Det här är nyhetsbrevet för dig som arbetar inom förskola och skola i Nacka! Här får du information om de ärenden som tagits upp i utbildningsnämnden.

I det aktuella nyhetsbrevet får du ett urval av ärendena från nämndsammanträdet den 8 november.
 
Fortsatt höga resultat i Nacka - men något lägre än föregående år 
 
Skolverkets statistik för läsåret 2022-2023 visar att Nackaeleverna fortsätter att ha stabilt höga resultat, både vad gäller gymnasiebehörighet, andel elever som klarar grundskolans alla 17 ämnen och genomsnittlig betygsnivå. Resultaten har dock sjunkit något jämfört med förra året. En liknande mindre nedgång märks också på länsnivå och delvis på riksnivå.
 
4 av 10 lärare på fritids är legitimerade och behöriga 2022
 
Av de som arbetar på fritidshemmen i Nacka är i genomsnitt 40 procent legitimerade och behöriga för undervisningen. Det är två procentenheter lägre än i Stockholms län och tre procentenheter lägre än på nationell nivå. Det framgår av statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) per den 15 oktober 2022 som nyss redovisats för utbildningsnämnden.
 
Utbildningsnämndens sammanträdesdagar 2024
 
Utbildningsnämnden har fastställt datum för nämndens sammanträden 2024. 
Det blir fyra möten på våren: februari, mars, maj och juni samt tre på hösten: september, november och december.
 
Har du frågor eller känner du någon som vill prenumerera på nyhetsbrevet, skriv till utbildningsenheten@nacka.se