. Enligt bestämmelsen ska avfallsinnehavaren "se till" att förpackningen avskiljs från innehållet, vilket alltså kan göras i ett senare skede, till exempel på en behandlingsanläggning. Av regeln följer tydligt att förpackat avfall inte får läggas i restavfallet, eftersom det då inte kommer att ske något avskiljande från innehållet.
 
Renhållningstaxa 2024
 
 
Indexreglering

För hämtning av avfall vid fastigheten är indexhöjningen 5,7 procent. Kostnaden för hämtning av avfall utgör en större del av den totala kostnaden för avfallshanteringen och har därför också en stor påverkan på avgiften.
 
Indexet påverkas bland annat av transportkostnader, energipriser och den allmänna prisnivån i samhället.
Dessa tre faktorer har bidragit till att kommunerna behövt höja avgifterna. Både grundavgiften och den rörliga avgiften har påverkats av dessa faktorer.
 
 
Tips i vinter - Snö/is/halka
Avfallsinsamling är ett tungt och slitsamt arbete och på vintern ställer snö, is och halka till det ännu mer.

Du som fastighetsägare har skyldighet att skotta och sanda eller salta så att hämtningspersonalen kan komma fram till ditt kärl utan problem.

Detta gäller gångvägen mellan hämtningsbilen och ditt kärl och transportväg samt vändplats om du har egen väg.

Se också till att hela gångvägen är väl upplyst så att hämtningspersonalen slipper famla i mörkret efter ditt kärl. Vallar som läggs upp av snöplogar ska avlägsnas före hämtning av avfall. Kärlet ska vara avsopat.

Om grenar och buskar sticker ut över vägen är det viktigt att du klipper ner dem innan vintern är här. Ibland kan vägen till kärlet vara så smal att det blir problem ändå. Flytta upp kärlet till en väg som är farbar om du vet med dig att det blir för trångt för hämtningsbilen. Snövallar får inte inkräkta på vägbredden.
 
Sophämtning under jul-& nyårshelgerna
Vecka 52 – Jul 2023
 
 
Ordinarie tömningsdagTömning kommer ske 1 dag efter
Mån 25 decemberTis 26 december
Tis 26 decemberOns 27 december
Ons 27 decemberTors 28 december
Tors 28 decemberFre 29 december
Fre 29 decemberLör 30 december
2024
Vecka 1 – Nyår och Trettondagen 
Ordinarie tömningsdagTömning kommer ske 1 dag efter
Mån 1 januariTis 2 januari
Tis 2 januariOns 3 januari
Ons 3 januariTors 4 januari
Tors 4 januariFre 5 januari
Fre 5 januari
 
Lör 6 januari
 
Öppettider på våra återvinningscentraler
under jul-& nyårshelgerna
 
Återvinningscentralerna Eslöv, Höör och Hörby har stängt på juldagen 25/12 (måndag), annandag jul 26/12 (tisdag), nyårsdagen 1/1 
(
måndag) samt trettondedag jul 6/1 2024 (lördag).
 
Återvinningscentralen i Löberöd har stängt juldagen 25/12 (måndag),nyårsdagen 1/1
(måndag) samt trettondedag jul 6/1 2024 (lördag)

Återvinningscentralen i Marieholm har stängt på  annandag jul 26/12 (tisdag) samt trettondedag jul 6/1 2024 (lördag).
 
Återvinningscentralen i Rönneholm har stängt på trettondedag jul 6/1 2024 (lördag).

MERABs kundtjänst har stängt alla röda dagar.
 
Den 1 januari 2024 tar MERAB över ansvaret för återvinningsstationerna i Eslöv, Hörby och Höör
                                             Återvininngsstation på Norregatan 20  i Eslöv
Regeringen beslutade sommaren 2022 om nya regler kring förpackningsinsamlingen. En av förändringarna är att Sveriges kommuner tar över ansvaret för alla återvinningsstationer runt om i landet från och med 1 januari 2024.
 
Hjälp oss att förbättra hämtningspersonalens arbetsmiljö
Tänk på våra medarbetares hälsa

Placera avfallskärlen med handtagen mot hämtningspersonalen så underlättar du våra medarbetares arbetsmiljö.Tänk på att om kärlen måste stå mot till exempel ett staket eller en vägg så ska kärlen placeras så att handtagen lätt kan nås av vår personal. Tack för din hjälp!
Ta in boxen mellan tömningarna!

Boxen för mindre ljuskällor och batterier som ni fick vid utsättningen av fyrfackskärlen förvaras på en lämplig plats inomhus, gärna i garaget eller förrådet.

Boxen ska tas in mellan tömningarna för att förbättra arbetsmiljön för hämtningspersonalen och för att den inte ska blåsa iväg/bli full med regnvatten.


Häng boxen på kärl nr 2!
 
När boxen börjar bli full hänger du ut den på kärl 2 i samband med tömning. Det är bara bilen som hämtar kärl nr 2 som har möjlighet och utrymme att tömma boxens innehåll.
Hämtningspersonal placerar ljuskällorna och batterierna i separata boxar på bilen.Större ljuskällor och batterier, t.ex. lysrör och bilbatterier, får man själv lämna till närmaste återvinningscentral.